P&C trainingen

Basistraining Gemeentefinanciën

Duur Training duurt een 1 dag van 09:00 tot 17:00

Kosten € 495,– p.p. (exclusief BTW)

Wanneer  29 januari van 09:00 – 17:00, 5 februari 09:00 – 17:00,   16 april van 09:00 – 17:00 23 april van 09:00 – 17:00

Waar Willy Brandtlaan 81 6716 RJ Ede

Over de training

Deze 1-daagse training is bedoeld voor medewerkers die voor het eerst in een financiële/controlfunctie bij een gemeente komen werken, medewerkers die vanuit een beheersfunctie de stap (willen) maken naar een adviserende functie of medewerkers die hun kennis willen bijspijkeren. Na deze training ken je de financiële regelgeving voor gemeenten en weet je hoe deze in de dagelijkse praktijk wordt toegepast.

Het programma

De volgende onderwerpen worden behandeld:

•  Gemeentewet en BBV;
• Budgetrecht en financieel toezicht;
•BBV en Regeling informatie voor derden;
• Planning en control;
• Programmabegroting en verplichte paragrafen Verantwoordingsstelsel, kostenverdeling en verantwoording van rente;
• Stelsel van lasten en baten;
• EMU-saldo;
• Kostenverdeling en administratieve verwerking;
• Verantwoording van rente.

Balans, reserves en voorzieningen, investeringen • Verschil balans en exploitatie • Samenstelling balans • Waarderingsgrondslagen • Reserves en voorzieningen • Investeringen en kapitaallasten Inkomstenbronnen van de gemeente en fiscaliteit • Financiële verhouding Rijk en Gemeenten • Overige inkomstenbronnen • Administratieve verwerking specifieke uitkeringen • Omzetbelasting (incl. BTW-compensatiefonds) • Vennootschapsbelasting

Aanmelden

Je kan je via onderstaand formulier aanmelden voor deze training.

Contactgegevens

AdresgegevensFactuurgegevensDatum & Deelnemers

Training Data

Dag(en) Datum Tijd