Snel naar content

Decembercirculaire 2022 verwerkt in LIAS PAUW

Woensdag 21 december verscheen de decembercirculaire 2022. Sinds vrijdag 23 december beschikken klanten van LIAS PAUW al over de cijfers en analyses.

De belangrijkste onderwerpen uit de decembercirculaire:

  • De uitkeringsfactor van uitkeringsjaar 2020 is verhoogd met 2 punten. 2021 en 2022 blijven ongewijzigd. En in 2023 is de uitkeringsfactor met 1 punt verhoogd.
  • Door een foutieve raming van de WOZ-waarden (omvang 8 uitkeringspunten) was de eindstand van de uitkeringsfactor te hoog vastgesteld in de septembercirculaire 2022. Daarna is voor de jaren 2023 tot en met 2027 een gecorrigeerde uitkeringsfactor gepubliceerd, wat tevens de beginstand is van de uitkeringsfactor voor de decembercirculaire 2022. Dit is in de decembercirculaire verwerkt.
  • De decembercirculaire is traditioneel geen bijstellingsmoment voor het accres. Afgezien daarvan is het volume accres vastgeklikt op het niveau van de meicirculaire 2022 voor de jaren 2022 tot en met 2025. Er vindt geen afrekening plaats.
  • Er zijn twaalf taakmutaties, waarvan in 2022 vier (incidentele) mutaties een omvang hebben van meer dan €10 miljoen. De grootste is een voorschot op de extra energietoeslag voor het jaar 2023 van €500 miljoen in 2022. De enige structurele betreft de Wet Goed Verhuurderschap €12 miljoen vanaf 2023.
  • Er worden acht nieuwe decentralisatie-uitkeringen gepresenteerd. De grootste betreft de Bijzondere bijstand studenten: €35 miljoen in 2022. In totaal is de mutatie voor 2022 circa €276 miljoen. Grootste wijzigingen op bestaande decentralisatie-uitkeringen hebben betrekking op het compensatiepakket COVID-19 (€152 miljoen) en Continuïteit van zorg (€ 36 miljoen).

Voor een uitgebreidere toelichting verwijzen we naar onze nieuwsbrief die naar alle abonnees is verzonden.

Blijf op de hoogte

De auteur

Inergy
Inergy

Wij eten, drinken en ademen data – en wat je ermee kan doen. Dat delen we graag met jou. Meer weten over Inergy? Neem contact met ons op via 0348 45 76 66 of info@inergy.nl.

Meer nieuws

Alle nieuws

Haal het maximale uit het coalitieakkoord met LIAS

Haal het maximale uit het coalitieakkoord met LIAS

Op woensdag 15 maart 2023 vinden de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de waterschappen plaats. De vorming van de...

Lees verder

Accres en compensatie inflatie

Accres en compensatie inflatie

De minister van Binnenlandse Zaken heeft een nieuw ‘Stroomschema uitkeringsvorm’ en de bijbehorende toelichting gepubliceerd. Hierin wordt de keus tussen...

Lees verder

Inergy steunt de Voedselbank

Inergy steunt de Voedselbank

Traditiegetrouw stuurt Inergy geen kerstkaarten en -pakketten naar klanten en relaties in de decembermaand. In plaats daarvan steunen we een...

Lees verder