Snel naar content
Meicirculaire

Meicirculaire 2023: LPO accres geactualiseerd en structurele Rijksbijdrage vanaf 2027

Op 31 mei 2023 is de meicirculaire 2023 gepubliceerd. Deze circulaire geeft jaarlijks inzicht in de financiële mutaties voor het gemeentefonds voor gemeenten en bevat belangrijke informatie over de Voorjaarsnota van de rijksoverheid. We bespreken de belangrijkste punten uit de meicirculaire 2023.

Actualisatie van LPO accres

Na de Voorjaarsnota 2023 van het Rijk bevat de meicirculaire 2023 weinig verrassingen meer. Zoals eerder aangekondigd is in de meicirculaire 2023 de actualisatie van het LPO accres opgenomen. Vanaf 2023 is er een extra prijsbijstelling van € 127 miljoen voor het jaar 2022. Daarnaast zijn de accressen voor de loon- en prijsontwikkeling (LPO-accres) bijgewerkt voor de periode van 2023 tot en met 2027. Hieronder staan de cumulatieve mutaties ten opzichte van de stand van de septembercirculaire 2022:

  • 2023: Bijstelling accres 2022 – € 127 miljoen (cumulatief €272 miljoen)
  • 2024: € 145 miljoen (cumulatief € 610 miljoen)
  • 2025: € 338 miljoen (cumulatief € 1.020 miljoen)
  • 2026: € 411 miljoen (cumulatief € 1.100 miljoen)
  • 2027: € 208 miljoen (cumulatief € 1.147 miljoen)

Negatieve afrekening BTW-Compensatiefonds (BCF)

Daarnaast is er een negatieve afrekening van het BTW-Compensatiefonds (BCF) voor het jaar 2022. Gemeenten kunnen een eenmalige betaling van € 2,929 miljoen verwachten in 2023.

Structurele rijksbijdrage vanaf 2027

Een opvallende ontwikkeling in de meicirculaire is de aankondiging van een structurele rijksbijdrage van € 1 miljard vanaf 2027. Deze bijdrage dient als vooruitlopende financiering op de nieuwe financieringssystematiek. Wel wordt later dit jaar, in de septembercirculaire 2023, van dit bedrag nog een deel in het BTW-compensatiefonds gestort.

Taakmutaties en decentralisatie-uitkeringen

De meicirculaire bevat eenentwintig taakmutaties, waaronder een grote taakmutatie voor de tekorten in de Jeugdzorg. In 2024 is er een tekort van € 1.363 miljoen en in 2025 van € 859 miljoen. Daarnaast worden er vijf nieuwe decentralisatie-uitkeringen geïntroduceerd, waarvan de decentralisatie-uitkering voor het Nationaal Actieplan Dakloosheid de grootste mutatie betreft met € 55 miljoen in 2023.

Wijzigingen in het macrobudget

Verder zijn er wijzigingen aangebracht in het macrobudget van dertien bestaande decentralisatie-uitkeringen. De verdeling van de bedragen per gemeente verandert bij zeven decentralisatie-uitkeringen ten opzichte van de septembercirculaire 2022, maar de omvang van deze uitkeringen blijft gelijk.

Loon- en prijscompensatie en compensatie inkomstenderving

De meicirculaire behandelt ook de loon- en prijscompensatie (LPO) voor 2023. Er is een loon- en prijsbijstelling van respectievelijk € 114,97 miljoen en € 108,6 miljoen vanaf 2023 voor de taken IU Participatie en IU Beschermd wonen. Daarnaast wordt er melding gemaakt van de definitieve compensatie inkomstenderving voor 35 gemeenten in 2021, totaal € 132,5 miljoen.

Belangrijke procesmededelingen en financiële berekeningen

De meicirculaire bevat ook belangrijke procesmededelingen, zoals informatie over de Energietoelage voor het jaar 2023. Het kabinet heeft gemeenten de mogelijkheid gegeven om € 500 miljoen al in 2022 uit te keren. De resterende € 875 zal in de septembercirculaire 2023 via een decentralisatie-uitkering worden verdeeld en niet via de algemene uitkering. Gemeenten moeten de meicirculaire zorgvuldig bestuderen en de bijbehorende rekenregels toepassen om een accuraat beeld te krijgen van de financiële situatie en de te verwachte bijdragen vanuit het Rijk. Voor gedetailleerde informatie en het raadplegen van de meicirculaire 2023 kunnen gemeenten terecht bij LIAS PAUW. Daar is de volledige circulaire beschikbaar, evenals hulpmiddelen en tools om de financiële gevolgen voor specifieke gemeenten te berekenen.

Ondersteuning van Inergy

Inergy ondersteunt gemeenten bij het interpreteren van de meicirculaire en het vertalen van de financiële gegevens naar concrete acties. Dit stelt gemeenten in staat om adequaat in te spelen op de wijzigingen en hun financieel beleid optimaal af te stemmen op de nieuwe ontwikkelingen.

Meer informatie?

Voor meer informatie of vragen, neem contact op met Sonja Valstar of Martijn Renders via info-lias@inergy.nl.

Blijf op de hoogte

De auteur

Inergy
Inergy

Wij eten, drinken en ademen data – en wat je ermee kan doen. Dat delen we graag met jou. Meer weten over Inergy? Neem contact met ons op via 0348 45 76 66 of info@inergy.nl.

Meer nieuws

Alle nieuws

Collega’s van Inergy gaven sollicitatietraining vanuit JINC

Collega’s van Inergy gaven sollicitatietraining vanuit JINC

In de afgelopen weken hebben onze collega’s Joost Henskens, Suzanne Westland, Beyza Yilmaz en Danielle Pels vanuit JINC sollicitatietraining gegeven...

Lees verder

Innovatie en samenwerking stonden centraal op de LIAS Gebruikersdag 2024  

Innovatie en samenwerking stonden centraal op de LIAS Gebruikersdag 2024  

De LIAS Gebruikersdag 2024 in Vianen was een dynamische en informatieve bijeenkomst die werd bezocht door ruim 200 klanten van...

Lees verder

Inergy Auditservices is overgedragen aan Publieke Sector Accountants

Inergy Auditservices is overgedragen aan Publieke Sector Accountants

Met ingang van 1 februari 2024 is het Inergy Auditservices team overgedragen aan Publieke Sector Accountants (PSA). Vanaf dat moment voert...

Lees verder