De LIAS-webinarreeks 2021

Laat je verrassen door een keur aan onderwerpen die in de verschillende webinars aan bod komt. Op deze pagina vind je het overzicht van alle aanstaande webinars!

 

15 december 2020
Masterclass: Optimaliseer jouw P&C-proces en krijg rust

Tijdens de implementatie zijn er inrichtingskeuzes gemaakt die op dat moment de juiste of het meest praktische waren. Mogelijk sluiten deze nu niet meer aan op jouw werkproces. Inmiddels is jouw werkwijze of de organisatie veranderd, maar ook LIAS staat natuurlijk niet stil. Hierdoor kan je mogelijk meer uit LIAS halen waardoor je nog efficiënter en beter kan gaan werken.

Dit webinar is reeds geweest.

7 januari 2021
Webinar: Gemeente fiscaal in control

Fiscaliteit staat steeds nadrukkelijker op de agenda bij gemeenten. Het goed beheersen van de btw, de werkkostenregeling en de vennootschapsbelasting is lastig, gelet op de complexe activiteiten en omvangrijke geldstromen van gemeenten.

Dit webinar is reeds geweest.

28 januari 2021
Webinar: Digitaal behandelen

We stoppen veel tijd in het maken van een boek en website van de jaarstukken. Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat de raad optimaal gebruik maakt van de mogelijkheden die we hier allemaal hebben?

Dit webinar is reeds geweest.

11 februari 2021
Webinar: VIC in control

De VIC is een nuttig en onmisbaar instrument voor het in control zijn van de eigen organisatie en geen ‘moetje’ voor de accountant. Maar hoe zorg je ervoor dat dit ook consequent wordt bijgehouden en ingezien wordt door middel van PowerBI.  Tijdens deze webinar vertellen we dat u waarschijnlijk de tool, Prestatie Management, al in huis heeft.

Dit webinar is reeds geweest.

25 maart 2021
Webinar Hoe maak je als gemeente ramingen met LIAS BUIG?

Vorig jaar hebben we nieuwe toepassingen aan de BUIG-applicatie toegevoegd voor het maken van ramingen (met name baten) en scenario’s (met name lasten). We willen die meer onder de aandacht brengen. Het doel van dit webinar is om gemeenten te leren hoe zij onze BUIG-applicatie kunnen gebruiken om ramingen te maken op het terrein van de BUIG voor de gemeentelijke begroting.

Dit webinar is reeds geweest.

30 maart 2021
Demo dashboard herverdeling Gemeentefonds

Is bij jouw gemeente is niet voldoende capaciteit en kennis aanwezig om de herverdeeleffecten te duiden? Dat snappen wij. Daarom helpen wij je, op een gebruikersvriendelijke manier, met helder dashboard dat inzicht geeft in de herverdeeleffecten.

Dit webinar is reeds geweest.

1 april 2021
Webinar: De kadernota

Het bediscussiëren en vaststellen van de kaders is cruciaal voor de latere verantwoording. Maar zie het eerst maar eens goed te verwoorden. Welke doelen stellen we? Geven we een prognose af of komen we met concrete bezuinigingsvoorstellen? In dit webinar nemen we je mee in dit proces!

Dit webinar is reeds geweest.

N.t.b.
Webinar: Grip op personeelslasten

Hoeveel FTE hebben we eigenlijk begroot en staat dat in verhouding met de uitgave en de inhuur? Tijdens deze webinar vertellen we hoe je jouw formatieplan kan inrichten in LIAS.

20 mei 2021
Webinar: Maak meerjarige projectplannen

Niet alleen de financiële afdeling maakt publicaties voor de raad. Ook de projectafdeling heeft een verantwoordingsplicht richting de raad. Tijdens dit webinar vertellen we je dat LIAS uitermate geschikt is voor meerjarige projectplannen. Deze projectplannen zijn zowel online of in een papieren publicatie te ontsluiten. We laten hiervan een aantal voorbeelden zien.

17 juni 2021
Webinar: Ombuigen

Gemeentes hadden het voor de corona crises al zwaar. Hoe leg je mogelijke keuzes vast? Hoe geef je de raad inzicht in welke mogelijkheden er zijn? En wat is het effect hiervan op de begroting?

Agnes Peijster

Marketing & Communicatie

Heb je vragen over de webinarreeks?

Neem dan gerust contact met Agnes Peijster op.

Bel ons op 0348 45 76 66

Mail Agnes Peijster via agnes.peijster@inergy.nl