De LIAS-webinarreeks 2021

Laat je verrassen door een keur aan onderwerpen die in de verschillende webinars aan bod komt. Op deze pagina vind je het overzicht van alle aanstaande webinars!

 

15 december 2020
Masterclass: Optimaliseer jouw P&C-proces en krijg rust

Tijdens de implementatie zijn er inrichtingskeuzes gemaakt die op dat moment de juiste of het meest praktische waren. Mogelijk sluiten deze nu niet meer aan op jouw werkproces. Inmiddels is jouw werkwijze of de organisatie veranderd, maar ook LIAS staat natuurlijk niet stil. Hierdoor kan je mogelijk meer uit LIAS halen waardoor je nog efficiënter en beter kan gaan werken.

Dit webinar is reeds geweest.

7 januari 2021
Webinar: Gemeente fiscaal in control

Fiscaliteit staat steeds nadrukkelijker op de agenda bij gemeenten. Het goed beheersen van de btw, de werkkostenregeling en de vennootschapsbelasting is lastig, gelet op de complexe activiteiten en omvangrijke geldstromen van gemeenten.

Dit webinar is reeds geweest.

28 januari 2021
Webinar: Digitaal behandelen

We stoppen veel tijd in het maken van een boek en website van de jaarstukken. Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat de raad optimaal gebruik maakt van de mogelijkheden die we hier allemaal hebben?

11 februari 2021
Webinar: VIC in control

De VIC is een nuttig en onmisbaar instrument voor het in control zijn van de eigen organisatie en geen ‘moetje’ voor de accountant. Maar hoe zorg je ervoor dat dit ook consequent wordt bijgehouden en ingezien wordt door middel van PowerBI.  Tijdens deze webinar vertellen we dat u waarschijnlijk de tool, Prestatie Management, al in huis heeft.

11 maart 2021
Webinar: Grip op personeelslasten

Hoeveel FTE hebben we eigenlijk begroot en staat dat in verhouding met de uitgave en de inhuur? Tijdens deze webinar vertellen we hoe je jouw formatieplan kan inrichten in LIAS.

1 april 2021
Webinar: De kadernota

Het bediscussiëren en vaststellen van de kaders is cruciaal voor de latere verantwoording. Maar zie het eerst maar eens goed te verwoorden. Welke doelen stellen we? Geven we een prognose af of komen we met concrete bezuinigingsvoorstellen? In dit webinar nemen we je mee in dit proces!

22 april 2021
Webinar: Ombuigen

Gemeentes hadden het voor de corona crises al zwaar. Hoe leg je mogelijke keuzes vast? Hoe geef je de raad inzicht in welke mogelijkheden er zijn? En wat is het effect hiervan op de begroting?

20 mei 2021
Webinar: Maak meerjarige projectplannen

Niet alleen de financiële afdeling maakt publicaties voor de raad. Ook de projectafdeling heeft een verantwoordingsplicht richting de raad. Tijdens dit webinar vertellen we je dat LIAS uitermate geschikt is voor meerjarige projectplannen. Deze projectplannen zijn zowel online of in een papieren publicatie te ontsluiten. We laten hiervan een aantal voorbeelden zien.

Agnes Peijster

Marketing & Communicatie

Heb je vragen over de webinarreeks?

Neem dan gerust contact met Agnes Peijster op.

Bel ons op 0348 45 76 66

Mail Agnes Peijster via agnes.peijster@inergy.nl