Module — Prestatiemanagement

Stuur tijdig bij aan de hand van actuele resultaten

Stel meetbare doelen, bepaal wie verantwoordelijk is en ontvang regelmatig tussentijdse resultaten. Het systeem waarschuwt automatisch in geval van negatieve trends. Zo stuur je tijdig bij indien nodig.

Van strategie naar actieplan

De strategie van jouw organisatie vertaal je met Prestatiemanagement makkelijk naar doelen, prestaties, indicatoren en activiteiten. Zo zie je in één oogopslag hoe je organisatie, programma of afdeling ervoor staat.

Overzicht en inzicht

Verbeter het planning & control proces van jouw organisatie met LIAS Prestatiemanagement en krijg inzicht in de verbanden tussen de organisatie. Stuur tijdig bij indien nodig en maak doelen een integraal deel van de bedrijfsvoering.

Ongekend flexibel

Iedere organisatie werkt op haar eigen manier met doelen, KPI’s en activiteiten. Bepaal daarom zelf hoe je de module inricht en leer makkelijk en snel hoe je ermee moet werken.

Nooit meer spreadsheets

Spreadsheets zijn verleden tijd met Prestatiemanagement. Ingevoerde informatie wordt geautomatiseerd en verwerkt in rapportages. Met één slim opgezette uitvraag haal je zo input voor meerdere rapportages.

Voorkom subadministraties

Voorkom subadministraties en vraag met Prestatiemanagement ook bijvoorbeeld uw ic processen uit of verbonden partijen. Heeft u dit gedaan daarna is deze informatie weer goed te presenteren.

Afdelingsplannen opzetten

Doelen zijn niet langer opgesloten in documenten, begrotingen of andere stukken tekst. Je legt dus makkelijker prioriteiten die de hele organisatie kan overnemen.

Dit is er nog meer mogelijk

 • College en Prestatiedoelen
 • Indicatoren
 • Raadsvragen
 • Verbonden partijen
 • Projectplannen
 • Interne Controles
 • A3/afdelingsplannen
 • Wijkplannen
 • Sociaal domein
 • Risicomanagement
 • Reserves en voorzieningen
 • Verplichte BBV indicatoren
 • Accountantsvragen
 • Lange termijn agenda
Michael Oudshoorn

Zien is geloven. Vraag een demonstratie aan!

In een gesprek en demonstratie wordt alles zoveel duidelijker.

Bel ons op 0348 45 76 66

Alles voor jouw planning & control cyclus

P&C Rapportages

Realtime samenwerken – van begroting tot jaarverslag

Risicomanagement

Voorkomen is nog steeds beter dan genezen

(Online) dashboarding

Haal inzichten uit ál uw databronnen

Online publicaties

Alle informatie online zichtbaar en toegankelijk

Financieel management

Grip op jouw cijfers met Financieel management

MIP Activa

Altijd inzicht in investeringen, kredieten en activa.