Snel naar content

Krijg grip op COVID-19

COVID-monitor

Krijg én houd grip op de financiële gevolgen van COVID-19 zonder administratieve rompslomp en door te voldoen aan de bestaande wetgeving.

 

Lees meer

Alle 342 gemeenten in Nederland maken gebruik van LIAS software. Onder andere:

Wat jij van de COVID-monitor kan verwachten

  1. Monitor begrotingsgevolgen in LIAS

LIAS is de planning & control tool om grip te krijgen op de financiële cijfers van een gemeente. Met LIAS Finance is het mogelijk om de gehele gemeentelijke begroting op te bouwen. Hierdoor zijn de foutgevoelige Excelsheets overbodig en creëer je inzicht in je financiële positie. Bijkomend voordeel is dat je de gevolgen van corona ook nauwkeurig kan volgen per begrotingsmutatie.

  1. Monitor werkelijke boekingen monitoren in LIAS

Een essentieel onderdeel voor het volgen van de financiële gevolgen van COVID-19 zijn de boekingen die de budgethouders en administratie doen. Wellicht heb je die nu ondergebracht op één taakveld. Of heb je de opdracht gegeven aan de organisatie om aan de omschrijving het woord ‘COVID-19’ of ‘corona’ mee te geven? In dit geval is het mogelijk om met behulp van LIAS al deze specifieke boekingen per dag gestructureerd binnen te halen.

  1. Breng informatie samen in de COVID-monitor

Ne de vorige handelingen is mogelijk om zowel de begrote als administratieve COVID-19 gevolgen bij elkaar te brengen in de monitor.

Gemeente Oldebroek over de COVID-monitor

“Nu zien we tot het laagste niveau waar kosten geboekt worden i.v.m. Corona. Dit vindt ook plaats in onverwachte hoek. Hierdoor ontstaat bij ons het besef waar we eventueel bij de 2e tussenrapportage in dienen te grijpen. Door het lage aggregatieniveau kunnen we alle lagen in de organisatie voorzien van relevante (financiële) informatie met betrekking tot dit onderwerp.”

– Leonard Visscher – Senior adviseur bij Gemeente Oldebroek

Optimaal gebruik van LIAS Finance én grip op je financiële positie

Na het installeren van de COVID-monitor heb je LIAS Finance en kan je begroten met LIAS. LIAS Finance is een module om financieel in control te zijn met continu inzicht in je financiële positie. Begroten met LIAS biedt naast de COVID-monitor nog meer kansen. Denk dan aan:

  • Continu inzicht in je financiële positie;
  • Inzicht in de ontwikkeling van het incidentele en structurele begrotingssaldo;
  • Automatisering van tabellen binnen je P&C producten;
  • De mogelijkheid diverse rapportages volledig te automatiseren, zowel financieel als tekstueel;
  • Je staat van Reserves en Voorzieningen volledig geautomatiseerd.

Zien is geloven. Vraag een gratis demo aan.

In een gesprek en demonstratie wordt alles zoveel duidelijker.