Verbeterde dienstverlening met betrouwbare NAW-gegevens

Het is natuurlijk voor ieder bedrijf belangrijk om betrouwbare gegevens van klanten te hebben. Maar voor uitvaartverzekeraar Ardanta is het cruciaal om hun dienstverlening uit te kunnen voeren. Vaak zijn nabestaanden niet op de hoogte van de uitvaartverzekering. Ardanta moet daarom voortdurend de laatste NAW-gegevens en overlijdensberichten monitoren zodat het bedrijf klanten op het juiste moment kan benaderen.

Zorgplicht

Verzekeraars hebben volgens de Wet op het financieel toezicht een zorgplicht. Die plicht houdt onder meer in dat zij hun klanten regelmatig moeten informeren over veranderingen in de polisvoorwaarden of nieuwe wet- en regelgeving. Om aan de zorgplicht te kunnen voldoen, moeten de NAW-gegevens kloppen.

Servicegericht

Het bijzondere aan de dienstverlening van Ardanta is dat die uiteindelijk niet gericht is aan de klant. De uitkering ten behoeve van de begrafeniskosten gaat vanzelfsprekend naar de nabestaanden. Alleen zijn die lang niet altijd op de hoogte van het feit dat er een verzekering is afgesloten. Ardanta is een servicegerichte organisatie en wil daarom zelf actief nabestaanden benaderen in het geval dat een klant komt te overlijden. De adresservice NAW-OK van Inergy stelt Ardanta hiertoe in staat. Inergy zorgt voor een uitgebreide vergelijking van de gegevens uit diverse bronnen om deze met een zeer hoge mate van zekerheid vast te stellen. En dat op een manier die volledig compliant is met wet- en regelgeving op het gebied van privacy en dataveiligheid.

Peter Boumans

Een betrouwbaar adressenbestand?

Maak kennis met NAW-OK van Inergy

Wilt u ook meer zekerheid over de adressen van uw klanten of prospects? Of wilt u uw gegevens verrijken met (mobiele) telefoonnummers of e-mailadressen? Wij helpen u graag!

Bel ons op 0348 45 76 66

Mail Peter Boumans via peter.boumans@inergy.nl