Prestaties plannen, uitvoeren, monitoren

Afspraken over de doelen en prestaties van afdelingen, programma’s of projecten worden vaak vastgelegd in losse systemen, documenten of spreadsheets. Monitoren in hoeverre die afspraken behaald worden, is lastig. Strategische doelstellingen vertalen naar concrete KPI’s voor de werkvloer en daar eenduidig over rapporteren, is zo mogelijk nog lastiger. Met onze oplossingen voor Prestatiemanagement breng je daar verandering in.

Lees meer

Onze klanten:

Wij werken o.a. met:

Beter sturen op prestaties

  • Eenvoudig prestaties vastleggen
  • Met een druk rapporteren
  • Makkelijk sturen en bijsturen

Wat jij van ons kan verwachten

01. Eenvoudig prestaties vastleggen

Het is de kunst om ambities en strategieën die u op hoog niveau formuleert, terug te brengen tot heldere, tastbare doelen waarmee werknemers uit de voeten kunnen. Onze oplossingen helpen u daarbij. Met onze software prestatiemanagement vertaalt u uw strategie concreet en systematisch naar doelen, indicatoren en activiteiten. Dit werkt prestatieverhogend. Mensen voelen zich nou eenmaal veel meer betrokken en verantwoordelijk als kristalhelder is hoe ze bijdragen aan het geheel.

02. Met een druk rapporteren over prestaties

Nadat u uw strategie vertaald hebt naar persoonlijke doelen, prestaties, activiteiten of indicatoren, kunnen mensen daar op gezette tijden over gaan rapporteren. De ingevoerde informatie wordt vervolgens geautomatiseerd verwerkt in de juiste rapportages. Denk aan een afdelingsvoortgangs-, een MT- of bestuursrapportage. Met één slim opgezette uitvraag vult u meerdere rapportages.

03. Makkelijk sturen en bijsturen

Wanneer u doelen en ambities op hoog niveau eenmaal gekoppeld heeft aan de dagelijkse activiteiten op de werkvloer en in het veld, beschikt u over nieuwe mogelijkheden om uw organisatie bij te sturen wanneer de omstandigheden dat vragen. Omdat u een kristalhelder beeld heeft van de verbanden tussen organisatie, prestaties, financiën en risico’s weet u precies aan welke knoppen u moet draaien.

 

René van Veen

Teams en individuen bij laten dragen aan het realiseren van jouw organisatiebrede ambities?

We komen graag langs voor een kennismaking!

Bel ons op 0348 45 76 66

Mail René van Veen via rene.van.veen@inergy.nl

Bekijk al onze oplossingen voor de lokale overheid