Snel naar content
brief van de belastingdienst met euromunten erop

Fiscaal in control met LIAS Horizontaal Toezicht

Enkele maanden geleden kondigde de Belastingdienst aan dat het horizontaal toezicht gaat veranderen. De belangrijkste verandering is dat het horizontaal toezicht verschuift naar het vaststellen dat ingediende fiscale aangiften aanvaardbaar zijn. Wat betekent dit voor jou als gemeente? Wil Peters, IT-Auditor & Registeraccountant en partner bij du ROI, legt uit hoe het zit.

Geen status maar werkzaamheden en acties

Los van de vraag of jouw gemeente al over een horizontaal toezichtsconvenant beschikt, komt uit de nieuwe aanpak van de Belastingdienst naar voren dat je als gemeente iets moet gaan doen. Gemeenten worden geacht een fiscaal self-assessment te maken en zelf door interne monitoring of mathematisch verantwoorde steekproeven aan te tonen dat beheersmaatregelen werken. Fiscaal in control zijn – en dus ook horizontaal toezicht – is geen “status”, maar een geheel aan werkzaamheden en acties die samen de onderbouwing vormen voor betrouwbare fiscale aangiften.

Wat moet ik doen?

Belangrijke vragen die vervolgens opkomen zijn dan “Wat moet ik dan doen?” en “Wanneer doe ik genoeg?”. Wel, je zult als gemeente allereerst een zelfbeoordeling moeten maken van het bestaande beheersingsraamwerk. Het ligt daarbij voor de hand uit te gaan van de fiscale risico’s die je als gemeente loopt. Heb je die fiscale risico’s onder schot, en zo ja, in welke mate? Verwacht mag worden dat je beheersmaatregelen hebt getroffen voor de belangrijkste fiscale risico’s. Dat er nog restrisico’s zijn is niet erg. Daar kom ik zo meteen op terug.

Zelfbeoordeling

In mijn visie is de zelfbeoordeling geen eenmalige activiteit maar iets wat je periodiek, bijvoorbeeld een keer per jaar, doet. Op die manier zorg je dat het blijft “leven” en niet in de kast verdwijnt. Het regelmatig uitvoeren van interne monitoring en steekproeven levert de munitie op voor het bijstellen van een eerdere zelfbeoordeling.

Beantwoord de vragen

De interne monitoring en steekproeven hebben vooral als doel om te bevestigen dat jouw gemeente de juiste dingen, op de juiste manier doet. Tegelijk komen eventuele restrisico’s aan het licht en kan je bepalen wat er nodig is om ook die af te dekken. Is aanpassing van een procedure nodig? Of een fiscale training voor medewerkers? Of een aanpassing in het financieel systeem? Door het beantwoorden van deze vragen en het treffen van aanvullende maatregelen, maak je het fiscaal beheersingsraamwerk van jouw gemeente steeds beter.

“Fiscaal in control zijn – en dus ook horizontaal toezicht – is geen “status”, maar een geheel aan werkzaamheden en acties die samen de onderbouwing vormen voor betrouwbare fiscale aangiften.”

Monitoring

Voor de interne monitoring is het verstandig om deze te laten aansluiten – of zelfs op te nemen – in de monitoringwerkzaamheden die jouw gemeente reeds uitvoert. Dat voorkomt extra werk. Specifieke fiscale monitoringwerkzaamheden kunnen daarnaast vereist zijn. Die kan je in veel gevallen efficiënt uitvoeren met behulp van gegevens in de administratieve systemen van jouw gemeente. Die gegevens vormen immers de basis voor de fiscale aangiften. Data-analyse en steekproeven zijn manieren om respectievelijk gerichte of willekeurige selecties te maken van posten in de administratie. Het beoordelen van die posten leidt tot conclusies over de werking van beheersmaatregelen en mogelijke restrisico’s.

LIAS

LIAS Horizontaal Toezicht kan jouw gemeente ondersteunen bij het uitvoeren van data-analyses en steekproeven voor btw, voor loonheffing/wkr en vpb.

Ben je nog niet overtuigd van het nut van een fiscaal beheersingsraamwerk? Of vind je het lastig om dit binnen jouw gemeente op de agenda te krijgen?

Hier de voordelen van fiscaal in control op een rij:

  1. Je leert de fiscale risico’s die jouw gemeente loopt kennen en treft daarvoor passende beheersmaatregelen.
  2. Je ontdekt in een vroeg stadium of als gevolg van deze fiscale risico’s fouten optreden.
  3. Je herstelt fouten vóórdat ze grote financiële gevolgen hebben en voorkomt daarmee grote naheffingen en boetes.
  4. Je past beheersmaatregelen aan zodat fouten niet opnieuw optreden.
  5. Je monitort de werking van beheersmaatregelen en kan daardoor achteraf aantonen dat ze daadwerkelijk hebben gewerkt.
  6. Je leert welke fiscale kennis en welke mensen nodig zijn om fiscaal in control te zijn en past daarop budget en capaciteit aan.
  7. Je kan een betrouwbare inschatting maken van de fiscale geldstromen van jouw gemeente.
  8. Je groeit stapsgewijs naar een volwassen fiscaal beheersingsraamwerk.
  9. Je bent klaar voor Horizontaal Toezicht.

Blijf op de hoogte

De auteur

Inergy
Inergy

Wij eten, drinken en ademen data – en wat je ermee kan doen. Dat delen we graag met jou. Meer weten over Inergy? Neem contact met ons op via 0348 45 76 66 of info@inergy.nl.

Meer berichten

Alle berichten

Praktische toepassingen voor schrijvers: optimaliseer je publicatie met de LIAS Tekstassistent

Praktische toepassingen voor schrijvers: optimaliseer je publicatie met de LIAS Tekstassistent

Heb je ooit gewenst dat je publicaties consistenter en professioneler waren, zonder urenlang te moeten sleutelen aan elke zin? Met de LIAS Tekstassistent wordt dit realiteit. Laten we je meenemen in de praktische toepassingen die jouw werk als schrijver aanzienlijk eenvoudiger maken.

Lees verder

Veelgestelde vragen tijdens webinar Meicirculaire 2024

Veelgestelde vragen tijdens webinar Meicirculaire 2024

Tijdens het webinar over de Meicirculaire zagen we een aantal vragen vaker terugkomen. Hieronder tonen we een overzicht van de belangrijkste vragen en thema's die naar voren kwamen. In het webinar dat je on demand terug kan kijken vind je de antwoorden.

Lees verder

Maak met MIP Activa keuzes voor de aankomende moeilijke begrotingsjaren

Maak met MIP Activa keuzes voor de aankomende moeilijke begrotingsjaren

Lokale overheden staan voor belangrijke keuzes. Om keuzes te maken moet je inzicht hebben. Met onze module MIP Activa in LIAS Enterprise is dit inzicht snel en makkelijk te verkrijgen voor geplande investeringen en lopende kredieten.

Lees verder