We zitten nooit stil bij Inergy. Ieder moment zijn we bezig om de online publicaties van LIAS Software nóg beter te maken. Met de online publicaties van LIAS Enterprise kunnen gemeenten en waterschappen jaarrekeningen, -begrotingen en -verslagen op een dynamische en gebruiksvriendelijke manier presenteren. Roald Klomp, Productmanager LIAS Software bij Inergy, brengt je op de hoogte van de dertien nieuwste ontwikkelingen in twee blogs.

Meer voor Verbonden partijen-pagina

Op de Verbonden partijen-pagina is nu meer mogelijk. Er zijn twee onderdelen toegevoegd.

  1. Een versie waar het logo en het risicoprofiel beide op de tegel zichtbaar zijn.
  2. Maak de lasten per verbonden partij zichtbaar door een extra ringdiagram te tonen.

Standaardverwijzing naar de portal

Via een drop-down bij de websitetitel kun je nu navigeren naar de portal (indien afgenomen) en de PDF-download van de betreffende publicatie. Daarnaast is de PDF-download ook beschikbaar als knop in het menu.

Sticky headers voor tabellen

Alle tabellen hebben sticky headers. Hierdoor blijft de tabelkop in beeld staan wanneer je moet scrollen bij tabellen die langer zijn dan de pagina. Wel blijkt dat bij Internet Explorer (vooral oudere versies) deze functionaliteit niet altijd perfect werkt.

Suggesties in de zoekfunctie

Op zoek naar een bepaalde publicatie? De zoekfunctie levert nu suggesties tijdens het typen, waardoor zoeken sneller en makkelijker wordt. Deze functie werkt ook op eerder gepubliceerde websites.

Controle over Lees meer-button

Kies nu zelf wanneer de Lees meer-button moet worden getoond. Dat kan door het aantal regels in te stellen waarna de button moet verschijnen. Dat maakt een einde aan zinnen die abrupt worden afgebroken en geeft je de mogelijkheid om lezers meer aan te zetten tot verder lezen.

Nieuwe component: doelenboom

Er is een nieuwe component beschikbaar die het mogelijk maakt om een doelenboom te tonen. In eerste instantie gaat de opzet van deze component uit van de doelenboomstructuur die in een document is aangemaakt. In een volgende fase moet het ook mogelijk worden de doelenboom vanuit een dataset te genereren.

Nieuwe component: portefeuillehouderpagina

Nog een nieuwe component is de portefeuillehouderspagina. Dit biedt een eenduidige plek waar het bestuur, het college en/of de raad zich kunnen presenteren. Door op een Lees meer-button te klikken, opent een detailpagina waarop meer informatie over bijvoorbeeld de burgemeester of een wethouder te lezen is.

Deze pagina kan worden gegenereerd vanuit een dataset of je maakt deze structuur eenvoudig in het document aan. Bij de laatste optie kun je bij de detailpagina contentitems toevoegen om zo een aantrekkelijke pagina te maken. De detailpagina vanuit de dataset heeft daarentegen een vaste opzet. Deze component is beschikbaar vanaf de jaarrekening en kan op iedere willekeurige plek in het menu worden gekoppeld. De component is niet beschikbaar voor alle klanten.

Geschreven door Roald Klomp op

Ik ben Roald Klomp en ik werk als Product Owner bij Inergy. Wil je meer weten over de informatie in deze blog? Neem gerust contact met me op via roald.klomp@inergy.nl.