In deze whitepaper wordt uitgelegd hoe je LIAS Enterprise kan gebruiken om zowel ambtelijk als bestuurlijk grip te krijgen op het proces van (niet financieel) begroten en verantwoorden. De speerpunten, ambities en beleidsthema’s die in het coalitieakkoord benoemd worden, komen namelijk vaak onvoldoende terug in de beleidsbegroting.

Gevolg hiervan is dat de raad zich na verloop van tijd steeds minder herkent in de beleidsbegroting omdat deze steeds verder verwijderd raakt van de oorspronkelijke coalitieafspraken. Dat is te voorkomen!