Alle features

Alles voor een volledig digitale planning & control cyclus

P&C Rapportages

Al jouw planning & control producten in één oplossing

Het stroomlijnen van jouw planning & control cyclus resulteert in een helder proces, hoge kwaliteit planning & control producten en meer doen in minder tijd. Het boekwerk van een begroting of een jaarverslag is geen doel op zich. Het is een resultaat van een belangrijk proces.

Gedrukt én online

Wij zien planning & control als het gestructureerd verzamelen en bijhouden van informatie en het in de door jou gewenste vorm publiceren. Voor iedereen, op elk moment. In gedrukte vorm en interactief online.

Geen losse documenten meer

Nooit meer losse documenten, maar overzichtelijke rapportages met allemaal dezelfde waarheid. Vanaf dag één zicht op de voortgang en kwaliteit van de inhoud.

Data volledig geïntegreerd

De P&C Rapportages zijn voorzien van actuele data uit gekoppelde systemen. Ververs de cijfers of ontsluit andere systemen eenvoudig wanneer jij wilt. Zo zijn de rapportages altijd actueel.

Systemen ontsluiten

Vanzelfsprekend is er een koppeling naar het financieel systeem. Wil je meerdere systemen eenvoudig ontsluiten? Dat is geen enkel probleem. Een afdelingsplan maken was niet eerder zo simpel.

Slim gebruik van huisstijl en lay-out

Langdurig bezig zijn met de opmaak van planning & control producten is verleden tijd. Je kan zelf instellen dat gebruikers beperkt zijn in het gebruik van de opmaak. Zo voorkom je vervuiling.

Financieel management

Gedetailleerde begrotingen

Stel jouw begroting op aan de hand van financiële kaders en werk deze uit in gedetailleerde begrotingsposten.

Flexibele financiële schermen

Krijg met goede financiële schermen snel een eenvoudig inzicht in budget uitputtingen of de ontwikkeling van de financiële begroting. Hiermee bespaar je zowel op tijd als op kosten.

Inzichtelijke prognoses

De prognoses geven jou inzicht in structurele en incidentele afwijkinen zodat je de juiste besliggingen kan nemen.

Workflow gestuurd

Maak het opbouwen van de begroting veel makkelijker met een goed ingerichte workflow. Zo verkort de doorlooptijd van jouw begrotingsproces.

Kostenverdeling

Werk met meerdere verdeelsleutels, bereken producttarieven of pas tariefdifferentiaties toe. Het kan allemaal.

Indexering

Indexeren van budgetten en verwerken van nominale ontwikkelingen gebeurt automatisch. Wel zo handig.

Balans

Krijg op elk moment inzicht in jouw begin- en eindbalans voor zowel realisatie als – geprognosticeerde – begroting. Integreer dit in de planning & control documenten als Jaarrekening en Begroting.

Prestatiemanagement

Van strategie naar actieplan

De strategie van jouw organisatie vertaal je met Prestatiemanagement makkelijk naar doelen, prestaties, indicatoren en activiteiten. Zo zie je in één oogopslag hoe je organisatie, programma of afdeling ervoor staat.

Overzicht en inzicht

Verbeter het planning & control proces van jouw organisatie met LIAS Prestatiemanagement en krijg inzicht in de verbanden tussen de organisatie. Stuur tijdig bij indien nodig en maak doelen een integraal deel van de bedrijfsvoering.

Ongekend flexibel

Iedere organisatie werkt op haar eigen manier met doelen, KPI’s en activiteiten. Bepaal daarom zelf hoe je de module inricht en leer makkelijk en snel hoe je ermee moet werken.

Nooit meer spreadsheets

Spreadsheets zijn verleden tijd met Prestatiemanagement. Ingevoerde informatie wordt geautomatiseerd en verwerkt in rapportages. Met één slim opgezette uitvraag haal je zo input voor meerdere rapportages.

Voorkom subadministraties

Voorkom subadministraties en vraag met prestatiemanagement ook bijv uw ic processen uit of verbonden partijen. Heeft u dit gedaan daarna is deze informatie weer goed te presenteren.

Afdelingsplannen opzetten

Doelen zijn niet langer opgesloten in documenten, begrotingen of andere stukken tekst. Je legt dus makkelijker prioriteiten die de hele organisatie kan overnemen.

Risicomanagement

Eenvoudig zicht op álle risico’s en beheersmaatregelen

Risicomanagement ondersteunt jouw volledige risicoproces en koppelt de geïnventariseerde risico’s aan afdelingen, doelen of (beleids-)programma’s, producten en projecten. Zo houd je jouw organisatie in control.

