Snel naar content
Nieuwsbericht voorjaarsnota 2024

Voorjaarsnota 2024: Wat zijn de effecten voor gemeenten?

Op maandag 15 april is de Voorjaarsnota 2024 gepubliceerd. In deze nota is aangegeven dat de oploop van de opschalingskorting vanaf 2026 komt te vervallen en dat de nieuwe financieringssystematiek (op basis van bbp) al vanaf 2024 wordt ingevoerd. We bespreken de belangrijke punten uit de Voorjaarsnota. 

Opschalingskorting

Zoals verwacht, wordt de oploop van de opschalingkorting (€ 675 miljoen vanaf 2026) niet doorgevoerd. Gemeenten worden daarvoor in 2025 wel eenmalig gekort voor eenzelfde bedrag. In 2025 wordt het gemeentefonds eenmalig met € 675 miljoen verminderd. 

Overgang naar bbp gebaseerde indexering

Besloten is om het accres niet pas vanaf 2027, maar al vanaf 2024 te berekenen op basis van de bbp-systematiek. Dit is in de Voorjaarsnota in twee stappen verwerkt: 

  1. De indexering in de Miljoenennota 2024 (september 2023) is bijgesteld naar de cijfers van het CEP van februari 2024; 
  2. De cijfers op basis van het CEP (februari 2024) zijn vervolgens aangepast naar de nieuwe bbp-systematiek. 

Compensatie

Aangekondigd werd dat de omzetting van de systematiek volledig zou worden gecompenseerd aan gemeenten (met uitzondering van 2025). Uit de Voorjaarsnota blijkt dat de omzetting naar het CEP niet wordt gecompenseerd. De compensatie geldt alleen voor het tweede deel: de omzetting naar de bbp-indexering, ten opzichte van het CEP van februari 2024. 

Financieel beeld

Dit resulteert tot het volgende overzicht van de financiën in hoofdlijnen: 

Dit laat zien dat de extra middelen niet geheel in lijn zijn met het afschaffen van de opschalingskorting, maar aanzienlijk minder.

Uiteindelijk verwerkt in meicirculaire

Alle effecten zullen uiteindelijk definitief worden verwerkt in de meicirculaire. Zodra deze is gepubliceerd, verwerken we de wijzigingen zo snel mogelijk in LIAS PAUW. Vergeet je niet aan te melden voor ons webinar op donderdag 6 juni, waar we dieper ingaan op de meicirculaire. 

Contact

Voor meer informatie of vragen, neem contact op met Sonja Valstar of Martijn Renders via info-lias@inergy.nl.

Blijf op de hoogte

De auteur

Inergy
Inergy

Wij eten, drinken en ademen data – en wat je ermee kan doen. Dat delen we graag met jou. Meer weten over Inergy? Neem contact met ons op via 0348 45 76 66 of info@inergy.nl.

Meer nieuws

Alle nieuws

Terugblik op een geslaagde Power BI kennisavond bij Inergy

Terugblik op een geslaagde Power BI kennisavond bij Inergy

Woensdag 15 mei vond de avondsessie van de Power BI Gebruikersgroep plaats bij Inergy in Woerden. Het was een succesvolle...

Lees verder

Collega’s van Inergy gaven sollicitatietraining vanuit JINC

Collega’s van Inergy gaven sollicitatietraining vanuit JINC

In de afgelopen weken hebben onze collega’s Joost Henskens, Suzanne Westland, Beyza Yilmaz en Danielle Pels vanuit JINC sollicitatietraining gegeven...

Lees verder

Innovatie en samenwerking stonden centraal op de LIAS Gebruikersdag 2024  

Innovatie en samenwerking stonden centraal op de LIAS Gebruikersdag 2024  

De LIAS Gebruikersdag 2024 in Vianen was een dynamische en informatieve bijeenkomst die werd bezocht door ruim 200 klanten van...

Lees verder