Snel naar content

Horizontaal Toezicht

Het monitoren van de BTW, LH/WKR en VPB is een onmisbaar onderdeel van de beheersing van de fiscaliteit en het voldoen aan de eisen van Horizontaal Toezicht belastingdienst.

Lees meer

Alle 342 gemeenten in Nederland maken gebruik van LIAS software en oplossingen. Onder andere:

Fiscaal in control met Horizontaal Toezicht

LIAS Horizontaal Toezicht is de toolbox waarmee je de financiële administratie van jouw gemeente kan doorlichten om vast te stellen of de gemeente fiscaal in control is. Het monitoren van de BTW, LH/WKR en VPB is een onmisbaar onderdeel van de beheersing van de fiscaliteit en het voldoen aan de eisen van Horizontaal Toezicht belastingdienst.

Wat is LIAS Horizontaal Toezicht?

LIAS Horizontaal Toezicht is de toolbox waarmee je de financiële administratie van jouw gemeente kan doorlichten om vast te stellen of de gemeente fiscaal in control is. Het monitoren van de BTW, LH/WKR en VPB is een onmisbaar onderdeel van de beheersing van de fiscaliteit en het voldoen aan de eisen van Horizontaal Toezicht belastingdienst. Maak snel zelf rapportages en voer controles uit, op een door jou gekozen moment en locatie. Door deze toepassing verklein je de suppletie BTW aangifte substantieel.

LIAS Horizontaal Toezicht is benaderbaar op het data-analyse platform dbi.cloud en werkt met data uit Key2Financiën, CODA, Civision Middelen en Decade Financials.

Welke fiscale LIAS modules zijn er?

Wat zijn de voordelen van LIAS Horizontaal Toezicht?

  • LIAS Horizontaal Toezicht helpt enorm bij het verbeteren van de fiscale processen BTW, LH/WKR en VPB.
  • LIAS Horizontaal Toezicht geeft inhoud aan de monitoringfunctie; een uiterst belangrijk onderdeel van het fiscaal beheersingsraamwerk.
  • Je hoeft alleen data aan te leveren, alle moeilijke fiscale berekeningen en datamanipulaties doet LIAS Horizontaal Toezicht voor jou.
  • LIAS Horizontaal Toezicht biedt de mogelijkheid voor het trekken van (CAB-conforme) geldsteekproeven.
  • Met Fiscaal Databeheer van LIAS onderhoud je al jouw fiscale stamgegevens op één plek in de cloud.
  • De uitkomsten van LIAS Horizontaal Toezicht worden gepresenteerd in Excel zodat je de resultaten meteen verder kan oppakken.
  • Wij zorgen dat de kwaliteit van de LIAS Horizontaal Toezicht analysetools optimaal is, je hebt daar geen omkijken naar.
  • Je kan de LIAS Horizontaal Toezicht analysetools plaats- en tijdonafhankelijk gebruiken, er is géén software-installatie vereist.

LIAS BTW

Wat is LIAS BTW?

LIAS BTW voorziet je van diverse rapportages en controles. Bij rapportages kan je denken aan een export van alle grootboekmutaties in een bepaalde periode, een automatische berekening van het mengpercentage, een overzicht van BTW-suppletie, van de wijziging van het percentage gemengde kosten en BTW-overzichten per grootboeknummer, kostensoort, crediteur.

Financiële administratie

Naast rapportages beschikt LIAS BTW over controles, waarbij gekeken wordt naar de juiste inrichting van de financiële administratie. Een voorbeeld hiervan is dat gecontroleerd wordt of debet en credit gelijk zijn. Een ander voorbeeld is de controle die inzichtelijk maakt waar de BTW-boeking in de administratie afwijkt van de opgestelde ‘vertaaltabel BTW’. Wanneer dit laatste voorkomt, wordt dit gerapporteerd met vermelding van de details van de afwijkingen. De controles kunnen leiden tot correcties gedurende de aangifteperiode die je controleert. Door periodiek gebruik te maken van LIAS BTW krijg je een goed beeld van de BTW-huishouding van jouw gemeente en kan je ervoor zorgen dat het aantal foutieve boekingen tot een minimum wordt beperkt waardoor BTW-suppletie en suppletie aangifte verleden tijd zijn.

Steekproefmodule

Hoewel de hiervoor genoemde analyses veel onvolkomenheden kunnen signaleren, kan het ook voor komen dat bijvoorbeeld facturen onjuist in de administratie zijn opgenomen. Om ook dit onder schot te krijgen, biedt LIAS BTW een steekproefmodule. Met deze steekproef worden willekeurige euro’s uit de administratie getrokken die moeten worden gecontroleerd. De uitkomst van dit onderzoek is representatief voor de hele administratie.
Groot voordeel van LIAS BTW is dat de populaties waarop die steekproef wordt getrokken in de software zijn ingebouwd. Populaties die worden onderkend zijn ‘BTW-afdracht’, ‘BTW-voorbelasting’, ‘compensabele-BTW’ en ‘kostenverhogende-BTW’. De methodiek die LIAS BTW gebruikt bij het trekken van een steekproef is in lijn met de Controle Aanpak van de Belastingdienst. De Belastingdienst hecht veel waarde aan deze beheersmaatregel als onderdeel van het TCF van een belastingplichtige.


