Snel naar content

Alles voor het digitaal verzamelen, berekenen en analyseren van het Gemeentefonds

LIAS PAUW

Het gemeentefonds is een rijksuitkering met een omvang van ± € 31 miljard aan de 355 Nederlandse gemeenten volgens een ingewikkeld verdeelstelstel. 

Lees meer Log direct in

Alle 342 gemeenten in Nederland maken gebruik van LIAS software en oplossingen. Onder andere:

Marktleider sinds 2001

Waarom meer dan 95% van de
Nederlandse gemeenten gebruik maakt van LIAS PAUW

Altijd up-to-date dankzij mutaties

Altijd up-to-date dankzij mutaties

Gemiddel drie keer per jaar verschijnt een circulaire van het ministerie van BZK over de mutaties in het gemeentefonds. Met deze circulaires kunnen gemeenten de hoogte van het gemeentefonds bepalen, ook in meerjarenperspectief. De achtergronden van afwijkingen ten opzichte van voorgaande circulaires en jaren zijn hierin meegenomen.

Analyse op maat

Analyse op maat

Koppel een bestand met eigen basisgegevens (aantallen inwoners, woonruimten, bijstandsontvangers, leerlingen enzovoort) aan de maatstafgewichten (bedrag per eenheid), analyses en uitkeringsfactoren die door de beheerders van PAUW zijn ingebracht. Daarna kan men rekenen (ook in meerjarenperspectief) en analyseren.

Door iedereen te gebruiken

Door iedereen te gebruiken

Met PAUW ben je voor het interpreteren van een Gemeentefonds-circulaire niet langer afhankelijk van die ene medewerker met specifieke kennis over dit veelomvattende onderwerp. Ook een collega met minder kennis kan een goed advies maken aan directie en college van BenW.

Deel informatie sneller

Deel informatie sneller

Organisatie en bestuurders kunnen sneller geïnformeerd worden over de financiële effecten doordat circulaires binnen een dag nadat ze verschijnen worden verwerkt door de PAUW-beheerders. Nadat een gebruiker een opgave met basisgegevens (aantallen inwoners, woonruimten enzovoort) heeft aangemaakt, kunnen binnen een uur alle berekeningen en analyses op jouw bureau liggen.

Minder foutgevoelig

Minder foutgevoelig

Analyse van verschillen maakt deel uit van de applicatie. Dit stelt medewerkers in staat kritisch te kijken naar de oorzaken van wijzigingen in de uitkering en verkleint daardoor de kans op fouten.

Vergelijk met andere gemeenten

Vergelijk met andere gemeenten

Je kan de lasten van jouw eigen begroting vergelijken met de clusters van het gemeentefonds. Daarnaast kan je via de zogenaamde netto lasten-methode je begroting vergelijken met andere gemeenten.

Inzicht in de herijking van het gemeentefonds

PAUW Analytics dashboard

Met de komende herijking van het gemeentefonds wil je snel inzichtelijk hebben wat dit voor jouw gemeente betekent. Speciaal daarvoor hebben het we PAUW Analytics dashboard ontwikkeld. Dit dashboard is gemaakt in Microsoft PowerBI en je kunt er direct mee aan de slag. Je bent zo snel in staat om te kijken wat de herijking voor jou betekent.

Vraag het dashboard hier aan.

Privacy en veiligheid staan centraal

Alle (persoons)gegevens zijn in goede handen

Alle gegevens zijn veilig en op één plaats opgeslagen. Daar heb je geen omkijken meer naar. Elke functionaris kan er over beschikken, mits geautoriseerd en met toegang tot internet. Verder beschikken wij over verwerkersovereenkomsten met onze partners, een privacyregelement.


Klankbordgroepen

Samen bepalen we hoe we PAUW nóg beter maken

Afgelopen jaren zijn met medewerking van onze klankbordgroepen diverse verbeteringen van functionaliteit toegevoegd.

Professionele helpdesk

Professionele helpdesk

Abonnees kunnen terecht bij de helpdesk voor inhoudelijke vragen over BZK-circulaires, het gemeentefonds algemeen en het gebruik van PAUW. Vragen worden zoveel mogelijk binnen twee werkdagen beantwoord. Binnen de abonnementsovereenkomst worden vragen waarvan de beantwoording niet meer kost dan een kwartier gratis beantwoord. Als dat dreigt te overschrijden, wordt dat vooraf gemeld.

Vakkundige nieuwsbrief

Vakkundige nieuwsbrief

Bij elke BZK-circulaire sturen wij een vakinhoudelijke nieuwsbrief naar de abonnees die de advisering van hun directie en bestuur vergemakkelijkt. Bekijk hier de laatste vijf nieuwsbrieven.

Eendaagse cursus op locatie

Eendaagse cursus op locatie

Een intensieve en zeer practische training met het karakter van een interactieve workshop waarin de werking van het Gemeentefonds wordt besproken en met een PAUW demo ter afsluiting. Neem contact op voor de tarieven.

Full-service en 2nd opinion

Full-service en 2nd opinion

Wij nemen de berekening en analyse van de circulaire volledig uit handen en passen deze in jouw P&C-cyclus. Daarnaast bieden we ook een second opinion aan met betrekking tot de berekening en analyse van de circulaire.

Zien is geloven. Vraag een gratis demo aan.

In een gesprek en demonstratie wordt alles zoveel duidelijker.