LIAS Mengpercentage Begroting

De begroting is het document waarin de gemeentelijke uitgaven (lasten) en inkomsten (baten) bij elkaar worden gebracht en is daarmee als het ware de “offerte” van het college aan de gemeenteraad voor het uitvoeren van de activiteiten in het komende jaar. De gemeenteraad heeft de bevoegdheid om financiële middelen beschikbaar te stellen. Dat heet “budgetrecht”. Door het vaststellen van de begroting geeft de raad het college toestemming om geld uit te geven aan de afgesproken activiteiten. De begroting is dan ook voor ieder raadslid van belang.

Lees meer

Onze klanten:

Wij werken o.a. met:

LIAS Mengpercentage Begroting

 

Waarom heb ik het nodig?

Het is van belang om met een fiscale bril naar de begroting te kijken. Een belangrijk fiscaal element in de begroting is het BTW-mengpercentage dat gaat gelden het komende begrotingsjaar. Onder andere wijzigingen in wet- en regelgeving kunnen leiden tot een aanpassing van het BTW-mengpercentage. Recente voorbeelden zijn de wijziging van de sportvrijstelling of de uitspraak over de begraafplaatsen. Om het nieuwe mengpercentage snel en efficiënt te kunnen berekenen is module LIAS Mengpercentage begroting’ ontwikkeld.

Hoe werkt het?

Voor deze module zijn twee documenten nodig namelijk de begroting en een BTW-vertaaltabel. Wij leveren voor beide documenten Excel-sjablonen aan. Vervolgens upload je deze documenten naar LIAS en voer je de berekening van het nieuwe mengpercentage uit. Je kan de berekening van het mengpercentage – inclusief gedetailleerde onderbouwing – ten slotte met één muisklik downloaden.

Lees hier alles over Horizontaal Toezicht.

Bekijk hier onze andere modules voor Horizontaal Toezicht

LIAS LH/WKR

Periodieke controle en steekproef naar werkkosten en loonheffing.

LIAS VPB

In control met jouw vennootschapsbelasting.

LIAS BTW

Jouw BTW-aangifte op orde.

Michael Oudshoorn

Contact

Wil je meer informatie over LIAS Mengpercentage Begroting? We komen graag langs voor een kennismaking!

Bel ons op 0348 45 76 66