Snel naar content
Septembercirculaire

Septembercirculaire 2023 gepubliceerd en verwerkt in PAUW

Op Prinsjesdag heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de septembercirculaire 2023 gepubliceerd. Deze is gebaseerd op de Miljoenennota 2024. De circulaire is inmiddels verwerkt in PAUW, zodat onze klanten berekeningen en analyses kunnen maken.

Belangrijkste onderwerpen

Accres

In verband met de nieuwe financieringssystematiek is het volume accres voor 2027 en 2028 bijgewerkt met respectievelijk € 706 miljoen en € 670 miljoen.

De accressen voor de loon- en prijsontwikkeling (LPO-accres) zijn van 2024 tot en met 2028 bijgewerkt. De mutaties ten opzichte van de stand van meicirculaire 2023 zijn als volgt, per jaar:

  • 2024: € 434 miljoen
  • 2025: -/- € 63 miljoen
  • 2026: € 20 miljoen
  • 2027: -/- € 100 miljoen
  • 2028: -/- € 259 miljoen

Overige algemene mutaties

Het voorschot op de onderschrijding van het BTW-compensatiefonds (BCF) plafond 2023 bedraagt € 359 miljoen. In de meicirculaire 2024 volgt de definitieve afrekening. Verder wordt, zoals in de meicirculaire 2023 was aangekondigd, een deel van de structurele rijksbijdrage vanaf 2027 van € 1 miljard, gestort in het BCF. Dit aandeel bedraagt € 76 miljoen per jaar.

Taakmutaties

Er zijn zeven taakmutaties opgenomen in de circulaire, waaronder taakmutaties voor een loon- en prijsbijstelling jeugdzorg en voor bijzondere bijstand en vroegsignalering.
De taakmutaties > € 10 miljoen zijn:

  • Re-integratie: -/- € 20 miljoen structureel vanaf 2028
  • Bijzondere bijstand en vroegsignalering: € 50 miljoen eenmalig in 2024
  • Jeugdzorg loon- en prijsbijstelling: € 45,2 miljoen voor 2024 en € 27,1 miljoen voor 2025

IU / DU / SU

In de septembercirculaire zijn twee nieuwe decentralisatie-uitkeringen opgenomen:

  • DU Regionale doelgroepen specifieke aanpak: € 2,392 miljoen eenmalig in 2023
  • DU Verkeersveiligheid: € 0,095 miljoen structureel vanaf 2023

Verder zijn in het macrobudget van dertien bestaande decentralisatie-uitkeringen wijzigingen verwerkt.

Daarnaast is de verdeling van de bedragen per gemeenten ten opzichte van de septembercirculaire 2022 gewijzigd bij de decentralisatie-uitkering Beschermd Wonen. De omvang van deze decentralisatie-uitkering wijzigt niet. Tenslotte is de suppletie-uitkering Sociaal domein voor 2022 nagecalculeerd en definitief geworden.

Energietoeslag

Omdat de wijziging van de Participatiewet nog niet is aangenomen door de Eerste en Tweede Kamer, zijn de resterende middelen voor de energietoeslag 2023 (ca. € 875 miljoen) nog niet toegevoegd aan het gemeentefonds.

Contact

Heb je vragen naar aanleiding van de septembercirculaire of dit bericht. Neem dan contact op met Sonja Valstar (06 – 82896643) of Martijn Renders (06 – 26901289) of via email: info-liaspauw@inergy.nl.

Blijf op de hoogte

De auteur

Inergy
Inergy

Wij eten, drinken en ademen data – en wat je ermee kan doen. Dat delen we graag met jou. Meer weten over Inergy? Neem contact met ons op via 0348 45 76 66 of info@inergy.nl.

Meer nieuws

Alle nieuws

Terugblik op een geslaagde Power BI kennisavond bij Inergy

Terugblik op een geslaagde Power BI kennisavond bij Inergy

Woensdag 15 mei vond de avondsessie van de Power BI Gebruikersgroep plaats bij Inergy in Woerden. Het was een succesvolle...

Lees verder

Voorjaarsnota 2024: Wat zijn de effecten voor gemeenten?

Voorjaarsnota 2024: Wat zijn de effecten voor gemeenten?

Op maandag 15 april is de Voorjaarsnota 2024 gepubliceerd. In deze nota is aangegeven dat de oploop van de opschalingskorting...

Lees verder

Collega’s van Inergy gaven sollicitatietraining vanuit JINC

Collega’s van Inergy gaven sollicitatietraining vanuit JINC

In de afgelopen weken hebben onze collega’s Joost Henskens, Suzanne Westland, Beyza Yilmaz en Danielle Pels vanuit JINC sollicitatietraining gegeven...

Lees verder