We leven in een tijd waarin technologie ons veel repeterende taken uit handen kan nemen. Dat geldt ook voor de jaarlijkse Planning en Controlcyclus bij gemeenten. Toch laten veel gemeenten hier nog kansen liggen. In deze case study leest u hoe de gemeente Dalfsen samen met LIAS Software de controle pakte over de P&C-cyclus en altijd een actueel overzicht heeft van de financiële huishouding.

Whitepaper downloaden

Vul onderstaande gegevens in en je ontvangt de whitepaper per mail.

Planning & Control in Dalfsen

We leven in een tijd waarin technologie ons veel repeterende taken uit handen kan nemen. Dat geldt ook voor de jaarlijkse Planning en Controlcyclus bij gemeenten. Toch laten veel gemeenten hier nog kansen liggen. In deze case study leest u hoe de gemeente Dalfsen samen met LIAS Software de controle pakte over de P&C-cyclus en altijd een actueel overzicht heeft van de financiële huishouding.

Lees verder

Planning & Control in Amsterdam

Onze hoofdstad Amsterdam heeft het grootste gemeentelijke huishoudboek van Nederland. Door diverse veranderingen in haar organisatie, ontstond de behoefte om het jaarlijks terugkerend begrotingsproces anders te organiseren en te verbeteren. Dat dit een uitdagende klus was, kan iedereen zich goed voorstellen.

Lees verder

Data Discovery in Logistiek

Er wordt veel gesproken en geschreven over Big Data. Maar u bent natuurlijk benieuwd naar wat het úw bedrijf kan brengen. Daarom heeft Inergy het whitepaper 'Data Discovery in logistiek' geschreven, helemaal toegespitst op de logistieke sector.

Lees verder

Return On Marketing Investment

Bij Inergy zijn we ervan overtuigd dat succes geen toeval is. Met het juiste inzicht neem je beter gefundeerde beslissingen. Dat geldt ook voor uw marketinginspanningen.

Lees verder

Nieuwe Europese Privacywetgeving

De op stapel staande general data protection regulation (GDPR) wordt een mijlpaal voor de praktijk voor gegevensverwerking. Maar... bent u wel voorbereid op de eengemaakte cyberbeveiligingsmarkt?

Lees verder

Data Discovery Analytics

Big data is voor veel organisaties het onderwerp van het moment. Iedereen is doordrongen van de kansen die (big) data biedt als het op een goede manier te ontsluiten en analyseren is.

Lees verder

Behind the Scenes of a BICC in the Cloud

Independent BI-analyst Rick van der Lans heeft een interessant whitepaper geschreven over business intelligence in the cloud: “Behind the Scenes of a BICC in the Cloud”.

Lees verder

Assortimentsoptimalisatie

In deze whitepaper leest u hoe assortimentsoptimalisatie kan helpen om uw klanten gerichter te bedienen.

Lees verder