P&C trainingen

Financiën en planning & control voor financiële en planning & control medewerkers

Duur
Training duurt een 2 dagen van 09:00 tot 16:30

Kosten
€ 795,– p.p. (exclusief BTW)

Waar
Willy Brandtlaan 81
6716 RJ Ede

Over de training

Deze training (2 dagen) is bedoeld voor financiële en planning & control medewerkers die zich verder willen bekwamen op het gebied van planning & control producten en processen en kennis willen nemen van nieuwe ontwikkelingen. Aan de hand van verdieping van de theorie en praktijkopdrachten komen de verschillende onderwerpen van planning & control aan de orde. Na deze training is je kennis op het gebied van planning en control verrijkt, heb je nieuwe ideeën voor de doorontwikkeling van planning & control-producten en processen, weet je hoe programma’s beschreven kunnen worden, kan je te behalen resultaten in meetbare doelstellingen formuleren, beschrijven welke prestaties daarvoor nodig zijn en de relatie leggen met de kosten en de dekking daarvan.

Het programma

De volgende onderwerpen worden behandeld:

Hoofdlijnen
Gemeentewet en BBV

• Budgetrecht en financieel toezicht
• BBV en Regeling informatie voor derden
• Planning en control
• Programmabegroting en verplichte paragrafen

Balans, reserves en voorzieningen, investeringen

• Verschil balans en exploitatie
• Samenstelling balans
• Waarderingsgrondslagen
• Reserves en voorzieningen
• Investeringen en kapitaallasten

Inkomstenbronnen van de gemeente en fiscaliteit

• Financiële verhouding Rijk en Gemeenten
• Overige inkomstenbronnen
• Administratieve verwerking specifieke uitkeringen
• Omzetbelasting (incl. BTW-compensatiefonds)
• Vennootschapsbelasting

Verdieping
Planning & control

• Wat is het?

Producten:
• Welke producten worden jaarlijks (verplicht) opgeleverd?
• Voor wie leveren we de producten?
• Wat staat erin en wat is de relatie tussen deze producten?
• De 3 W-vragen (SMART)
• Effectindicatoren en kengetallen
• Het hoe en waarom van paragrafen
• Hoe zit het met de eigen producten?
• Wat zijn verbeterpunten?

Processen
• Hoe richten we de P&C-processen in?
• Rollen, taken en verantwoordelijkheden (R-T-V)
• Welke bijdrage lever ik tijdens deze processen?
• Kan het anders (beter en leuker?)
• Hulpmiddelen
• Schrijven voor on-line documenten, schrijfwijzer – wat bedoelen we waarmee

Risicomanagement

• Wat is het?

De theorie:
• Risico’s identificeren, omschrijven en waarderen
• Kans en impact van risico’s
• Risicobehandeling (aanvaarden, vermijden, delen of mitigeren)
• Beheersmaatregelen
• Monitoring
• Weerstandsvermogen
• Weerstandsratio
• Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing
• Borging risicomanagement

Actualiteiten

• Nieuwe ontwikkelingen en actualiteiten

Aanmelden

Je kan je via onderstaand formulier aanmelden voor deze training.

Contactgegevens

AdresgegevensFactuurgegevensDatum & Deelnemers

Training Data

Dag(en) Datum Tijd