LIAS VPB

Wat is LIAS VPB?

LIAS VPB voorziet je van verschillende rapportages en controles. Deze vormen de basis voor de bepaling van de vennootschapsbelasting positie in de jaarrekening en de aangifte vennootschapsbelasting. Bij de rapportages kan je denken aan een overzicht van de gebruikte VPB-clusters, de VPB-relevante activiteiten per crediteur, detailinformatie over VPB- en niet-VPB-clusters.

Op basis van deze detailinformatie kunnen alle voor de vennootschapsbelasting relevante activiteiten, zo nodig geclusterd en beoordeeld worden op VPB-plicht. Omdat de module gebruik maakt van een dump van de volledige financiële administratie, worden ook niet eerder voorkomende opbrengsten van activiteiten gesignaleerd, zodat ook deze op haar VPB-merites beoordeeld kunnen worden. Op die wijze vindt een jaarlijkse monitoring van de VPB-positie van de gemeente plaats.

Naast rapportages beschikt LIAS VPB over controles, waarbij gekeken wordt naar de juiste inrichting van jouw financiële administratie. Een voorbeeld is de controle die inzichtelijk maakt of alle boekingen in de administratie voorkomen in de ‘vertaaltabel-VPB’. Wanneer dit laatste voorkomt, wordt dit apart gerapporteerd met vermelding van de details van de afwijkingen. Ook LIAS VPB biedt een steekproefmodule aan.


LIAS Mengpercentage Begroting

Wat is LIAS Mengpercentage Begroting?

De begroting is het document waarin de gemeentelijke uitgaven (lasten) en inkomsten (baten) bij elkaar worden gebracht en is daarmee als het ware de “offerte” van het college aan de gemeenteraad voor het uitvoeren van de activiteiten in het komende jaar. De gemeenteraad heeft de bevoegdheid om financiële middelen beschikbaar te stellen. Dat heet “budgetrecht”. Door het vaststellen van de begroting geeft de raad het college toestemming om geld uit te geven aan de afgesproken activiteiten. De begroting is dan ook voor ieder raadslid van belang.

Waarom heb ik het nodig?

Het is van belang om met een fiscale bril naar de begroting te kijken. Een belangrijk fiscaal element in de begroting is het BTW-mengpercentage dat gaat gelden het komende begrotingsjaar. Onder andere wijzigingen in wet- en regelgeving kunnen leiden tot een aanpassing van het BTW-mengpercentage. Recente voorbeelden zijn de wijziging van de sportvrijstelling of de uitspraak over de begraafplaatsen. Om het nieuwe mengpercentage snel en efficiënt te kunnen berekenen is module ‘LIAS Mengpercentage begroting’ ontwikkeld.

Hoe werkt het?

Voor deze module zijn twee documenten nodig namelijk de begroting en een BTW-vertaaltabel. Wij leveren voor beide documenten Excel-sjablonen aan. Vervolgens upload je deze documenten naar LIAS en voer je de berekening van het nieuwe mengpercentage uit. Je kan de berekening van het mengpercentage – inclusief gedetailleerde onderbouwing – ten slotte met één muisklik downloaden.


LIAS LH/WKR

Wat is LIAS LH/WKR?

LIAS LH/WKR helpt bij het periodiek zoeken naar werkkosten (WKR) en loonheffing (LH) gerelateerde steekwoorden in de financiële administratie. LIAS LH/WKR kijkt daarbij naar de omschrijvingen bij de boekingen. Op deze manier krijg je een goed beeld van de WKR-gerelateerde uitgaven die via de financiële administratie lopen.

Naar keuze kan voor een meer of mindere mate van ‘fuzziness’ worden gekozen. Bij fuzzy zoeken doet de exacte schrijfwijze minder ter zake. Zo wordt het woord ‘geschnk’ bij fuzzy zoeken gewoon herkend als ‘geschenk’. De fuzzy zoekmachine werkt met een ‘whitelist’ en een ‘blacklist’. Op de whitelist staan de woorden waarnaar wordt gezocht, dit zijn inmiddels meer dan 600 relevante woorden. De blacklist sluit woorden in het zoekresultaat uit. Dit mechanisme kan worden gebruikt om ‘valse positieven’ te onderdrukken. Zo kan het woord ‘wijn’ terecht positief zijn, maar zou het woord ‘Wijngaardstraat’ een valse positieve opleveren omdat dit een straatnaam betreft.

De white- en blacklist kunnen zelf door de gemeente online, binnen LIAS onderhouden en aangepast worden. Verder kan de werkkostenregeling-label lijst (vrije ruimte, nihil waardering, etc.) die de gemeente hanteert ingelezen worden zodat deze automatisch aan de dump wordt gekoppeld.

Periodiek uitvoeren

Als je LIAS LH/WKR periodiek uitvoert, krijg je een goed beeld van de uitgaven die van belang zijn voor de werkkostenregeling in jouw financiële administratie. Onjuist geboekte uitgaven kan je dan op voorhand al corrigeren. Net zoals bij LIAS BTW biedt LIAS LH/WKR ook een steekproefmodule ten behoeve van de interne controle.

Zien is geloven. Vraag een gratis demo aan.

In een gesprek en demonstratie wordt alles zoveel duidelijker.