Snel naar content
een nog lege zaal op de lias Regiodagen

Deze oplossing geeft gemeenten met één druk op de knop inzicht in lopende investeringen

Veel gemeenten hebben moeite om goed inzicht te krijgen in de stand van zaken met betrekking tot investeringen. Met de Kredietenmonitor van Inergy zijn de vele Excel-sheets en het ontbreken van inzicht verleden tijd. Bas Neuman, consultant LIAS bij Inergy, vertelt over de oplossing die grip biedt op alle kredieten.

“Binnen veel gemeenten is het iedere keer weer een behoorlijke opgave om een actueel overzicht van cijfers en gegevens te verzamelen van lopende projecten. In veel gevallen gebeurt dit nog in Excel-bestanden. De stand van lopende kredieten en de plannen voor het komende jaar vraagt men uit bij de budgethouder”, legt Bas uit. “Een proces waar veel tijd in gaat zitten.”

Grip op lopende investeringen
Zonde én onnodig, volgens Bas. “Binnen het LIAS product van Inergy hebben we de Kredietenmonitor ontwikkeld. Gemeenten die deze oplossing aanschaffen, kunnen met één druk op de knop inzicht krijgen in de stand van zaken van alle lopende investeringen. Op deze manier hebben ze grip op de kredieten.”

Om tot de oplossing te komen zijn twee verschillende databronnen gecombineerd: de modules Financieel Management en Prestatiemanagement. Willen gemeenten de Kredietenmonitor, dan is het hebben van deze twee modules noodzakelijk.

“Via de datakoppeling lezen wij de gegevens over de investeringen in en combineren we de cijfers met de softe gegevens”, vertelt Bas. “De Excel-lijsten zijn vaak alleen financieel ingestoken, terwijl het juist interessant is om het breder te trekken: lopen projecten volgens planning? Wat is de kwaliteit? Al deze gegevens komen samen in de Kredietenmonitor.”

Berg en Dal
Berg en Dal is een van de weinige gemeenten die gebruikmaakt van de Kredietenmonitor. “Een tijd geleden kwam bij ons de vraag binnen of er een mooier overzicht kon komen van de uitgaven”, zegt Rob Jilisen, Financieel Adviseur bij de gemeente Berg en Dal. “We zochten naar iets waarmee we dat konden realiseren en kwamen uit bij de Kredietenmonitor van LIAS.”

Rob vervolgt: “Het grote voordeel van de Kredietenmonitor is dat we met één druk op de knop een overzichtelijk rapport met daarin alle actuele cijfers en gegevens hebben. Nu draaien we eens per kwartaal een rapportage uit die we presenteren aan de raad. Uiteraard willen we dit proces nog verder uitbreiden zodat we in geval van overschrijdingen direct aan de bel kunnen trekken.”

Invloed
De Kredietenmonitor bespaart gemeenten veel tijd en maakt een groot deel van de werkzaamheden inzichtelijker en efficiënter. Toch maken tot dusver niet veel gemeenten gebruik van de oplossing. Bas denkt te weten hoe dat komt. “Veel gemeenten zijn nog niet op de hoogte. Er zijn veel meer mogelijkheden dan vaak wordt gedacht.”

“Als een gemeente geïnteresseerd is, gaat een van mijn collega consultants of ik met haar medewerkers in gesprek”, licht Bas toe. “Wat voor informatie willen ze zien? Wat moeten wij daarvoor opvragen? Je hebt als gemeente invloed op wat je wil zien. De Kredietenmonitor is geen standaard overzicht, maar een zeer uitgebreid overzicht dat naar wens aangevuld kan worden met allerlei extra’s.”

Blijf op de hoogte

De auteur

Inergy
Inergy

Wij eten, drinken en ademen data – en wat je ermee kan doen. Dat delen we graag met jou. Meer weten over Inergy? Neem contact met ons op via 0348 45 76 66 of info@inergy.nl.

Meer berichten

Alle berichten

Begroten doe je in LIAS (en niet in je financiële pakket)

Begroten doe je in LIAS (en niet in je financiële pakket)

Weet jij altijd precies waar je staat in je begroting? Als je daaraan twijfelt - of als je deze vraagt met 'nee' beantwoordt - moet je zeker doorlezen. In deze blog staan we stil bij een andere manier om de begroting te maken: in LIAS. Een manier van decentraal begroten, waarbij budgethouders zelf hun voorgenomen aanpassingen opvoeren. Daardoor heb je niet alleen inzicht in vastgestelde mutaties, maar zie je ook welke er wachten op besluitvorming.

Lees verder

Een audit is veel meer dan het invullen van een checklist

Een audit is veel meer dan het invullen van een checklist

Het uitvoeren van een audit is een belangrijk instrument in het beheersen van processen. Een audit is meer dan vinkjes zetten op een checklist. Het uitvoeren van een audit begint met het inzicht krijgen in de processen en bijbehorende werkzaamheden. Wordt er gewerkt volgens de gemaakte afspraken? Zijn er verbeteringen mogelijk? Een audit uitvoeren helpt om dit inzicht te verkrijgen.

Lees verder

Azure Data Factory: Data Integratie en Beheer in de Cloud

Azure Data Factory: Data Integratie en Beheer in de Cloud

Om inzicht te krijgen in bedrijfsprocessen en om beslissingen te nemen op basis van gegevens is het noodzakelijk dat je in staat bent om gegevens uit verschillende bronnen te verzamelen en te integreren. Een dataplatform wordt gevoed met gegevens uit bronsystemen. Het extraheren van bronsystemen doet Inergy met Azure Data Factory, door onze Data Engineers ook wel ADF genoemd.

Lees verder