P&C trainingen

Financiën en Planning en Control voor niet-financiële adviseurs

Duur
Training duurt een 1 dag van 09:00 tot 16:30

Kosten
€ 495,– p.p. (exclusief BTW)

Wanneer
12 februari 2019 van 09:00 -16:30
24 april 2019 van 09:00 -16:30

Waar
Willy Brandtlaan 81
6716 RJ Ede

Over de training

Deze 1-daagse praktijktraining is bedoeld voor (beleids)medewerkers die bijdragen leveren aan planning- en controlproducten en/of belast zijn met het redigeren van college- en raadsvoorstellen met financiële paragrafen. Na deze training ken je het jargon van de collega’s van financiën/planning en control, kun je te behalen resultaten in meetbare doelstellingen formuleren, beschrijven welke prestaties daarvoor nodig zijn en de relatie leggen met de kosten en de dekking daarvan.

Bij de training is de eigen ingebrachte casuïstiek de basis.

Het programma

De volgende onderwerpen worden behandeld:

De financiën van de gemeente

• Waar komt al dat geld vandaan?
• Onderscheid exploitatie en investeringen
• Wat zijn kapitaallasten?
• Wat is het verschil tussen dekken en financieren?
• Wat zijn reserves en voorzieningen en hoe worden die ingezet?
• Onderscheid structureel/incidenteel
• Vertaling naar de praktijk: Wat kan ik hiermee in een college- of raadsvoorstel?

Planning & control

• Wat is het?
• Welke producten worden jaarlijks (verplicht) opgeleverd?
• Wat staat erin en wat is de relatie tussen deze producten?
• De 3 W-vragen (SMART)
• Effectindicatoren en kengetallen
• Hoe zit het met de eigen begroting?
• Welke bijdrage lever ik aan deze producten en waarom?
• Wat snap ik niet en kan het anders? (beter en leuker)

Aanmelden

U kunt zich via onderstaand formulier aanmelden voor deze training

Contactgegevens

AdresgegevensFactuurgegevensDatum & Deelnemers