Het Europees Parlement geeft uw organisatie tot 25 mei 2018 de tijd om aan de wet General Data Protection Regulation (GDPR) te voldoen. Of in het Nederlands, de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In een spoedcursus van vijf dagen gaat Inergy je voor door het woud van regels. We evalueren de stand van zaken, inventariseren gebreken en kansen en vertalen deze naar concrete acties om snel en volledig compliant te zijn.

Volledige bedrijfsanalyse/scan

Tijdens dit vijfdaagse traject voeren we een volledige bedrijfsscan uit. In een helder plan van aanpak zetten we het traject en de te nemen stappen uiteen. Daarin houden we rekening met de huidige situatie en zetten we door ons ontwikkelde tools en procedures in. Het resultaat is een gap-analyse met een plan van aanpak om compliant te geraken met de nieuwe wetgeving.  

In sneltreinvaart compliant

Inergy beschikt over de nodige ervaring met het verzamelen, opslaan en gebruiken van gevoelige informatie zoals persoonsgegevens. Aan de hand van beproefde templates maken we jouw processen in sneltreinvaart compliant.

Analyse aanwezige kennisniveau

Ook meten we het kennisniveau van medewerkers die bij verwerking van persoonsgegevens betrokken zijn. Indien nodig stellen we een advies op voor een bewustwordingsprogramma.

  • Obvion
    “Nationale en Europese wetgeving stellen ons voor steeds complexere uitdagingen. Dankzij Inergy stellen we hogere eisen aan onze rapportagemogelijkheden.”

    Obvion

Laat je e-mail achter en blijf op de hoogte