3-10-2018 Voor Overheden

Het collegeprogramma inzichtelijk en meetbaar in zes stappen

De gemeenteraadsverkiezingen staan weer voor de deur. Een spannende en boeiende periode voor menig politieke partij, potentieel raadslid en wethouder. Wordt de huidige coalitie geroemd voor haar prestaties en dus herkozen of is het de beurt aan andere partijen? Vaak blijft dit onduidelijk tot de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen en het punt is dat kiezers vaak helemaal niet weten of prestaties en doelen behaald zijn. Wat waren de doelen en prestaties die het college vier jaar geleden met elkaar heeft afgesproken? En hoe heeft de burger daar feedback op gekregen?

In veel gemeenten worden collegeprogramma’s niet opgenomen in de dagelijkse routine van de ambtelijke organisatie. Soms komen doelen in de begroting terecht en worden deze via de begroting gemonitord. Echter, bewust ieder jaar het collegeprogramma toetsen is in veel gemeenten niet aan de orde. Het college zou aan het begin van de bestuursperiode opdracht kunnen geven om de prestaties te meten. Dit geeft een goed beeld van de voortgang op prestaties en doelen. Keerzijde is wel dat dit ook laat zien als prestaties en doelen niet worden behaald. Wat zou het echter mooi zijn wanneer het college aan het einde van de vier jaar kan vieren en communiceren dat zij haar doelstellingen heeft gehaald! Dan is een herverkiezing toch weer een stuk dichterbij.

Een transparant college programma in zes stappen

Hoe kan een college het collegeprogramma zichtbaar maken voor de buitenwereld? En hoe zorgt het college dat de daarin vermelde doelstellingen worden behaald?

  1. Leg de collegedoelstellingen in de begrotingscyclus vast, zodat ze permanent op de radar komen in de dagelijkse routine van de ambtelijke organisatie;
  2. Zorg ervoor dat deze doelstellingen een prominente rol krijgen door ze aan te merken als collegedoelstellingen en daarmee te onderscheiden zijn van de reguliere doelstellingen;
  3. Verbindt aan deze doelstellingen budget, zo kan er geen verwarring ontstaan over hoe de uitvoering gefinancierd zou moeten worden;
  4. Verbindt een eindverantwoordelijke aan een collegedoelstelling waardoor duidelijk is wie het college kan aanspreken op de voortgang;
  5. Definieer de doelstellingen zo SMART mogelijk, hierdoor is het duidelijk wanneer een doelstelling behaald is;
  6. Bepaal vooraf de verantwoordingsmomenten en wijk indien nodig af van de geijkte P&C-momenten. Zo kan duidelijk gemonitord worden hoe het collegeplan er voor staat en wanneer gecommuniceerd kan worden over de voortgang.

Bent u een daadkrachtig college en wilt u transparant communiceren? Zorg voor een goede vastlegging van doelstellingen periodieke monitoring. Deze periodieke monitoring kunt u online beschikbaar stellen voor burgers en andere belanghebbenden. Een mooie transparante communicatie van alle prestaties en behaalde doelstellingen is natuurlijk een mooi startpunt voor de nieuwe (her)verkiezingen.


Bart Velthoven

Deel dit artikel

Lees gerust verder...

Altijd op de hoogte

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang maandelijks een update.