Snel naar content

VIPP Audit

De VIPP (Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional) audit is speciaal ontwikkeld voor zorginstellingen. We maken de planning, geven aan wat je wanneer moet aanleveren en bewaken de kwaliteitseisen.

Lees meer

Het VIPP-programma

Het VIPP-programma stelt ziekenhuizen, GGZ-instellingen, revalidatiecentra, categorale instellingen, instellingen voor medisch specialistische zorg en audiologische centra in staat om extra stappen te nemen om patiënten digitale toegang te verlenen tot de eigen medische gegevens. Deze regeling levert een bijdrage aan:

  • Het vergroten van de eigen regie van de patiënt over zijn of haar zorgproces.
  • Het verkorten van de wachttijden.
  • Het reduceren van administratieve lasten.

De audit is gericht op het implementeren van de mogelijkheden waarmee de uitwisseling van informatie tussen patiënten en zorgverleners verbetert en makkelijker maakt.

Het auditproces

Stap voor stap doorlopen onze auditors het auditproces. Zo weet je exact wat er in welke stap moet worden aangeleverd. Ook de kwaliteitseisen aan de op te leveren bewijsstukken nemen wij uitvoerig met je door. Zo kan je jezelf blijven concentreren op jouw kerntaak en tegelijkertijd het auditproces goed doorlopen.