2-9-2021 Voor Overheden

Grote schommeling BUIG-budget door werkloosheidsramingen

Het Nederlandse Centraal Planbureau (CPB) heeft bij het Centraal Economisch Planbureau (CEP) de werkloosheidsverwachtingen voor 2021 fors naar beneden bijgesteld. Omdat het CPB nu minder grote toenames in de werkloosheid voorspelt, is de verwachte toename in het bijstandsvolume ook minder groot. Volgens de augustusraming krijgen de gemeenten in het jaar 2021 hierdoor ongeveer €150 miljoen minder conjunctuurcompensatie in hun bijstandsbudget.

Vanuit het Rijk wordt het landelijk macrobudget jaarlijks beschikbaar gesteld voor de bekostiging van algemene bijstand (Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004) en het verstrekken van loonkostensubsidie. De budgetten worden vooraf door het Rijk verdeeld over de gemeenten. Dit geeft gemeenten een prikkel om zoveel mogelijk mensen uit een uitkering te houden.

BUIG budget

Het deelbudget Participatiewet (PW) betreft het deel van het macrobudget dat geraamd is voor bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidies. Het nader voorlopig budget voor de Participatiewet 2021 is €6.011,3 miljoen. Dat is €412,8 miljoen minder dan het voorlopig budget 2020 van €6.424,1 miljoen. De onderstaande tabel splitst de wijziging in de raming voor het deelbudget Participatiewet uit naar conjunctuur, realisatie, beleid, en loon- en prijsbijstelling.

Tabel: deelbudget PW (in miljoenen euro’s) op basis van nader voorlopig budget 2021 (Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Toelichting nader voorlopige budgetten 2021):

De ramingen van het CPB van de werkloze beroepsbevolking verschillen sterk. Hierdoor wisselt het BUIG-budget ook sterk. Bij de raming van het nader voorlopig macrobudget 2021 werd het macrobudget op basis van de conjunctuur (zie tabel, onderdeel A) nog met € 353 miljoen naar beneden bijgesteld. Nu blijkt dat het macrobudget 2021 nog lager uitpakt.

Voor het definitieve budget 2021 en het voorlopig budget 2022 wil je snel inzichtelijk hebben wat dit voor jouw gemeente betekent. Met de LIAS BUIG applicatie kun je kort na de publicatie door de Rijksoverheid al aan de slag. Je bent op die manier snel in staat om te kijken wat de aanpassing van het macrobudget voor jou betekent. In de applicatie kan je de opbouw zien van jouw BUIG-budgetten zien, de budgetmutaties analyseren, prognoses maken voor de komende jaren en vergelijken met andere gemeenten.

Webinar

Op 14 oktober 2021 van 11.00 tot 12.30 uur geven we een webinar ‘Voorlopig & definitief budget bijstand en loonkostensubsidie’. Je krijgt een korte samenvatting van de financiële realisaties 2021 en het voorlopig budget 2022.  Ook worden tips gegeven voor het werken in LIAS BUIG. Tot slot wordt ingegaan op de nieuwe loonkostensubsidie functie van de LIAS BUIG-applicatie. Bekijk hier het programma en meld je direct aan.

Vragen?
Heb je nog vragen? Dan horen wij dat graag. Je kan al je vragen richten aan Dirk Jans via dirk.jans@inergy.nl of Sonja Valstar via sonja.valstar@inergy.nl. Wil je een demonstratie van LIAS BUIG? Vul onderstaand formulier in of stuur een mail naar Dirk of Sonja.

Sonja Valstar

Product Owner

Neem contact op

Wil je meer weten over LIAS BUIG? Neem dan contact met ons op!

Bel ons op 0348 45 76 66

Mail Sonja Valstar via sonja.valstar@Inergy.nl

  Lees gerust verder...

  18-10-2021

  De visie van gemeente Boxtel vastgelegd in een online platform

  20-9-2021

  ENSIA-tool vs LIAS ENSIA-module

  Altijd op de hoogte

  Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang maandelijks een update.