De LIAS-webinarreeks 2021

Laat je verrassen door een keur aan onderwerpen die in de verschillende webinars aan bod komt. Op deze pagina vind je het overzicht van alle aanstaande webinars!

4 november 2021
Webinar: Demo LIAS Performance en LIAS Studio

Op donderdag 4 november 2021 van 11.00 tot 12.00 uur geeft Roald Klomp, Product Owner bij Inergy een webinar met een demo van twee nieuwe LIAS InControl modules. Na dit webinar ben je weer helemaal op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en de extra mogelijkheden van LIAS InControl.

2 december 2021
Webinar: Demo LIAS ISMS

Joost van Bree geeft op donderdag 2 december 2021 van 11.00 tot 12.00 uur een demo van het LIAS ISMS. Tijdens deze demo gaat Joost in op de nieuwe risico module en de laatste ontwikkelingen van LIAS ISMS. Daarnaast gaat hij ook in op de functionaliteiten van LIAS ISMS. Een daarvan is de ENSIA-module waarmee je effectief en efficiënt verantwoording aflegt.

15 december 2020
Masterclass: Optimaliseer jouw P&C-proces en krijg rust

Tijdens de implementatie zijn er inrichtingskeuzes gemaakt die op dat moment de juiste of het meest praktische waren. Mogelijk sluiten deze nu niet meer aan op jouw werkproces. Inmiddels is jouw werkwijze of de organisatie veranderd, maar ook LIAS staat natuurlijk niet stil. Hierdoor kan je mogelijk meer uit LIAS halen waardoor je nog efficiënter en beter kan gaan werken.

Dit webinar is reeds geweest.

7 januari 2021
Webinar: Gemeente fiscaal in control

Fiscaliteit staat steeds nadrukkelijker op de agenda bij gemeenten. Het goed beheersen van de btw, de werkkostenregeling en de vennootschapsbelasting is lastig, gelet op de complexe activiteiten en omvangrijke geldstromen van gemeenten.

Dit webinar is reeds geweest.

28 januari 2021
Webinar: Digitaal behandelen

We stoppen veel tijd in het maken van een boek en website van de jaarstukken. Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat de raad optimaal gebruik maakt van de mogelijkheden die we hier allemaal hebben?

Dit webinar is reeds geweest.

11 februari 2021
Webinar: VIC in control

De VIC is een nuttig en onmisbaar instrument voor het in control zijn van de eigen organisatie en geen ‘moetje’ voor de accountant. Maar hoe zorg je ervoor dat dit ook consequent wordt bijgehouden en ingezien wordt door middel van PowerBI.  Tijdens deze webinar vertellen we dat u waarschijnlijk de tool, Prestatie Management, al in huis heeft.

Dit webinar is reeds geweest.

25 maart 2021
Webinar Hoe maak je als gemeente ramingen met LIAS BUIG?

Vorig jaar hebben we nieuwe toepassingen aan de BUIG-applicatie toegevoegd voor het maken van ramingen (met name baten) en scenario’s (met name lasten). We willen die meer onder de aandacht brengen. Het doel van dit webinar is om gemeenten te leren hoe zij onze BUIG-applicatie kunnen gebruiken om ramingen te maken op het terrein van de BUIG voor de gemeentelijke begroting.

Dit webinar is reeds geweest.

30 maart 2021
Demo dashboard herverdeling Gemeentefonds

Is bij jouw gemeente is niet voldoende capaciteit en kennis aanwezig om de herverdeeleffecten te duiden? Dat snappen wij. Daarom helpen wij je, op een gebruikersvriendelijke manier, met helder dashboard dat inzicht geeft in de herverdeeleffecten.

Dit webinar is reeds geweest.

29 juni 2021
Webinar: Verhogen bewustzijn informatieveiligheid en privacy

In dit webinar legt Ingrid van Zeeland (SEP) de beproefde aanpak uit over het verhogen van bewustzijn informatieveiligheid en privacy. Na dit webinar begrijp je deze aanpak die gebaseerd is op de PDCA-cyclus en de handreiking IBD ‘verhogen bewustzijn informatiebeveiliging en privacy’.

Dit webinar is reeds geweest.

1 april 2021
Webinar: De kadernota

Het bediscussiëren en vaststellen van de kaders is cruciaal voor de latere verantwoording. Maar zie het eerst maar eens goed te verwoorden. Welke doelen stellen we? Geven we een prognose af of komen we met concrete bezuinigingsvoorstellen? In dit webinar nemen we je mee in dit proces!

Dit webinar is reeds geweest.

