Snel naar content
Gemeentefonds en meicirculaire

Gemeentefonds stijgt structureel met € 1 miljard vanaf 2027

Vooruitlopend op een nieuwe financieringssystematiek heeft het kabinet in de septembercirculaire 2022 in 2026 eenmalig € 1 miljard beschikbaar gesteld. Op vrijdag 28 april jl. heeft het kabinet in de Voorjaarsnota 2023 aangekondigd dat dit bedrag vanaf 2027 structureel beschikbaar komt. Hiervan is € 924 miljoen voor de algemene uitkering en € 76 miljoen voor het BTW-compensatiefonds.

Extra tranche prijsbijstelling

Verder is in de Voorjaarsnota aangekondigd dat gemeenten een extra tranche prijsbijstelling 2022 vanaf 2023 van structureel € 127 miljoen ontvangen. Dit is minder dan de aankondiging van € 300 miljoen voor de loon- en prijsbijstelling in de Najaarsnota 2022.

Index op basis van bbp

Het Gemeentefonds wordt vanaf 2027 geïndexeerd op basis van de ontwikkeling van het bruto binnenlands product (bbp). De ontwikkeling van het bbp is een maatstaf voor zowel volumecomponenten (zoals bevolkingsgroei) als voor de loon- en prijsontwikkeling. 

Hervormingsagenda Jeugd

Eerder hebben het Rijk en de VNG op 18 april dit jaar al laten weten dat een financieel principeakkoord bereikt is voor de Hervormingsagenda Jeugd. Eén van de afspraken in het principeakkoord is dat de huidige besparingsreeks van € 374 miljoen voor 2023, € 463 miljoen voor 2024, € 570 miljoen voor 2025 wordt bevroren op € 374 voor 2023 tot en met 2025. Voor 2026 staat de besparing, zoals voorzien, op € 961 miljoen en loopt op tot iets meer dan € 1 miljard voor 2027.

Meicirculaire

Nadat de Meicirculaire 2023 eind mei gepubliceerd is, zullen Sonja Valstar en Martijn Renders samen met hun team zorgen dat LIAS PAUW applicatie direct bijgewerkt is. De Meicirculaire wordt uiteraard samengevat in een handzame nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief komt een toelichting op de circulaire en aanwijzingen voor een goede verwerking in PAUW. De inkomsten vanuit het Gemeentefonds zijn dan direct inzichtelijk.

Meer weten? 

Wil je meer wete over het gemeentefonds of over de meicirculaire? Neem dan contact met ons op voor een gratis adviesgesprek.

Blijf op de hoogte

De auteur

Inergy
Inergy

Wij eten, drinken en ademen data – en wat je ermee kan doen. Dat delen we graag met jou. Meer weten over Inergy? Neem contact met ons op via 0348 45 76 66 of info@inergy.nl.

Meer nieuws

Alle nieuws

Terugblik op een geslaagde Power BI kennisavond bij Inergy

Terugblik op een geslaagde Power BI kennisavond bij Inergy

Woensdag 15 mei vond de avondsessie van de Power BI Gebruikersgroep plaats bij Inergy in Woerden. Het was een succesvolle...

Lees verder

Voorjaarsnota 2024: Wat zijn de effecten voor gemeenten?

Voorjaarsnota 2024: Wat zijn de effecten voor gemeenten?

Op maandag 15 april is de Voorjaarsnota 2024 gepubliceerd. In deze nota is aangegeven dat de oploop van de opschalingskorting...

Lees verder

Collega’s van Inergy gaven sollicitatietraining vanuit JINC

Collega’s van Inergy gaven sollicitatietraining vanuit JINC

In de afgelopen weken hebben onze collega’s Joost Henskens, Suzanne Westland, Beyza Yilmaz en Danielle Pels vanuit JINC sollicitatietraining gegeven...

Lees verder