VIPP-Audit voor zorginstellingen

De VIPP (Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling  patiënt en professional) Audit is speciaal ontwikkeld voor zorginstellingen. De audit is gericht op het implementeren van de mogelijkheden waarmee de uitwisseling van informatie tussen patiënten en zorgverleners verbetert en makkelijker maakt. Wij ondersteunen dit auditproces. We maken de planning, geven aan wat je wanneer moet aanleveren en bewaken de kwaliteitseisen.

Lees meer

VIPP-programma

Het VIPP-programma stelt ziekenhuizen, GGZ-instellingen, revalidatiecentra, categorale instellingen, instellingen voor medisch specialistische zorg en audiologische centra in staat om extra stappen te nemen om patiënten digitale toegang te verlenen tot de eigen medische gegevens. Deze regeling levert een bijdrage aan:

  • Het vergroten van de eigen regie van de patiënt over zijn of haar zorgproces
  • Het verkorten van de wachttijden
  • Het reduceren van administratieve lasten

Het auditproces

Wij nemen graag de werkzaamheden rondom het auditproces uit jouw handen, zodat jij je kan richten op je kerntaken. Tijdens het auditproces doorlopen we de volgende stappen:

Stap 1: Voorbereiding – De voorbereidingsfase is gericht op de afstemming van het normenkader, de benodigde informatie en de planning.
Stap 2: Audit op de opzet
Stap 3: Audit op het bestaan
Stap 4: Aan het einde van het audittraject leveren we in eerste instantie een conceptrapport op waarop je kan reageren
Stap 5: Oplevering assurance rapport VIPP-assessment

Integrale aanpak

De meeste instellingen kiezen voor een patiëntportaal als invulling van de VIPP-eisen. Een gedegen en veel gekozen manier van inloggen is met behulp van DigiD. Voor een DigiD moet er jaarlijks een audit worden uitgevoerd. Dit moet om een aansluiting bij beheerder Logius aan te vragen en te behouden. Omdat de beveiliging van patiëntportalen zeer belangrijk is, kijken de meeste zorginstellingen verder dan enkel de verplichte normenset vanuit de DigiD-audit. Onze ervaring is dat er succesvol gekozen wordt voor de integrale aanpak waarbij één partij zowel de VIPP-audit als de DigiD-audit uitvoert en daarnaast een bredere blik volgens het NEN7510-normenkader werpt op de informatiebeveiligingsmaatregelen rondom het patiëntportaal.

Rene van Veen

CCO

Offerteaanvraag VIPP-audit

Graag maken wij een passende offerte voor je. Of verstrekken we je vrijblijvend meer informatie.

Bel ons op 0348 45 76 66

Mail Rene van Veen via rene.van.veen@inergy.nl