Webinar: De meicirculaire 2021
4 juni 2021

De meicirculaire over het gemeentefonds komt er aan. Traditioneel is dit één van de belangrijkste documenten in de budgetcyclus van een gemeente. Dirk Jans vertelt je er alles over.

Dit webinar is reeds geweest.

Webinar: Demo LIAS MIP Activa
10 juni 2021

Leer alles over de laatste versie van de MIP Activa module. Met deze module brengt je geplande investeringen in kaart. Neem afscheid van aannames en krijg real-time in één oogopslag te zien welke projecten en processen er lopen en waar je kan bijsturen. Zo heb je inzicht in de totale kapitaallasten van jouw organisatie.

Dit webinar is reeds geweest.

Webinar: Doorontwikkelen van Horizontaal Toezicht
15 juni 2021

In dit Webinar nemen Wil Peters en Dennis Verhaert van DUROI je mee in de doorontwikkelingen Horizontaal Toezicht (HT) van de belastingdienst. De spelregels HT gaan veranderen. Wat betekent dat voor jouw gemeente?

Dit webinar is reeds geweest.

Webinar: De financiële positie van gemeenten
22 juni 2021

In opdracht van het ministerie BZK heeft onderzoeksbureau Cebeon onderzoek gedaan naar de financiële positie van gemeenten in relatie tot het gemeentelijk voorzieningenniveau. Gekeken is naar trends in de periode 2010 – 2021. Rien Bruins vertelt je er alles over.

Dit webinar is reeds geweest.

Webinar: Demo LIAS ISMS
16 september 2021

Dit webinar geeft jou als gebruiker van LIAS Content of LIAS Control inzicht in hoe we de ontwikkeling naar één ISMS- en GRC-oplossing hebben vormgeven. Joost van Bree geeft een demo van het LIAS ISMS. Na de demo is er direct een spreekuur waar je alle vragen kan stellen die je hebt.

Dit webinar is reeds geweest.

Webinar: E-learning informatiebeveiliging, privacy & integriteit
23 september 2021

In dit webinar legt Ingrid van Zeeland je alles uit over de leervorm e-learning informatiebeveiliging, privacy en integriteit, waar gemeente- en overheidsspecifieke e-learning aan moet voldoen en hoe je als CISO, FG en/of Privacy officer aantoonbaar in control bent op het onderdeel iBewustzijn. Na dit webinar begrijp je waarom e—learning een waardevol instrument is voor jou en de organisatie om het iBewustzijn te verhogen, gebaseerd op de PDCA-cyclus.

 

Dit webinar is reeds geweest.

Webinar: De septembercirculaire 2021
23 september 2021

De septembercirculaire over het Gemeentefonds komt eraan. Deze circulaire is een vertaling van de Miljoenennota. Op donderdag 23 september 2021, van 13.30 tot 15.00 uur geeft Dirk Jans een webinar over deze circulaire. Je krijgt een korte samenvatting van de circulaire. Ook zullen tips worden gegeven voor het verwerken ervan in PAUW. Maar bovenal word je in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen.

7 oktober 2021
Webinar: LIAS InControl demo Publisher

LIAS Publisher is de publicatiemodule binnen LIAS InControl en stelt organisaties in staat om zelfstandig publicaties naar het web te maken, schrijven en publiceren. Creëer gemakkelijk en snel publicaties, in de huisstijl van jouw organisatie. Is een geprint document nog gewenst? We leggen je alles uit tijdens deze demo.

14 oktober 2021
Webinar: De audit op de Wpg

Op donderdag 14 oktober van 15.00 tot 16.00 uur gaat het auditteam van Inergy met jou in gesprek over de audit op de Wet Politiegegevens (WPG). Omdat er nog veel vragen zijn over dit nieuwe onderwerp is dit webinar ingelast. We gaan dus niet voordragen uit eigen werk maar gaan met jou de casuïstiek behandelen waar je nu mee zit. Het auditteam heeft zich verdiept in de audit aanpak en het normenkader. We kunnen dus goed ingaan op vragen van jouw kant over de voorbereiding.

Dit webinar is reeds geweest.

14 oktober 2021
Webinar: LIAS BUIG voorlopig & definitief budget bijstand en loonkostensubsidie

Je krijgt een korte samenvatting van de financiële realisaties 2021 en het voorlopig budget 2022.  Ook krijg je tips voor het werken in LIAS BUIG. Tot slot gaan we in op de nieuwe loonkostensubsidie functie van de BUIG-applicatie. Maar bovenal word je in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen.

 

 

Agnes Peijster

Marketing & Communicatie

Heb je vragen over de webinarreeks?

Neem dan gerust contact met Agnes Peijster op.

Bel ons op 0348 45 76 66

Mail Agnes Peijster via agnes.peijster@inergy.nl