Ivo

xxx

Lees verder

Deelnemer Lias Academy

Op de Academy namen we kennis van Lias Enterprise in de context van ons dagelijks werk. Hiermee zijn we veel beter in staat de adviezen van een consultant door te vertalen naar de inrichting die past bij onze organisatie.

Lees verder

Gemeente Dalfsen

De implementatie van LIAS is bij ons heel snel gegaan. In mei 2013 zijn wij gestart met LIAS. De koppeling met ons financiële systeem was binnen een dag gelukt en daarna zijn de modules financieel management, documentmanagement en prestatiemanagement vlot achter elkaar ingericht.

Lees verder

Gemeent Houten

Wij hebben een aantal stappen gezet in de verbetering van planning en control. Nog vele stappen zullen volgen. We doen eerst de dingen die noodzakelijk en het snelst te realiseren zijn.

Lees verder

Gemeente Leeuwarden

Doordat de begroting nu in LIAS Enterprise is opgesteld in plaats van allerlei Excelbestanden werden de diensten als het ware verplicht om de verschillende werkwijzen op elkaar af te stemmen en te uniformeren. Dit heeft heel goed uitgepakt. Het aantal uurtarieven is sterk teruggedrongen en doordat LIAS doorbelastingen keurig ‘rondreken’ behoren saldi op de kostenplaatsen nu tot het verleden!

Lees verder

Gemeente Haarlem

Door het gebruik van LIAS is er inzicht ontstaan in het verloop van de meerjarige budgetten (zowel exploitatie als reserves en voorzieningen). Voorheen was de meerjarenbegroting niet voor iedereen toegankelijk, snel te raadplegen of de historische opbouw te zien. Dat is een hele eenvoudige handeling geworden, ook voor niet-financiële medewerkers.

Lees verder

Ardanta

Wij hebben gekozen voor de Inergy adresservice vanwege de kwaliteit en toegevoegde waarde die ons dit biedt. Wij willen onze dienstverlening op continue basis verbeteren en deze service helpt daar echt bij. Daarnaast is de samenwerking uiterst prettig.

Lees verder

van Hessen

Samen met Inergy hebben wij een fundament ontwikkeld om waarde uit data te halen. Ons IT-landschap is door de jaren heen enorm gegroeid. Het ontsluiten, integreren en beschikbaar maken van alle data die daarin ligt opgeslagen, levert ons veel waardevolle stuurinformatie op.”

Lees verder

Gemeente Someren

LIAS heeft geleid tot efficiëntie, tijdsbesparing en betrouwbaarheid in de cijfers.

Lees verder

Gemeente Nijmegen

Het bestuur krijgt nu dankzij LIAS sneller en beter verzorgde rapportages in handen.

Lees verder