Snel naar content

Inergy bouwt verder aan Planning en Control software suite met investering in Gemstone

Inergy en du ROI Accountants, Belastingadviseurs & IT-Auditors, zijn op 13 november jongstleden een strategisch partnership aangegaan. Onderdeel van de overeenkomst is de verkoop aan Inergy van Gemstone, een softwaretoepassing waarmee een gemeente haar financiële administratie kan doorlichten om vast te stellen of zij fiscaal in control is.

LIAS wordt door vrijwel alle Nederlandse gemeenten gebruikt

Mathijs van Houweninge, CEO van Inergy: “Gemstone vult een belangrijk deel in van het Horizontaal Toezicht waarvoor steeds meer gemeenten met de Belastingdienst een convenant tekenen. De toepassing past goed in ons portfolio en onze strategie voor (semi-) overheid. Die is er onder meer op gericht om gemeenten te ondersteunen om meer data gedreven te werken en om op basis van meer inzicht ook meer grip te krijgen op prestaties en zo beter in control te zijn. Met de LIAS productsuite is Inergy marktleider op het gebied van planning en control bij gemeenten. Met de toevoeging van Gemstone en, eerder dit jaar, PAUW, BUIG en Info biedt Inergy inmiddels een platform dat door vrijwel alle Nederlandse gemeenten wordt gebruikt.”

Verbreding van de dienstverlening

Wil Peters, partner bij du ROI: “Gemeenten krijgen in toenemende mate te maken met BTW, VPB en loonheffingen vanwege hun grote verscheidenheid aan activiteiten. Fiscale sturing, risicobeheersing en compliance behoren niet tot de kernactiviteiten van een gemeente. Deze samenwerking en combinatie van portfolio’s zorgt voor verbreding van de dienstverlening op deze onderwerpen aan onze klanten.”

Wat is LIAS Horizontaal toezicht?

LIAS Horizontaal Toezicht is de toolbox waarmee je de financiële administratie van jouw gemeente kan doorlichten om vast te stellen of de gemeente fiscaal in control is. Lees hier er hier alles over.

du ROI

du ROI is een vooruitstrevende organisatie van Accountants, Belastingadviseurs en IT-Auditors die staat voor innovatie in financiële en fiscale dienstverlening. du ROI beschikt over een uitgebreid team van medewerkers met een focus op de gemeentemarkt. Dit team heeft alle benodigde kennis en ervaring in huis om gemeenten op het gebied van fiscaliteit en fiscale beheersing te ondersteunen. du ROI ontwikkelde Gemstone software waarmee een gemeente haar financiële administratie kan doorlichten om vast te stellen of zij fiscaal in control is.

Inergy

De LIAS productsuite biedt een brede functionaliteit op het gebied van planning en control voor lokale overheden, provincies, waterschappen en onderwijs. Met LIAS is Inergy marktleider bij de Nederlandse gemeenten. LIAS helpt gemeenten doelen te stellen, resultaten te analyseren en rapportages online inzichtelijk te maken voor een grote groep stakeholders, van beleidsmedewerkers tot raadsleden en burgers.

Inergy biedt daarnaast full service, non-stop data en analytics op basis van de meest effectieve technologieën van dit moment. Inergy levert alle relevante diensten voor het realiseren en onderhouden van data analytics oplossingen en streeft naar langdurige en succesvolle klantrelaties op basis van een partnershipvisie en cocreatie. Beter presteren door slim met data om te gaan, is daarbij het motto.

 

 

Blijf op de hoogte

De auteur

Inergy
Inergy

Wij eten, drinken en ademen data – en wat je ermee kan doen. Dat delen we graag met jou. Meer weten over Inergy? Neem contact met ons op via 0348 45 76 66 of info@inergy.nl.

Meer nieuws

Alle nieuws

De meicirculaire 2022 is uit en verwerkt in LIAS PAUW

De meicirculaire 2022 is uit en verwerkt in LIAS PAUW

De meicirculaire geeft de vertaling van de Voorjaarsnota van de rijksoverheid. De circulaire bevat informatie over de invoering per 1...

Lees verder

Inergy wederom gecertificeerd voor ISO27001

Inergy wederom gecertificeerd voor ISO27001

Eind mei onderging Inergy een externe ISO27001 audit en rondde deze succesvol af. De auditor heeft meer medewerkers van Inergy...

Lees verder

Inergy is koploper in digitale transformatie

Inergy is koploper in digitale transformatie

Inergy staat in de top 10 van koplopers in de wereld van digitale transformatie op het gebied van data- en...

Lees verder