Snel naar content
Nader voorlopig budgetten

Nader voorlopige budgetten 2023 bekend gemaakt door Ministerie van SZW – Belangrijke ontwikkelingen voor gemeenten en regelingen

Op donderdag 4 mei heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) de nader voorlopige budgetten voor 2023 bekendgemaakt. Deze budgetten zijn nu beschikbaar in de BUIG applicatie. De belangrijkste punten en ontwikkelingen met betrekking tot het nader voorlopige budget 2023 hebben wij verzonden naar onze klanten in een uitgebreide nieuwsbrief met details en verhelderende tabellen. Hieronder vindt je een globale opsomming van de ontwikkelingen.

Mutaties nader voorlopige bijstandsbudget 2023

Het macrobudget voor 2023 is bijgesteld van € 6.014,9 miljoen (voorlopig) naar € 5.965,5 miljoen (nader voorlopig). Dit betekent een negatieve bijstelling van -€ 49,4 miljoen, oftewel -0,8%. De bijstelling bestaat uit een afname van het macrodeelbudget voor algemene bijstand (-€ 38,3 miljoen) en een afname van het macrodeelbudget voor Loonkostensubsidie (LKS) (-€ 11,1 miljoen).

Mutaties deelbudgetten IOAW en IOAZ

Het deelbudget IOAW is met -€ 24,8 miljoen naar beneden bijgesteld, voornamelijk als gevolg van een lagere verwachte doorstroom vanuit de WW naar de IOAW en een negatieve bijstelling vanwege de verwerking van de volumerealisaties. Het deelbudget IOAZ is met -€ 2,8 miljoen naar beneden bijgesteld vanwege lagere realisaties in zowel prijs als volume.

Mutatie macrodeelbudget Loonkostensubsidie

Het macrodeelbudget Loonkostensubsidie (LKS) voor 2023 is bijgesteld op basis van de voorlopige uitgavenrealisaties van 2022 en ook de budgetaandelen zijn hierop geactualiseerd. Dit heeft geleid tot een negatieve bijstelling van ongeveer -€ 11,1 miljoen, waarbij het lagere volume en de hogere gemiddelde prijs per uitkering een rol spelen.

Effecten rijksbeleid en taakstelling statushouders

De effecten van aangepast rijksbeleid zijn nog niet meegenomen in de raming van het nader voorlopig budget. De Voorjaarsnota 2023 meldt echter dat gemeenten meer budget zullen ontvangen vanwege de extra taakstelling voor statushouders. De macrobudgetten participatiewet en LKS stijgen in de Voorjaarsnota 2023 per saldo met € 35,9 miljoen. Deze stijging is bijzonder, omdat bij de Nader voorlopige budgetten 2023 sprake is van een daling van -€ 49,4. Mogelijk gaat het dan om € 85,3 miljoen extra macrobudget, wat het verschil is tussen de daling en stijging. De tekstuele toelichtingen in de Voorjaarsnota 2023 op de mutaties van de macrobudgetten bieden ons echter te weinig informatie. We sluiten niet uit dat de extra instroom van statushouders de oorzaak is van dit verschil.

Indexatie macrobudgetten voor hogere normen bijstand en LKS

Per 1 januari 2023 zijn de minimumlonen geïndexeerd met 10,15%, wat leidt tot een stijging van de bijstandsnormen en de maximale LKS-bedragen. Gemeenten ontvangen extra budget voor deze loon- en prijsbijstellingen bij de definitieve budgetten in oktober 2023.

Aankondiging nieuwe functionaliteiten LIAS BUIG

De functionaliteit “Analyse” in LIAS BUIG heeft een nieuwe opzet, waarbij mutaties tussen beschikkingen en beschikkingen in een samenvatting worden getoond. De knop “Prognose” wordt de komende maanden aangepast en geïntegreerd in één prognosetool, waardoor de gebruikerservaring verbeterd wordt.

Nieuw: dashboard BUIG budget

Het dashboard BUIG budget is ontwikkeld om de definitieve BUIG-budgetten van gemeenten inzichtelijk te maken. Het geeft informatie over de ontwikkeling van het budget, budgetmutaties en budgetaandelen. Het dashboard kan ook gebruikt worden om gemeenten met elkaar te vergelijken. De kosten van het abonnement voor het dashboard bedragen € 995 exclusief btw, met een korting van 50% voor abonnees van LIAS BUIG.

Meer informatie?

Voor meer informatie of vragen, neem contact op met Sonja Valstar of Martijn Renders via info-lias@inergy.nl.

Blijf op de hoogte

De auteur

Inergy
Inergy

Wij eten, drinken en ademen data – en wat je ermee kan doen. Dat delen we graag met jou. Meer weten over Inergy? Neem contact met ons op via 0348 45 76 66 of info@inergy.nl.

Meer nieuws

Alle nieuws

Meicirculaire 2023: LPO accres geactualiseerd en structurele Rijksbijdrage vanaf 2027

Meicirculaire 2023: LPO accres geactualiseerd en structurele Rijksbijdrage vanaf 2027

Op 31 mei 2023 is de meicirculaire 2023 gepubliceerd. Deze circulaire geeft jaarlijks inzicht in de financiële mutaties voor het...

Lees verder

Maak kennis met de AI-Tekstassistent in LIAS Publisher en verhoog de kwaliteit van je teksten  

Maak kennis met de AI-Tekstassistent in LIAS Publisher en verhoog de kwaliteit van je teksten  

Inergy introduceert met trots de nieuwste toevoeging aan LIAS Publisher: de AI-Tekstassistent. Vanaf nu heb je met slechts één druk...

Lees verder

Inergy behaalt succesvol de certificering voor de nieuwe ISO27001:2022 norm voor informatiebeveiliging

Inergy behaalt succesvol de certificering voor de nieuwe ISO27001:2022 norm voor informatiebeveiliging

Inergy heeft onlangs de certificering behaald voor de nieuwe ISO27001:2022 norm voor informatiebeveiliging. Inergy beschouwt informatiebeveiliging als “een way of...

Lees verder