Snel naar content
een stormtrooper met mickey mouse oren samen met r2-d2 dansend in geld

Wat levert een dataplatform op?

De redenen om een dataplatform te implementeren lopen uiteen. Zo is het voor de ene organisatie van belang om te voldoen aan wet- & regelgeving (compliance), terwijl de andere organisatie meer ‘in control’ wil komen.

We zien in de praktijk dat organisaties vanwege onderstaande vier redenen overtuigd raken om te investeren in een dataplatform.

In control zijn

Een dataplatform neemt de blokkades weg om tot inzichtelijke, duidelijke en tijdige stuurinformatie te komen. Het kenmerk van stuurinformatie is dat vooraf niet kan worden bepaald welke verbeteractie wordt doorgevoerd. Deze stuurinformatie is dan ook geen directe input voor de activiteit (taak), maar geeft inzicht in de prestaties rondom een KPI.

Zijn er uitschieters? Wat is de trend? Worden de doelstellingen (normen) bereikt? Deze informatie kan op operationeel, tactisch en strategisch niveau worden verstrekt. Goede stuurinformatie wordt daarom uitgedrukt in kwalitatieve voordelen ten opzichte van de huidige situatie in de organisatie.

Advanced analytics

Een dataplatform maakt het mogelijk geavanceerde voorspelmodellen te maken. Deze modellen worden vaak ingezet voor operationele use cases, waarbij iets efficiënter of effectiever kan plaatsvinden. Dat maakt het mogelijk om per voorspelmodel een indicatie te maken van de te verwachten kwantitatieve voordelen.

Informatie extern delen

Organisaties willen of moeten steeds vaker data delen met externe organisaties. Een dataplatform biedt goede mogelijkheden om dit efficiënt en veilig te doen. Indien het extern delen van informatie een verplichting is, dan is het per definitie niet nodig om deze kwantitatief uit te drukken: het is immers een verplichting.

Indien informatie met klanten wordt gedeeld, dan wordt dit vaak gedaan vanuit het oogpunt van het verhogen van kwaliteit van de dienstverlening en dat laat zich ook niet kwantificeren. Tenzij klanten betalen voor deze additionele informatie. Indien informatie met leveranciers wordt gedeeld, kan dat zijn om de ketenintegratie te verbeteren. Dat kan leiden tot lagere kosten en daarvan kunnen van tevoren de kwantitatieve voordelen van worden vastgesteld.

Rapportage-efficiency

Het gaat hierbij om het interne proces van het fabriceren van de benodigde stuurinformatie. Met een dataplatform kan dit proces worden verbeterd en geautomatiseerd. Dit is bij uitstek te kwantificeren door te inventariseren wie met een dataplatform hoeveel tijd minder hoeft te besteden aan het fabriceren van (periodieke) rapportages, inclusief het verzamelen van de benodigde data. Het elimineren van deze verborgen kosten (tijd) is voor veel organisaties op zichzelf al een goede business case.

Het resultaat is een interactief dashboard waarin je op ieder moment van de dag, iedere dag van de maand de actuele status van je afdeling of je hele organisatie ziet. Zo stuur je direct bij, en niet pas na de eerstvolgende periodieke en handmatige rapportage.

We zien in de praktijk dat de volgende paradox zich voordoet bij het opstellen van de business case van een dataplatform:

“Iedere organisatie onderkent het belang om datagedreven te gaan werken, maar de beslissing om te investeren in een dataplatform om daarmee datagedreven te gaan werken kan niet altijd datagedreven worden gemaakt.”

Investeringsbeslissing

De beslissing om te investeren in een dataplatform wordt gemaakt op basis van de combinatie van kwalitatieve en kwantitatieve voordelen. De beslissing om te investeren in een dataplatform vraagt daarom ook om visie, overtuiging, intuïtie en/of lef. Net zoals veel andere beslissingen worden gemaakt via een combinatie van brein, intuïtie en informatie.

Meer weten?

Wil je meer informatie over een dataplatform voor jouw organisatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Eén van onze specialisten neemt binnen één werkdag contact met je op. Of plan direct zelf een gratis adviesgesprek in op een dag en tijd die jou het best uitkomt.

Blijf op de hoogte

De auteur

Inergy
Inergy

Wij eten, drinken en ademen data – en wat je ermee kan doen. Dat delen we graag met jou. Meer weten over Inergy? Neem contact met ons op via 0348 45 76 66 of info@inergy.nl.

Meer berichten

Alle berichten

Praktische toepassingen voor schrijvers: optimaliseer je publicatie met de LIAS Tekstassistent

Praktische toepassingen voor schrijvers: optimaliseer je publicatie met de LIAS Tekstassistent

Heb je ooit gewenst dat je publicaties consistenter en professioneler waren, zonder urenlang te moeten sleutelen aan elke zin? Met de LIAS Tekstassistent wordt dit realiteit. Laten we je meenemen in de praktische toepassingen die jouw werk als schrijver aanzienlijk eenvoudiger maken.

Lees verder

Veelgestelde vragen tijdens webinar Meicirculaire 2024

Veelgestelde vragen tijdens webinar Meicirculaire 2024

Tijdens het webinar over de Meicirculaire zagen we een aantal vragen vaker terugkomen. Hieronder tonen we een overzicht van de belangrijkste vragen en thema's die naar voren kwamen. In het webinar dat je on demand terug kan kijken vind je de antwoorden.

Lees verder

Maak met MIP Activa keuzes voor de aankomende moeilijke begrotingsjaren

Maak met MIP Activa keuzes voor de aankomende moeilijke begrotingsjaren

Lokale overheden staan voor belangrijke keuzes. Om keuzes te maken moet je inzicht hebben. Met onze module MIP Activa in LIAS Enterprise is dit inzicht snel en makkelijk te verkrijgen voor geplande investeringen en lopende kredieten.

Lees verder