Snel naar content
vrouw met gouden munten in haar handen

Met de LIAS BUIG applicatie inzicht in de verdeling van bijstandsuitkeringen

LIAS BUIG (Bundeling van Uitkeringen Inkomensvoorzieningen aan Gemeenten) is een internettoepassing waarmee gemeenten inzicht krijgen in de opbouw van hun BUIG-budgetten en in hun financiële perspectieven voor de komende jaren. Gemeenten verstrekken bijstandsuitkeringen aan burgers ter voorziening in hun levensonderhoud. Voor de bekostiging van die inkomensvoorzieningen, ontvangen gemeenten van de Rijksoverheid de zogenaamde BUIG-budgetten. Met de LIAS BUIG applicatie krijg je inzicht in de verdeling ervan. Dirk Jans, Product Owner bij Inergy, en Wouter van de Werken, Coördinator P&C-cyclus bij Werkzaak Rivierenland, vertellen over deze toepassing.

In totaal ontvangen gemeenten zo’n zes miljard euro aan BUIG-budgetten. Dit gaat volgens een ingewikkeld verdeelstelsel. De applicatie LIAS BUIG maakt het voor gemeenten een stuk makkelijker om direct inzicht te krijgen in de opbouw van de budgetten.

De ingewikkeldheid verdwijnt naar de achtergrond

Inmiddels zijn er al ruim honderd gemeenten die gebruikmaken van LIAS BUIG. “Een prachtig aantal”, begint Dirk enthousiast. Hij is de initiatiefnemer van het product, dat sinds 2016 beschikbaar is. “Het is fijn dat gemeenten nu snel en gemakkelijk inzichtelijk hebben hoe de verdeling eruitziet. De ingewikkeldheid is naar de achtergrond verdwenen. Hopelijk ontdekken steeds meer gemeenten het gemak van dit product.”

Bij Werkzaak Rivierenland hebben ze in juli 2020 de BUIG-applicatie aangeschaft. “In het verleden zat er vaak een groot verschil tussen de prognose van de rijksvergoeding en de daadwerkelijke rijksvergoeding”, vertelt Wouter van de Werken. “We hebben LIAS BUIG aangeschaft omdat we meer grip wilden krijgen op de verdeling van de budgetten.

Werkzaak Rivierenland begeleidt mensen bij het vinden en behouden van werk. De organisatie versterkt werkzoekenden, medewerkers en werkgevers bij het ontdekken, benutten en vergroten van talenten. Als het nodig is biedt ze inkomensondersteuning of werk in een aangepaste omgeving.

Instroom in bijstand

“Destijds hebben we de BUIG-applicatie ontwikkeld met als doel dat gemeenten zelf precies de geldstromen kunnen inzien. Oftewel, hoeveel geld komt er binnen en hoeveel uitgaven gaan er komen? Het coronavirus heeft ervoor gezorgd dat de ontwikkelingen in sneltreinvaart zijn gegaan”, legt Dirk uit. “Voor ons was het de trigger om haast te maken met de ramingsmodule in de applicatie. We waren sowieso al van plan die te maken, maar nu kwam de behoefte aan inzicht eerder. Dat heeft te maken met het feit dat vanwege corona veel nieuwe mensen in de bijstand terecht zijn gekomen. Zzp’ers en jongeren krijgen namelijk geen WWuitkering, maar gaan rechtstreeks de bijstand in.”

Rust

“De BUIG-applicatie zorgt ervoor dat er rust is. Wij hadden al geïnvesteerd in business analisten. Toen het coronavirus uitbrak zeiden we tegen elkaar: het zou mooi zijn als we weten wat er gaat gebeuren op financieel gebied”, licht Wouter toe. “De webinars die Inergy aanbiedt wonen we altijd bij. Het is een prettige manier om meer duiding te krijgen bij het product. Stap voor stap geeft het ons meer inzicht. Als de rijksvergoeding wordt bijgesteld, weten we dat we daar snel op moeten acteren. Indien je niet kan sturen, overkomt het je allemaal. Dat is het laatste wat je wil. Iedere maand maken we een rapportage met behulp van LIAS BUIG. Wij weten precies waar we staan. Bijkomend voordeel is dat we veel
vertrouwen winnen bij partners, het bestuur en de directie. Je moet er tijd en energie insteken, maar het is de investering meer dan waard. Uiteindelijk bespaart het je een hoop tijd en moeite.”

