P&C trainingen

Besluit begroting en verantwoording

Duur
Training duurt een 2 dagen van 09:00 tot 17:00

Kosten
€ 795,– p.p. (exclusief BTW)

Wanneer
15 en 22 januari 2019 van 09:00 – 17:00
2 en 9 april 2019 van 09:00 – 17:00

Waar
Willy Brandtlaan 81
6716 RJ Ede

Over de training

Deze 2-daagse training is bedoeld voor medewerkers die basiskennis hebben van het BBV en daar ook in de praktijk mee (gaan) werken. Aan de hand van verdieping van de theorie en praktijkopdrachten komen de verschillende onderwerpen van het BBV aan de orde. Na deze training heb je gedegen kennis van het BBV en kan je financiële vraagstukken vertalen naar de juiste BBV-toepassing en een bijdrage leveren aan juiste beleidsadvisering en administratieve verslaglegging.

Het programma

De volgende onderwerpen worden behandeld:

Wat en waarom van het BBV

• Inleiding BBV
• Denkstructuur benadering en aanpak BBV
• De programmabegroting: sturen op beleid en financiële positie door de raad

Activeren, afschrijven en kostentoerekening

• Diverse notities activa en investeringen
• Kostentoerekening: overhead en rente

Balans, reserves/voorzieningen en treasury

• Financiering, liquiditeiten, schatkistbankieren, wet FIDO
• (Geprognosticeerde) balans en toelichting

Verantwoording

• Programmarekening en jaarverslag
• Sturen met indicatoren en financiële kengetallen

Actualiteiten

• Nieuwe ontwikkelingen en actualiteiten

Aanmelden

Je kan je via onderstaand formulier aanmelden voor deze training.

Contactgegevens

AdresgegevensFactuurgegevensDatum & Deelnemers

Training Data

Dag(en) Datum Tijd