P&C trainingen

Basistraining Gemeentefinanciën

Duur
Training duurt een 1 dag van 09:00 tot 17:00

Kosten
€ 495,– p.p. (exclusief BTW)

Wanneer
5 december 2018 van 09:00 – 17:00
29 januari 2019 van 09:00 – 17:00
16 april 2019 van 09:00 – 17:00

Waar
Willy Brandtlaan 81
6716 RJ Ede

Over de training

Deze 1-daagse training is bedoeld voor medewerkers die voor het eerst in een financiële/controlfunctie bij een gemeente komen werken, medewerkers die vanuit een beheersfunctie de stap (willen) maken naar een adviserende functie of medewerkers die hun kennis willen bijspijkeren. Na deze training ken je de financiële regelgeving voor gemeenten en weet je hoe deze in de dagelijkse praktijk wordt toegepast.

Het programma

De volgende onderwerpen worden behandeld:

Gemeentewet en BBV

• Budgetrecht en financieel toezicht
• BBV en Regeling informatie voor derden
• Planning en control
• Programmabegroting en verplichte paragrafen

Verantwoordingsstelsel, kostenverdeling en verantwoording van rente

• Stelsel van lasten en baten
• EMU-saldo
• Kostenverdeling en administratieve verwerking
• Verantwoording van rente

Balans, reserves en voorzieningen, investeringen

• Verschil balans en exploitatie
• Samenstelling balans
• Waarderingsgrondslagen
• Reserves en voorzieningen
• Investeringen en kapitaallasten

Inkomstenbronnen van de gemeente en fiscaliteit

• Financiële verhouding Rijk en Gemeenten
• Overige inkomstenbronnen
• Administratieve verwerking specifieke uitkeringen
• Omzetbelasting (incl. BTW-compensatiefonds)
• Vennootschapsbelasting

Aanmelden

U kunt zich via onderstaand formulier aanmelden voor deze training

Contactgegevens

AdresgegevensFactuurgegevensDatum & Deelnemers