Datagedreven gemeenten: de stap naar datagedreven werken

Gemeentes verzamelen al jarenlang waardevolle data: van inwonersgegevens tot vervoersstromen. Nu is de tijd om die data te gebruiken! Met Business Intelligence (BI) kunt u als gemeente beter sturen op het behalen van jaardoelen én efficiënter nieuw beleid bepalen.

 

Lees meer

Onze klanten:

Wij werken o.a. met:

Dit levert datagedreven werken op

  • Beschikbare stuurinformatie
  • Efficiëntere bepaling van nieuw beleid
  • Beter grip op het sociaal domein

Wat u van ons kunt verwachten

01. Beschikbare stuurinformatie

Business Intelligence helpt om jaardoelen te kwantificeren en meetbaar te maken. Zo krijgt u als gemeente inzicht in de status van projecten en doelen, en tevens de mogelijkheid om tijdig bij te sturen. Op die manier kunnen ambtenaren jaardoelen alsnog halen of dankzij een datagedreven argumentatie doelen bijstellen.

02. Efficiëntere bepaling van nieuw beleid

Slim gebruik van data helpt u om nieuw beleid te bepalen. Denk bijvoorbeeld aan het vaststellen van het aantal nieuwbouwwoningen. Demografische gegevens in combinatie met de in- en uitstroom van inwoners geven inzicht in de woningbehoefte binnen de gemeente. Op basis van deze data kunt u zelfs een stap verder gaan: met predictive analytics kunt u voorspellen hoe de woningbehoefte zich in de toekomst ontwikkelt.

03. Beter grip op het sociaal domein

Sinds de decentralisatie ligt de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg en zorg voor langdurig zieken en ouderen bij gemeentes. Het is aan uw gemeente de taak om maximale zorg te bieden op basis van het beschikbare budget. Om dit budget niet te overschrijden of te laten liggen, is inzicht nodig in de status van zorgprojecten en de verwachte kosten. Daar kan Business Intelligence uitstekend bij helpen.

Danny Bosman

Directeur

Contact

Benieuwd wat Business Intelligence voor uw gemeente kan opleveren?

We komen graag langs voor een kennismaking!

Bel ons op 0348 45 76 66

Mail Danny Bosman via danny.bosman@inergy.nl