Snel naar content
Koning Willem Alexander en koningin Maxima zitten op de troon

De septembercirculaire verwerkt in LIAS PAUW

Dinsdag 21 september kwam de septembercirculaire uit.  Jaarlijks verschijnen meestal drie circulaires. Mei geeft de vertaling van de Voorjaarsnota van de Rijksoverheid, september van de vertaling van de Miljoenennota, december rondt het uitkeringsjaar zoveel mogelijk af. Inergy heeft de circulaire voor onze klanten verwerkt in LIAS PAUW, stuurde een samenvatting van de lijvige circulaire en ontving vandaag bijna 400 klanten tijdens een webinar waar volop gelegenheid was om vragen te stellen. Tijdens dit webinar kwam het bericht binnen dat de berekening van de algemene uitkering 2022 en verder vanuit BZK niet correct is. BZK verwacht uiterlijk begin volgende week een juiste versie van de circulaire en de rekenbestanden te publiceren. Zodra deze informatie gepubliceerd is, zullen wij deze weer verwerken in LIAS PAUW.

Belangrijkste onderwerpen

 • De accressen vanaf 2022 zijn bijgewerkt op basis van de regels van de huidige normeringmethodiek. De mutaties ten opzichte van de stand van de meicirculaire 2021 zijn als volgt:
  • 2022: €583,3 miljoen
  • 2023: €67,4 miljoen
  • 2024: €16,4 miljoen
  • 2025: €90,6 miljoen
 • Een voorschot op de onderschrijding van het BTW-compensatiefonds (BCF) plafond 2021 van €215,9 miljoen.
 • De oploop van de opschalingskorting in het jaar 2022 wordt incidenteel geschrapt.
 • De ongetwijfeld omvangrijkste taakmutatie is de incidentele compensatie van €1.305 miljoen voor de tekorten jeugdzorg voor het jaar 2022. Daarnaast nog een vijftiental andere taakmutaties, waarvan vier in verband met coronacompensatie.

LIAS Klantendag 2022

Kennis delen en elkaar ontmoeten vinden we belangrijk en daarom organiseren we jaarlijks een PAUW-relatiedag. Normaal organiseren we de relatiedag in de tweede helft van november. Echter dit jaar zullen we dit niet op het voor ons gebruikelijke tijdstip organiseren, maar gaan we begin volgend jaar voor een fysieke bijeenkomst.

Met veel plezier nodigen we je uit voor de LIAS Klantendag op dinsdag 11 januari 2022. Eindelijk kunnen we elkaar weer ontmoeten! En dat doen we op een prachtige locatie: de Mediaplaza in Utrecht.

Aanpalende diensten rond PAUW

We bieden rond onze PAUW applicatie verschillende diensten aan die jou misschien minder bekend zijn. Het betreffen de volgende:

 • Als de specialist Gemeentefonds net uitvalt nadat de circulaire uitkomt, kan PAUW jou volledig ontzorgen door de circulaire te verwerken in PAUW, een rapportage te maken voor MT en B&W en de mutaties in het Gemeentefonds volledig te laten aansluiten op jouw P&C-cyclus;
 • Als de medewerker onzeker is omtrent de juiste verwerking van de circulaire, kijken we graag met jou mee in de vorm van een second opinion;
 • Het geven van een dagvullende training op jouw werkplek over gemeentefonds en PAUW. Meestal wordt de training aan twee tot vier collega’s gegeven waarbij volledig wordt ingezoomd op jouw situatie en wensen. De training heeft het karakter van een workshop en leert jou de gemeentefondscirculaire te lezen;
 • Het maken van een herindelingsberekening, waarbij gemakkelijk gevolgd kan worden wat de uitkering is van de ‘oude’ gemeenten versus de uitkering van de nieuwe. Uiteraard maakt de uitkering voor frictiekosten onderdeel uit van de berekening.

Webapplicatie LIAS BUIG

De makers van PAUW hebben in 2017 het initiatief opgepakt om een andere grote geldstroom van de Rijksoverheid naar gemeenten inzichtelijk te maken. Het gaat om de BUIG-gelden, de gebundelde uitkeringen van inkomensvoorzieningen. Platweg de geldstroom die jouw gemeente in staat stelt bijstandsuitkeringen te verstrekken. Deze applicatie is gemaakt samen met adviesbureau APE, het bureau dat een voorloper van het

huidige verdeelmodel heeft gemaakt. De BUIG-applicatie kent eenzelfde look and feel als PAUW en grotendeels dezelfde functionaliteit met rekenen, analyseren en rapporteren. Ben je benieuwd wat de nieuwe applicatie voor jou kan betekenen? Neem dan contact op met Sonja Valstar. Inmiddels gingen 110 abonnees je voor.

Kennisportaal LIAS Info

Om uiting te geven aan onze ambitie kennispartner te zijn van onze relaties op het gebied van financiële verhouding tussen overheden zijn we eind 2018 een nieuw initiatief gestart, LIAS Info. Het is een berichtenservice over het vakgebied financiële verhouding. Dat is groot en de bedragen zijn enorm. Gemeentefonds en BUIG-uitkering samen bedragen ± € 38 miljard, en daarnaast nog diverse specifieke uitkeringen. Het gaat al gauw om ± 65% van de gemeentelijke inkomsten.

De ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Bijna dagelijks verschijnen er nieuwtjes en rapporten. Voor jou als financieel beleidsambtenaar onmisbare kost om het werk te doen. Op internet is een hoop te vinden, maar het kost veel tijd en moeite op zoek te gaan naar de juiste informatie. En vaak weet je niet eens dat er informatie beschikbaar is. Dan is het fijn dat een organisatie met vakkundige redacteuren alles verzamelt, en vervolgens de informatie op een gebruiksvriendelijke manier tot je brengt. Het kennisportaal is te bekijken via onze website: www.liasinfo.nl of via de app op je eigen smartphone, en 24/7 bereikbaar.
Een redactieraad met landelijke kopstukken levert hoogwaardige en zeer actuele artikelen, vaak voorzien van een duiding. Je kan reageren op de artikelen en vragen stellen aan de redacteuren. De applicatie biedt een uitgebreide zoekfunctie. Het aantal blijft toenemen en onze relaties hebben inmiddels 120 abonnementen afgenomen.

Blijf op de hoogte

De auteur

Inergy
Inergy

Wij eten, drinken en ademen data – en wat je ermee kan doen. Dat delen we graag met jou. Meer weten over Inergy? Neem contact met ons op via 0348 45 76 66 of info@inergy.nl.

Meer nieuws

Alle nieuws

Inergy Auditservices is overgedragen aan Publieke Sector Accountants

Inergy Auditservices is overgedragen aan Publieke Sector Accountants

Met ingang van 1 februari 2024 is het Inergy Auditservices team overgedragen aan Publieke Sector Accountants (PSA). Vanaf dat moment voert...

Lees verder

Inergy Data & Analytics Event 2024: Een dag vol innovatie en inzicht  

Inergy Data & Analytics Event 2024: Een dag vol innovatie en inzicht  

Het Inergy Data & Analytics Event 2024 was een geslaagde bijeenkomst waar 75 data-enthousiastelingen samenkwamen op het Inergy-kantoor in Woerden....

Lees verder

Inergy heeft opnieuw ISAE3402 certificering

Inergy heeft opnieuw ISAE3402 certificering

Inergy heeft begin december de audit voor de ISAE3402 rapportage succesvol doorlopen. De ISAE3402 rapportage geeft aan welke dienstverlening Inergy...

Lees verder