Flexibel in te richten

Bepaal zelf de manier waarop je risico’s in kaart brengt. Gebruik eigen benamingen en omschrijvingen waarmee je naadloos aansluit op de wensen en behoeften van jouw organisatie.

In control wanneer dit nodig is

Bepaal per risico de workflow op specifieke momenten, hierdoor blijft de informatie altijd up-to-date en is iedere belanghebbende volledig geïnformeerd.

Grip op alle risico’s

Grip op alle planning & control risico’s. Met het totaaloverzicht in Risicomanagement krijg je die grip en kan je de juiste beheersmaatregelen effectief inzetten.

Gebruiksvriendelijke interface

Navigeer gemakkelijk door de module en zie snel welke risico’s je op welke momenten in het jaar wenst te actualiseren.

(Online) dashboarding

Heldere communicatie

Een goed opgebouwd dashboard is de methode om grote hoeveelheden data te presenteren. Ontwikkelingen, trends en opvallende afwijkingen zijn zo goed zichtbaar.

Toegesneden op de doelgroep

Op basis van autorisatie stel jij dashboards beschikbaar voor de verschillende doelgroepen. Zo kan je bijvoorbeeld het Management Team andere dashboards voorschotelen dan het afdelingshoofd Ruimtelijke Ontwikkelingen.

Verbinden van diverse KPI’s binnen de organisatie

Je kan sturen op andere andere inzichten door het verbinden van KPI’s.

Zelf aan het stuur

Na een korte introductie bent u zelf instaat om de dashboards te genereren en beschikbaar te maken voor de verschillende doelgroepen.

Financiële inzichten

Geef niet-financiële medewerkers visueel inzicht in de cijfers. Een grafiek zegt meer dan 100 getallen.

Overal toegang

Dashboards zijn altijd en overal online toegankelijk via je browser. Zo kan je ze eenvoudig op je tablet raadplegen. In de dashboards kan je alle informatie uit jouw financiële systeem, bijvoorbeeld uit het prestatiemanagement- en risicomanagementsysteem, verzamelen. Op die manier krijg je inzicht in jouw processen en kan je sturen op die informatie.

Online publicaties

Eén platform

Met Online publicaties heb jij één platform voor al jouw planning & control producten. Zo presenteer jij een website met daarop alle nodige informatie voor burgers én raadsleden.

Digitaal behandelen

Maak een einde aan dikke boekwerken. Log in vanaf je desktop, tablet of mobiel en maak digitaal aantekeningen. Zo heb je opmerkingen en aantekeningen op jaarrekening of begrotingen altijd bij de hand.

Helemaal jouw huisstijl

Stel zelf jouw online publicatie samen door te kiezen uit verschillende templates en componenten. Kies uit vier verschillende navigatielijnen; van hoofdlijnen tot diep inzoomen op onderwerpen.

Dynamische, actuele begroting

Met één druk op de knop creëer je bijvoorbeeld een jaarverslag waarin álle onderliggende informatie terug te vinden is.

Toegankelijkheidseisen

Alle Online publicaties voldoen aan de wettelijke toegankelijkheidseisen voor bezoekers die moeite hebben met lezen, visueel gehandicapt of kleurenblind zijn of een andere beperking hebben.

Eenvoudig in gebruik

Doorzoek makkelijk en snel jouw gepubliceerde planning & control producten. Bladeren door stapels papier is verleden tijd.

Eigen inbreng

We streven telkens weer naar betere software. Door met onze klanten in gesprek te gaan, ontdekken we welke toevoegingen en verbeteringen nodig zijn. Zo ben je altijd verzekerd van software die perfect inspeelt op jouw eisen en wensen.

MIP Activa

MIP Activa

Met één oplossing inzicht in al jouw lopende investeringen, kredieten en activa van de komende jaren binnen jouw organisatie.

Realtime inzicht in begroting en kapitaallasten

Met MIP Activa heb je realtime inzicht in alle projecten en processen. Zo zie je direct waar je bij kan sturen.

Duidelijkheid over bijdragen van derden

Houd rekening met bijdragen van derden. Zo kan je per investering van bijvoorbeeld het Rijk of de provincie bijdragen administreren en zie je wat de impact is op de kapitaallasten.

Stuur bij waar nodig

Het realtime inzicht zorgt ervoor dat je direct bij kan sturen waar nodig. Zo houd je rente- en afschrijvingslasten binnen de gestelde kaders.

Grip op werkelijke kapitaallasten

Voeg actuele data van het boekhoudpakket samen met de begroting en krijg grip op de totale kapitaallasten van jouw organisatie.

Vergelijk scenario’s

Vergelijk diversie scenario’s met elkaar. Zo zie je precies welke gevolgen bepaalde keuzes hebben op de (financiële) mogelijkheden van jouw organisatie.