Snel naar content
Belangrijkste mutaties van de nader voorlopige budgetten 2024

Belangrijkste mutaties nader voorlopige budgetten 2024

Maandag 6 mei heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) de nader voorlopige budgetten 2024 gepubliceerd. Deze zijn nu ook beschikbaar in de BUIG applicatie. Hieronder lees je meer over de belangrijkste mutaties van de nader voorlopige budgetten 2024.

Samenvatting belangrijkste mutaties

Mutatie macrobudget bijstand
Het macrobudget bijstand daalt met -€ 36,4 op basis van conjunctuur en daalt met -€ 19,0 op basis van realisaties 2023. Verder lezen →

Mutatie deelbudgetten IOAW en IOAZ
De deelbudgetten IOAW en IOAZ dalen met respectievelijk -€ 11,5 miljoen en -€ 1,9 miljoen als gevolg van een lagere verwachte doorstroom van WW naar IOAW, verwerking volumerealisatie 2023 en gerealiseerde prijs 2023. Verder lezen →

Mutatie deelbudget Bbz
Het deelbudget Bbz daalt met -€ 21,9 miljoen op basis van verwerking volumerealisatie 2023 en gerealiseerde prijs 2023. Verder lezen →

Macrodeelbudget Loonkostensubsidie
Het macrodeelbudget loonkostensubsidie daalt met -€ 30,9 miljoen. De gerealiseerde volumes 2023 zijn hoger dan verwacht, maar de gerealiseerde prijs 2023 is aanzienlijk lager. Verder lezen →

Webinar toelichting nader voorlopig budget BUIG 2024

Op dinsdag 21 mei 2024 gaven Sonja Valstar van Inergy en Joost van Gemeren van Significant APE een webinar over de BUIG applicatie en het nader voorlopig budget 2024.

Je krijgt een korte samenvatting van de financiële effecten voor het nader voorlopige bijstandsbudget en het macrodeelbudget Loonkostensubsidie. Ook worden tips gegeven voor het werken in LIAS BUIG.

Mutaties nader voorlopig bijstandsbudget 2024

Het macrobudget 2024 gaat van € 6.949,9 miljoen (voorlopig) naar € 6.828,3 miljoen (nader voorlopig). Een neerwaartse bijstelling dus van -€ 121,6 miljoen, ofwel -1,7%.  Deze bijstelling bestaat uit een afname van het macrodeelbudget voor bijstand van -€ 90,7 miljoen en een afname van het macrodeelbudget voor Loonkostensubsidie (LKS) met -€ 30,9 miljoen.

De nader voorlopige beschikking is verwerkt in de LIAS BUIG applicatie. Verder is de Voorjaarsnota 2024 van de Rijksoverheid op 15 april 2024 gepubliceerd en in de BUIG applicatie is de nieuwe meerjarenraming van het macrobudget ook bijgewerkt.

In de onderstaande tabel zijn de mutaties in het macrodeelbudget opgenomen:

mutaties in miljoenen

Mutaties macrobudget bijstand -€ 90,7
Algemene bijstand -€ 55,4
Conjunctuur -€ 36,4 
Realisaties 2023 -€ 19,0 
Effecten rijksbeleid  
Loon- en prijsbijstelling 
Deelbudget IOAW    -€ 11,5
Deelbudget IOAZ    -€   1,9
BBZ 2004 (startende zelfstandigen)    -€ 21,9
Mutaties macrodeelbudget LKS -€ 30,9
Totaal mutaties nader voorlopig budget 2023-€ 121,6
Tabel 1: Mutaties nader voorlopig 2024 versus voorlopig macrobudget 2024

Mutatie macrobudget bijstand

De bijgestelde raming van de conjunctuur heeft als effect dat het macrobudget met € 36,4 miljoen naar beneden is bijgesteld. De nieuwe werkloosheidsraming van het CPB is lager dan de raming die in september vorig jaar werd verwacht. De raming van de bijstandsuitgaven 2024 wordt hierdoor met -€ 53,9 miljoen naar beneden bijgesteld.

