Snel naar content

Hoofdlijnen meicirculaire 2024 sluiten aan bij Voorjaarsnota 2024

Op maandag 27 mei 2024 is de meicirculaire gepubliceerd. De hoofdlijnen van de circulaire sluiten aan bij de Voorjaarsnota 2024. Deze meicirculaire biedt traditioneel de belangrijkste richtlijnen en informatie over mutaties die cruciaal zijn voor de begroting 2025 en de meerjarenraming van gemeenten.

Hieronder staan de belangrijke punten samengevat

Nieuwe Financieringssystematiek
Het volume accres is voor 2024 en 2025 gebaseerd op lagere tranches, maar hogere tranches vanaf 2026. Daarnaast wordt het LPO-accres vanaf 2024 op basis van prijs bruto binnenlands product (pbbp) bepaald.

Incidentele Compensatie
Vanwege de vervroegde bbp-indexatie ontvangen gemeenten hiervoor compensatie van 2024 tot en met 2029.

Opschalingskorting
De oploop van de opschalingskorting wordt vanaf 2026 geschrapt, waardoor een structurele uitname van € 675 miljoen vervalt.

BTW-Compensatiefonds
Gemeenten ontvangen € 214 miljoen extra in 2024, gebaseerd op de ruimte onder het plafond van 2023. De totale ruimte onder het plafond bedraagt daarmee over 2023 € 573 miljoen.

Taakmutaties
Vijftien taakmutaties zijn in de meicirculaire opgenomen, waaronder bedragen voor armoedebestrijding, werkdrukverlaging in jeugdbescherming en voor de compensatieregeling voor voogdij 18+. Ook wordt € 500 miljoen als gevolg van het besparingsverlies jeugd in 2025 toegevoegd aan het gemeentefonds.

Decentralisatie-uitkeringen
Twee nieuwe decentralisatie-uitkeringen en wijzigingen in zesentwintig bestaande uitkeringen.

Inkomstenmaatstaven OZB
Aanpassing van de rekentarieven voor 2025 en een advies om de baten voor eigen OZB-tarieven te verhogen in lijn met de inflatieverwachting.

Vooraankondigingen
Indexatie van de Wmo voor stijgende zorgkosten en aanpassingen in de financiering en verantwoording van specifieke uitkeringen.

Ontwikkeling uitkeringsbasis
Als gevolg van lagere aantallen bij de maatstaven, stijgt de uitkeringsfactor in deze circulaire in de jaren 2024-2028 met 8 tot 11 punten.

Voor gedetailleerde informatie en specifieke aanpassingen per gemeente verwijzen we naar de informatie in LIAS PAUW voor jouw gemeente en ons webinar op 4 juni aanstaande.

Webinar meicirculaire 2024

Op dinsdag 4 juni 2024 gaven Sonja Valstar en Martijn Renders een webinar over de Meicirculaire.

Je krijgt een korte samenvatting van de financiële effecten van de circulaire. Ook zullen tips worden gegeven voor het verwerken ervan in LIAS PAUW. Maar bovenal word je in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen.

Blijf op de hoogte

De auteur

Inergy
Inergy

Wij eten, drinken en ademen data – en wat je ermee kan doen. Dat delen we graag met jou. Meer weten over Inergy? Neem contact met ons op via 0348 45 76 66 of info@inergy.nl.

Meer nieuws

Alle nieuws

Collega Marjolein Opsteegh genomineerd voor Microsoft Power Women Award

Collega Marjolein Opsteegh genomineerd voor Microsoft Power Women Award

Marjolein Opsteegh was genomineerd voor de Microsoft Power Women Award Nederland. Hoewel ze de prijs niet in de wacht heeft...

Lees verder

Inergy behaalt opnieuw ISO27001-certificaat

Inergy behaalt opnieuw ISO27001-certificaat

In juni heeft Inergy met succes de hercertificeringsaudit voor ISO27001 doorstaan. Ondanks de steeds strengere audits, waarbij de nadruk ligt...

Lees verder

Inergy op het VNG Jaarcongres 2024

Inergy op het VNG Jaarcongres 2024

Tijdens het VNG Jaarcongres 2024 op 25 en 26 juni in het Groene Hart is Inergy natuurlijk weer aanwezig om...

Lees verder