LIAS ISMS & Content (basis)

Voorheen gebruikten organisaties fysieke handboeken om normen en richtlijnen ten aanzien van informatieveiligheid en privacy te implementeren. Dat kan tegenwoordig beter en makkelijker. Gebruik nu LIAS ISMS & Content (basis) ter ondersteuning van jouw ISMS en jouw beheersing rondom Privacy. LIAS ISMS & Content bestaat uit twee modules die elkaar versterken. ISMS Content Informatieveiligheid en ISMS Content Privacy.

Lees meer

Bespaar tijd en geld

Zelf een “handboek” met procedures samenstellen en actueel houden kost veel tijd en de nodige educatie. De benodigde kennis en tijdinvestering hiervoor is niet in iedere organisatie beschikbaar. LIAS ISMS & Content (basis) maakt jouw werk gemakkelijker, omdat veel vooraf is ingevuld. Met het integraal beheersysteem heb je als FG of CISO of afdeling burgerzaken direct een beheerinstrument in handen. Heb je al documenten en beleid ontwikkeld? Dan kan je deze in LIAS ISMS & Content (basis) zetten om de interne samenhang te borgen en samen met collega’s documenten te beheren.

Bespaar tijd en geld

De voordelen van LIAS ISMS & Content (basis)

 • versnelt de implementatie van de BIO en AVG door informatie, kennis en best practices te delen;
 • ondersteunt medewerkers van o.a. burgerzaken bij het naleven van de privacywet- en regelgeving;
 • ondersteunt bij het voldoen aan formele eisen zoals de documentatieplicht en audits;
 • is volledig ingericht voor jouw medewerkers en verantwoordelijke functionarissen;
 • zorgt voor bewustwording van de noodzaak van informatieveiligheid;
 • bespaart tijd;
 • makkelijk en snel aanpassingen maken die specifiek op jouw organisatie van toepassing zijn;
 • ondersteunt door updates en alerts bij wijzigingen in wet- en regelgeving;
 • ondersteunt bij het naleven van de wet- en regelgeving.
 • taken beheren en bijhouden;
 • medewerkers laten samenwerken;
 • de verbinding leggen tussen normen en beheersmaatregelen;
 • krijg ondersteuning bij het naleven van de wet- en regelgeving;
 • maak gebruik van de vertaling van alle maatregelen uit de verschillende normenkaders (BIO, DigiD, SUWI, BRP) en zelfevaluaties.

Ondersteuning bij het organiseren, opzetten, beheren en optimaliseren

De kern van ISMS is de kwaliteitscirkel volgens het principe Plan-Do-Check-Act, ofwel de PDCA-cyclus. Hoe richt je deze cyclus eenvoudig in? Dit zorgt ervoor dat je in staat bent om de scope te bepalen, processen te verbeteren en dat je je gereed bent voor audits. Het gebruik van de juiste tool maakt dit mogelijk. LIAS ISMS & Content (basis) ondersteunt je bij het organiseren, opzetten, beheren en optimaliseren van jouw informatieveiligheidshandboek en zorgt ervoor dat jouw ISMS gaat leven én werken.

Informatieveiligheid

Als gemeente ben je sinds 2017 verplicht om een Information Security Management System (ISMS) te gebruiken. ISMS is een systematische aanpak van privacy- en informatievraagstukken binnen de organisatie. Zelf een ISMS samenstellen en actueel houden kost veel tijd en de nodige educatie. Niet ieder organisatie beschikt over de kennis, capaciteit en tijdsinvestering die hiervoor nodig zijn. Een bekend voorbeeld is de afdeling burgerzaken die veel houvast hebben aan de content in het ISMS.

Analyse en monitoring

ISMS Content Informatieveiligheid is dé versneller voor de implementatie en het naleven van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Met deze tool werk je volgens de laatste relevante normenkaders waar je als organisatie aan moet voldoen. De tool ondersteunt je bij de voorbereiding op de ENSIA-audit en helpt je in control komen op het gebied van informatiebeveiliging. Normenkaders en wet- en regelgeving zijn in LIAS ISMS & Content (basis) vertaald naar eenvoudige procedures, best practices en toelichtingen. 

BIO

De Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) is de basis van ISMS & Content Informatieveiligheid. In deze module zijn alle actuele normen uitgewerkt in beleid, richtlijnen en procedures die je specifiek voor jouw organisatie kan toepassen en eenvoudig kan implementeren. ISMS & Content Informatieveiligheid bevat voorbeelden van alle maatregelen uit de: BIO, DigiD, SUWI, BRP, Reis- en waarde documenten, BAG, BGT, Kido en BRO.

Integraal privacy beheersysteem

In het Privacy Management Systeem ‘LIAS ISMS & Content (basis)’ is de Privacywet- en regelgeving vertaald naar eenvoudige procedures, best practices en toelichtingen. Daarmee heb je een integraal privacy beheersysteem in handen. Voor collega’s die werken met persoonsgegevens structureert LIAS ISMS & Content (basis) de informatie.

Lees hier meer over LIAS Informatiebeveiliging & Privacy.

Opbouw van LIAS ISMS & Content (basis) met Privacy-module

Met ISMS Content Privacy heb je een Privacy Management Systeem in handen. Hoe blijf je voldoen aan de wettelijke eisen en plichten rondom persoonsgegevens? Het naleven van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) brengt de nodige uitdagingen mee voor jouw organisatie. Deze zitten niet alleen in wet zelf. Ze ontstaan ook door beperkte middelen, gefragmenteerde beleidsstukken of gedateerde processen. Bovendien vraagt de omvang en de impact van de AVG inspanning van medewerkers, projectleiders, functionarissen en bestuurders.

Met een goed opgezet privacy beleid maak je een verbinding tussen alle beleidsthema’s, processen en procedures die voortkomen uit de AVG. Door te beschrijven hoe je met privacy wilt omgaan krijg je een middel in handen waarmee je kan sturen en je kan verantwoorden. Het Privacy Management Systeem ‘LIAS ISMS & Content (basis)’ is dé versneller voor de naleving van de AVG. De tool helpt jouw organisatie om te blijven voldoen aan de wettelijke eisen en plichten rond persoonsgegevens.

Bekijk hier onze andere LIAS Informatiebeveiliging & Privacy modules en diensten

LIAS ISMS & Content (plus)

Dé GRC-oplossing voor de overheid

LIAS Audits

ENSIA-audit, VIPP-audit, DigiD-audit en SUWI-audit

Rene van Veen

CCO

Contact

Wil je meer informatie over LIAS ISMS & Content (basis)? We komen graag langs voor een kennismaking!

Bel ons op 0348 45 76 66

Mail Rene van Veen via rene.van.veen@inergy.nl