Privacy statement

Snel naar content

Inleiding
Inergy neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kan je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kan je altijd contact opnemen met info@inergy.nl.

Wie is Inergy ?
Inergy is de besloten vennootschap Inergy B.V., kantoorhoudende te (3447 GW) Woerden aan Pelmolenlaan 2, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 30174889. Inergy is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Inergy de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Inergy jouw gegevens?
Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Inergy persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Inergy voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Inergy worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde: Dienstverlening
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: het toesturen van informatie van Inergy
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Marketing

Doeleinde: Direct marketing
Gegevens: E-mailadres
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Affiliate marketing
Gegevens: Klikgedrag, Surfgedrag
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Retargeting
Gegevens: E-mailadres
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Social marketing
Gegevens: Social media account
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde.

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?
Inergy heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Wat zijn jouw rechten?
Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Inergy over je zijn vastgelegd, kan je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen Als je veranderingen wil aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek, kan je een verzoek hiertoe doen bij Inergy . Je kan verzoeken dat Inergy je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Inergy te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Inergy of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Inergy te verkrijgen. Inergy zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kan je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Inergy je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Inergy Een verzoek kan verstuurd worden naar info@inergy.nl. Inergy zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Inergy een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Inergy je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens
Het kan zijn dat Inergy verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Inergy ze?
Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Inergy worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Inergy worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?
Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Inergy je gegevens gebruikt, dan kan je een e-mail sturen naar info@inergy.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Inergy jouw gegevens verwerkt, kan je een e-mail sturen naar info@inergy.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.