Tot slot werkt de ramingsfout van 2023 voor 50% door in het budget voor 2024. Dit leidt tot een opwaartse bijstelling van het macrobudget van € 17,4 miljoen. Verder vallen de realisaties 2023 lager uit dan in september 2023 werd verwacht. Dit zorgt voor een neerwaartse bijstelling van -€ 19,0 miljoen van het macrobudget.

De hoofdoorzaak van deze daling is dat een lager volume wordt verwacht wat resulteert in een neerwaartse bijstelling van -€ 30,5 miljoen. Tegenhanger is een opwaartse bijstelling van € 11,6 miljoen omdat de gemiddelde prijs per uitkering hoger uitpakt dan verwacht.

Mutaties deelbudgetten IOAW, IOAZ

Het deelbudget IOAW is met -€ 11,5 miljoen naar beneden bijgesteld. Dit is het saldo van een negatieve bijstelling vanwege een lagere verwachte doorstroom vanuit de WW naar de IOAW van -€ 7,1 miljoen, een negatieve bijstelling vanwege de verwerking van de volumerealisaties in 2023 van -€ 1,6 miljoen en een negatieve bijstelling op basis van de gerealiseerde prijs in 2023 van -€ 2,8 miljoen.

Het deelbudget IOAZ is met -€ 1,9 miljoen naar beneden bijgesteld. Dit is het gevolg van de verwerking van de realisaties 2023 waarbij de prijs en het volume lager uitvallen dan geraamd.

Mutatie deelbudget Bbz

Het deelbudget Bbz 2004 is significant gedaald met -€ 20,9 miljoen. Dit is het saldo van een negatieve bijstelling vanwege de verwerking van de volumerealisaties in 2023 van -€ 16,2 miljoen en een negatieve bijstelling op basis van de gerealiseerde prijs in 2023 van -€ 5,7 miljoen.

Mutatie loonkostensubsidie

Niet alleen het macrodeelbudget voor LKS 2024 wordt aangepast op basis van de (voorlopige) uitgavenrealisaties 2023, ook de budgetaandelen worden hierop geactualiseerd. Waar de voorlopige budgetten LKS nog werden verdeeld op basis van de realisaties 2022, worden de nader voorlopige budgetten op basis van de (voorlopige) realisaties 2023 verdeeld.

De voorlopige realisaties 2023 vallen lager uit dan in september 2023 verwacht. Dit zorgt voor een neerwaartse bijstelling van -€ 30,9 miljoen. Daarvan is -€ 42,9 miljoen het gevolg van de gemiddelde prijs per uitkering die lager blijkt dan verwacht. De volumes vallen hoger uit, wat leidt tot een plus van € 12,0 miljoen.

Webinar toelichting nader voorlopig budget BUIG 2024

Op dinsdag 21 mei 2024 gaven Sonja Valstar van Inergy en Joost van Gemeren van Significant APE een webinar over de BUIG applicatie en het nader voorlopig budget 2024.

Je krijgt een korte samenvatting van de financiële effecten voor het nader voorlopige bijstandsbudget en het macrodeelbudget Loonkostensubsidie. Ook worden tips gegeven voor het werken in LIAS BUIG.

Blijf op de hoogte

De auteur

Inergy
Inergy

Wij eten, drinken en ademen data – en wat je ermee kan doen. Dat delen we graag met jou. Meer weten over Inergy? Neem contact met ons op via 0348 45 76 66 of info@inergy.nl.

Meer nieuws

Alle nieuws

Inergy op het VNG Jaarcongres 2024

Inergy op het VNG Jaarcongres 2024

Tijdens het VNG Jaarcongres 2024 op 25 en 26 juni in het Groene Hart is Inergy natuurlijk weer aanwezig om...

Lees verder

Snowflake security issue, klanten Inergy niet geraakt

Snowflake security issue, klanten Inergy niet geraakt

update van 3 juni om 17.00 Vrijdagavond 31 mei 2024 verscheen er een post op de site van Hudson Rock,...

Lees verder

Hoofdlijnen meicirculaire 2024 sluiten aan bij Voorjaarsnota 2024

Hoofdlijnen meicirculaire 2024 sluiten aan bij Voorjaarsnota 2024

Op maandag 27 mei 2024 is de meicirculaire gepubliceerd. De hoofdlijnen van de circulaire sluiten aan bij de Voorjaarsnota 2024....

Lees verder