klant sinds 2009 | #penc | #erm|1.200 medewerkers| 151.000 inwoners| 477 mln lasten (begroting)| meer dan 200 gebruikers

Het resultaat
Erik Peek, concern treasurer / strategisch adviseur: “Er is rust en overzicht ontstaan, doordat er één plek is waar uitvoering wordt gegeven aan planning en control. Een transparant proces en snelle informatievoorziening. Er is geen blackbox meer. Bovendien presenteren wij de P&C producten inmiddels online en zetten stappen naar het uitfaseren van boekwerken en PDF’s”.

 • Foutgevoeilige Excel-sheets behoren tot het verleden
 • Sterk verbeterd versiebeheer op P&C producten. Geen gedoe meer met formats en zoekgeraakte informatie
 • Vroegtijdig gemeentebreed inzicht in de ontwikkeling van de begroting
 • De “blackbox” die de domeinbegroting was komt boven tafel en er zijn geen “geheimen” meer
 • Documenten zijn gedurende het proces goed inzichtelijk en iedereen kan “meedenken”. De inhoud is van iedereen geworden, gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Slimme vondst
De problemen bij het consolideren van de begroting behoren tot het verleden. Daarnaast zagen we dat gebruikers, met name P&C-ers, in het begin nog heel sterk aan het controleren waren of alles wel aansloot (oude manier van werken). Dat was overbodig en behoort inmiddels tot het verleden. Je ziet toch dat sommige gebruikers een acceptatie periode nodig hebben om vertrouwen te krijgen. Vanuit concern was dat vertrouwen er vanaf dag één.

De missie

 • Inzicht krijgen in de opbouw van de begroting
 • Centraliseren van de meerjarenbeheersbegroting
 • Over de volle breedte van de organisatie transparantie van de beheersbegroting (meerjarig)
 • Afhankelijkheid van excel (foutgevoelig) afgebouwd krijgen
 • Goed versiebeheer op de P&C-documenten

Eye opener
De taakverdeling tussen P&C en de lijn wordt mede afgedwongen door LIAS Enterprise. Hierdoor ontstaat duidelijkheid in het proces en ieders verantwoordelijkheid. LIAS ondersteunt daarin en zorgt dat er een gemeenschappelijke basis is voor het samen werken aan planning en control.

Sleutel tot succes

 • Software die betrouwbaar is en doet wat er beloofd is
 • Software die gebruikersvriendelijk is
 • Zoveel mogelijk geledingen van de organisatie gebruik laten maken van de software
 • Goodwill binnen de organisatie
 • Goede communicatie, trainingen en ondersteuning bieden aan de gebruikers
Joost Wenderich

Een datawarehouse dat alle informatie bundelt?

Bij Inergy hebben we jarenlange ervaring opgedaan in cloudoplossingen, business intelligence, analytics en data warehousing. Maar minstens zo belangrijk is onze focus op vooruitgang: uw succes. Op zoek naar een betrouwbare partner? Maak kennis met Inergy als betrouwbare partner die u helpt om meerwaarde te halen uit data. Neem hieronder vrijblijvend contact op!

Bel ons op 0348 45 76 66

Mail Joost Wenderich via joost.wenderich@inergy.nl