LIAS VPB

LIAS VPB voorziet je van verschillende rapportages en controles. Deze vormen de basis voor de bepaling van de vennootschapsbelasting positie in de jaarrekening en de aangifte vennootschapsbelasting. Bij de rapportages kan je denken aan een overzicht van de gebruikte VPB-clusters, de VPB-relevante activiteiten per crediteur, detailinformatie over VPB- en niet-VPB-clusters.

 

Lees meer

Onze klanten:

Wij werken o.a. met:

LIAS VPB

Op basis van deze detailinformatie kunnen alle voor de vennootschapsbelasting relevante activiteiten, zo nodig geclusterd en beoordeeld worden op VPB-plicht. Omdat de module gebruik maakt van een dump van de volledige financiële administratie, worden ook niet eerder voorkomende opbrengsten van activiteiten gesignaleerd, zodat ook deze op haar VPB-merites beoordeeld kunnen worden. Op die wijze vindt een jaarlijkse monitoring van de VPB-positie van de gemeente plaats.

Naast rapportages beschikt LIAS VPB over controles, waarbij gekeken wordt naar de juiste inrichting van jouw financiële administratie. Een voorbeeld is de controle die inzichtelijk maakt of alle boekingen in de administratie voorkomen in de ‘vertaaltabel-VPB’. Wanneer dit laatste voorkomt, wordt dit apart gerapporteerd met vermelding van de details van de afwijkingen. Ook LIAS VPB biedt een steekproefmodule aan.

Lees hier alles over Horizontaal Toezicht.

Rapportages

LIAS VPB biedt de volgende rapportages:

 • Dump financiële mutaties
 • Kolommenbalans
 • Export van BBV en functie
 • Export vertaaltabel vennootschapsbelasting
 • Export gebruikte VPB-clusters
 • Export details van alle clusters (VPB en niet-VPB)
 • Export details per VPB-cluster
 • VPB-clusters per crediteur
 • VPB-clusters grootboekrekening
 • VPB-clusters BBV-codering
 • VPB-clusters categorie
Controles

LIAS VPB biedt de volgende controles:

 • Evenwicht debet en credit in totalen en per documentnummer
 • Signalering van dubbele kostendragers (producten) in vertaaltabel
 • Signalering kostendragers (producten) in vertaaltabel die niet in de dump van de financiële mutaties voorkomen
 • Signalering kostendragers (producten) in de dump van de financiële mutaties die niet in de vertaaltabel voorkomen
 • Volledigheid VPB-vertaaltabel
 • Steekproefcontrole op mutaties die tot de VPB-clusters behoren en op mutaties die niet aan een VPB-cluster zijn toegewezen, conform de Controleaanpak Belastingdienst (CAB)

 

Fiscaal databeheer

LIAS VPB biedt het volgende fiscaal databeheer:

 • VPB-clusters
 • VPB-vertaaltabel

Bekijk hier onze andere modules voor Horizontaal Toezicht

LIAS LH/WKR

Periodieke controle en steekproef naar werkkosten en loonheffing.

LIAS BTW

Jouw BTW-aangifte op orde.

LIAS Mengpercentage Begroting

Bereken snel en zelfstandig het correcte mengpercentage.

Joost Wenderich

Contact

Wil je meer informatie over LIAS VPB? We komen graag langs voor een kennismaking!

Bel ons op 0348 45 76 66

Mail Joost Wenderich via joost.wenderich@inergy.nl