Snel naar content

Wpg Audit

De Wet politiegegevens (Wpg) -audit richt zich op hoe het verwerken van politiegegevens is georganiseerd, de maatregelen en procedures die daarop van toepassing zijn én de werking daarvan.

Lees meer

Wpg-audit voor de Wet politiegegevens

De Wet politiegegevens (Wpg)-audit richt zich op hoe het verwerken van politiegegevens is georganiseerd, de maatregelen en procedures die daarop van toepassing zijn én de werking daarvan. Er is een verplichte interne en externe-audit voor de naleving van de Wpg. De interne audit wordt ieder jaar uitgevoerd en de externe audit iedere vier jaar door een externe gecertificeerde IT-auditor (RE).

Onze aanpak

De volgende handhavingstaken uit het Besluit Politiegegevens voor Buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA) zijn auditplichtig:

  • Handhaving openbare ruimte
  • Handhaving milieu, welzijn en infrastructuur (bouw en woningtoezicht, milieu inspecteurs)
  • Handhaving onderwijs (leerplichtambtenaar)
  • Handhaving werk, zorg en inkomen (sociale recherche)
  • Handhaving openbaar vervoer
  • Deze onderdelen vind je terug in de Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar

Met het audit-traject toetst Inergy Auditservices jaarlijks of er aan de eisen van de Wpg wordt voldaan. Dit wordt gedaan door een Register EDP Auditor die staat ingeschreven in het register van NOREA. Onze onafhankelijke auditors voeren de audit in één of meerdere delen uit.

Rapportage

Op basis van de audit wordt een formele rapportage opgesteld om in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Bij een eventueel incident (datalek / klacht) is de audit namelijk het eerste waar naar gekeken wordt.

Download het gratis dashboard

Wet politiegegevens (Wpg) dashboard

Download gratis het Wpg dashboard. Zo kun je precies zien in hoeverre jouw gemeente compliant is aan de Wpg. Doe er vooral jouw voordeel mee om inzicht te krijgen waar je staat en aan welke normen (eventueel) nog niet wordt voldaan. Zo kun je gericht actie ondernemen.

Download dashboard

Het auditproces

Stap voor stap doorlopen onze auditors het auditproces. Zo weet je exact wat er in welke stap moet worden aangeleverd. Ook de kwaliteitseisen aan de op te leveren bewijsstukken nemen wij uitvoerig met je door. Zo kan je jezelf blijven concentreren op jouw kerntaak en tegelijkertijd het auditproces goed doorlopen.

Pentest en vulnerability scan

Wij bieden ook andere oplossingen ter ondersteuning van het audit-traject zoals (digitale) pentesten van de IT-infrastructuur en vulnerability scans. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.