Overige trainingen

Risicomanagement

Duur
Training duurt een 1 dag van 09:00 tot 16:30

Kosten
€ 495,– p.p. (exclusief BTW inclusief studiemateriaal en lunch)

Wanneer
Binnen kort is de geheel vernieuwde risicomanagement module beschikbaar. Mail ons en wij zetten u op een wachtlijst.

Waar
Willy Brandtlaan 81
6716 RJ Ede

Over de training

Risicomanagement is vaak een onderschat proces. Wanneer een calamiteit zich voordoet heeft dit impact op uw imago als organisatie of heeft dit financiële consequenties. Lias Enterprise kan u ondersteunen om deze risico’s op een eenduidige manier vast te leggen. Door middel van automatische berekeningen wordt er een risicomatrix omgebouwd. Hierdoor bent u in staat om betere keuzes te maken om bepaalde risico’s qua impact te reduceren.

Het programma

De volgende onderwerpen worden behandeld:

• Toelichting op de modules binnen LIAS Enterprise.
• Praktijk voorbeelden van risico’s.
• Proces risicomanagement.
• Inrichten risicomanagement.
• Opzetten van een risicomatrix.
• Presenteren risico’s in een document.

Resultaat

Tijdens deze training leert u welke mogelijkheden de risicomanagement module heeft. Hoe registreert u de risico’s zodat u deze kunt identificeren classificeren, kwalificeren en vervolgens beheersmaatregelen daarop toepassen? Vervolgens wordt ingegaan op hoe u deze risico’s kunt analyseren en beheersen.

Aanmelden

U kunt zich via onderstaand formulier aanmelden voor deze training

Contactgegevens

AdresgegevensFactuurgegevensDatum & Deelnemers