Klankbordgroep

Dirk is blij dat de webinars aanslaan bij een groot publiek. “In eerste instantie hadden we in de gebruikershandleiding een voorbeeld uitgewerkt van hoe je de ramingsmodule kan gebruiken. We hebben echter gemerkt dat die handleiding vrijwel niet gebruikt wordt. Vandaar dat we hebben besloten webinars te geven om zo BUIG onder de aandacht te brengen.”
“Uiteraard blijven we de module verder ontwikkelen. We hebben een klankbordgroep die ons helpt de klantvraag inzichtelijk te krijgen. Vervolgens is het aan ons de juiste functionaliteiten aan te brengen in de applicatie”, legt Dirk uit. “Mijn collega Sonja Valstar speelt hier ook een grote rol in. Zij is in februari 2021 in dienst getreden bij Inergy en volgt mij op als ik met pensioen ga. Het is fijn dat we nu nog een tijd kunnen samenwerken en ik haar kan introduceren bij klanten.

Hoe werkt BUIG?
Gemeenten ontvangen van het Rijk een gebundelde uitkering (BUIG) voor het bekostigen van de uitkeringen in het kader van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 (levensonderhoud startende ondernemers) en voor de inzet van loonkostensubsidie. Gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor het beleid rondom de uitkeringen en de loonkostensubsidie, en voor de uitvoering ervan. De financieringssystematiek sluit hierbij aan. De budgetten worden vooraf door het Rijk verdeeld over de gemeenten.

Het Rijk stelt jaarlijks een macrobudget vast dat volgens een vaste verdeelsystematiek onder de gemeenten wordt verdeeld. Dat budget is ongeoormerkt: een gemeente mag een overschot vrij besteden, maar moet een tekort in beginsel ook zelf opvangen. Dit geeft gemeenten een prikkel om zoveel mogelijk mensen uit een uitkering te houden en aan het werk te helpen en houden. Gemeenten met grote tekorten kunnen een beroep doen op gedeeltelijke compensatie: de vangnetuitkering. Bron: www.divosa.nl

Meer weten?

Heb je vragen over wat LIAS BUIG voor jouw organisatie kan betekenen?
Neem gerust contact met ons op. We staan je graag te woord.

Blijf op de hoogte

De auteur

Inergy
Inergy

Wij eten, drinken en ademen data – en wat je ermee kan doen. Dat delen we graag met jou. Meer weten over Inergy? Neem contact met ons op via 0348 45 76 66 of info@inergy.nl.

Meer berichten

Alle berichten

Maak met MIP Activa keuzes voor de aankomende moeilijke begrotingsjaren

Maak met MIP Activa keuzes voor de aankomende moeilijke begrotingsjaren

Lokale overheden staan voor belangrijke keuzes. Om keuzes te maken moet je inzicht hebben. Met onze module MIP Activa in LIAS Enterprise is dit inzicht snel en makkelijk te verkrijgen voor geplande investeringen en lopende kredieten.

Lees verder

Altijd blijven ontwikkelen op zowel technisch als persoonlijk vlak

Altijd blijven ontwikkelen op zowel technisch als persoonlijk vlak

"Bij ons draait alles om kennisdeling, innovatie en gave techniek. De ontwikkelingen binnen het IT-landschap gaan razendsnel. We ontwikkelen onze technische kwaliteiten continu. Maar we besteden ook veel aandacht aan persoonlijke vaardigheden." Daphne Jaspars, People Manager, vertelt hoe we bij Inergy altijd bezig zijn met het doorontwikkelen van zowel onze hard als soft skills.

Lees verder

5 manieren waarop het LIAS ISMS is beveiligd

5 manieren waarop het LIAS ISMS is beveiligd

LIAS ISMS is een tool die ondersteunt bij de uitvoering, het bijhouden en rapporteren van processen die te maken hebben met informatieveiligheid en privacy.

Lees verder