Snel naar content
een man houdt verschillende euro biljetten en een 100 dollar biljet vast

Waarom wil Inergy de kosten van data beheren?

Bij een dataplatform spelen de kosten natuurlijk een rol. Kostenbeheersing kan je op twee manieren definiëren. In de eerste definitie is kostenbeheersing niks anders dan de absolute kosten te minimaliseren. In de tweede definitie betreft het beheersen van de kosten het optimaliseren van de prijs-kwaliteitverhouding. Inergy ziet dat klanten met name de laatste definitie hanteren bij het aanschaffen van een dataplatform. In deze blog gaan we daarom in op die definitie.

De slogan van Inergy is “We improve performance”.  We duiden daarmee dat we de prestaties van organisatie verbeteren. Dat principe geldt vanzelfsprekend ook voor onze eigen prestaties. We zijn bewust van het feit dat in onze branche geldt dat stilstand achteruitgang is. We zijn continu op zoek hoe wij onze prijs-prestatieverhouding kunnen verhogen voor onze klanten.

Waarom wil Inergy de kosten beheersen?

Allereerst omdat onze professionals intrinsiek gemotiveerd zijn om snel en efficiënt succesvolle oplossingen te realiseren. Oplossingen waar klanten tevreden over zijn en die zorgen dat klanten meer datagedreven gaan werken. Maar niet alleen onze intrinsieke motivatie zorgt voor continuous improvement binnen Inergy. Er is ook een belangrijke externe factor die vereist dat we onze prijs-prestatieverhouding continu moeten verbeteren. Onze business drijft namelijk op reference-selling. Wij moeten zorgen voor succesvolle en kostenefficiënte implementaties, want het succes bij de ene klant is de manier om een nieuwe klant te overtuigen om met Inergy te gaan samenwerken. Kwaliteit leveren tegen redelijke kosten is daarmee de sleutel voor ons eigen succes.

Kostenbeheersing is ook vanuit een ander perspectief essentieel. Organisaties vragen zich vaak af of ze de investering van een dataplatform terugverdienen. Het is namelijk niet altijd evident om de business case voor datagedreven oplossingen te kwantificeren. We adviseren onze klanten dan ook om kleine stappen te maken, waarbij die kleine stappen het bewijs leveren om nieuwe investeringen te moeten doen. Deze stappen moeten ook klein zijn in termen van kosten. En dat vraagt om een optimale prijs-prestatieverhouding van de werkzaamheden van Inergy.

Hoe beheerst Inergy de kosten?

Inergy beheerst op de volgende manier de kosten van een dataplatform:

 • Inergy bespreekt met zijn klanten de keuzes rondom scope en functionaliteit van het dataplatform. Hiermee voorkomen we dat organisaties keuzes maakt die leiden tot veel hogere kosten, terwijl de voordelen relatief beperkte kunnen zijn.
 • Inergy ontwikkelt oplossingen op basis van Agile Scrum. Deze methode is inherent gericht op het maximaliseren van de prijs-prestatieverhouding. Onder andere omdat bij elke sprint de Product Owner (van de klant) bepaalt welke functionaliteit prioriteit heeft en daarmee voldoende toegevoegde waarde heeft. Daarnaast wordt bij deze werkwijze na elke sprint een retrospective Hieruit vloeien ideeën voort om continu te verbeteren.
 • We redeneren altijd vanuit de impact van de oplossing. Door de impact te maximaliseren zijn de kosten relatief laag. Deze impact verzorgen door niet alleen een goed dataplatform te realiseren, maar ook door te zorgen dat dit dataplatform optimaal wordt gebruikt.
 • Met het oog op een langdurig partnership met onze klanten maakt Inergy haar calculaties transparant. Dat biedt de klant om voorafgaand kritische vragen te stellen over de werkzaamheden die wij uitvoeren.
 • Inergy is voldoende groot om bij de bemensing van een project een goede mix te maken tussen de inzet van junioren en senioren. Het gemiddelde uurtarief daalt hierdoor.
 • Inergy laat zich graag afrekenen op het resultaat. Dat kan in de vorm van een fixed price, of een mengvorm. Een voorbeeld van een mengvorm is een afnemend uurtarief indien de uren het projectbudget overschrijden. Inergy gaat graag in gesprek met haar klanten om daarover passende afspraken te maken.
 • We monitoren de kosten van de cloudomgeving en stellen proactief verbetervoorstellen voor.

Hoe beheersen onze klanten de kosten?

De kosten van een oplossing zijn niet alleen afhankelijk van Inergy, maar zijn ook afhankelijk van de klant zelf. Onze klanten treffen de volgende maatregelen om de kosten te verlagen tegen gelijke of hogere kwaliteit:

 • Professionele medewerkers van de klant in het projectteam laten participeren. Inergy kan hierbij faciliteren door onder andere training on the job.
 • Less is more hanteren bij datagedreven sturing. De pareto-regel (80/20) geldt ook bij sturen op KPI’s. Klanten van Inergy monitoren dat de focus blijft liggen op een beperkte set van sterke KPI’s die een weergave bieden van de prestaties van de klant.
 • Heldere business cases opstellen met een reële, praktische toegevoegde waarde. Met name op het gebied van prescriptive & predictive analytics is dit cruciaal.
 • Zorgdragen dat het projectteam met voldoende business kennis wordt gevoed. Daarmee zorgen we niet alleen dat we de dingen goed doen, maar ook de goede dingen doen.
 • Zorgdragen dat het systeemlandschap efficiënt is ingericht. Immers, een dataplatform is een systeem afgeleid van deze systemen. Een efficiënt systeemlandschap zorgt ook voor een efficiënt dataplatform.
 • De datakwaliteit in de bronsystemen op hoog niveau houden, zodat het dataplatform op dat vlak weinig verbeteringen hoeft door te voeren.
 • Goede en kundige uitvoerend projectleider vanuit de klantorganisatie. De projectleider moet zorgdragen voor de randvoorwaarden en het projectteam faciliteren. Deze projectleider stemt lopende zaken af met de scrummaster vanuit Inergy.
 • Zorgdragen voor voldoende draagvlak binnen de organisatie (op alle niveaus), zodat de potentiële waarde van de oplossing ook wordt gematerialiseerd.

Blijf op de hoogte

De auteur

Inergy
Inergy

Wij eten, drinken en ademen data – en wat je ermee kan doen. Dat delen we graag met jou. Meer weten over Inergy? Neem contact met ons op via 0348 45 76 66 of info@inergy.nl.

Meer berichten

Alle berichten

3 redenen voor een snel dataplatform & hoe je dit voor elkaar krijgt

3 redenen voor een snel dataplatform & hoe je dit voor elkaar krijgt

Een goed dataplatform lepelt de data voor rapportages in een ogenblik op. En niet pas na een paar minuten. Waarom is snelheid zo belangrijk voor het werken met een dataplatform? In deze blog gaan we dieper in op die vraag en presenteren we drie heldere redenen.

Lees verder

Optimaliseren van rapportages met Power BI – Een succesverhaal bij Oosterberg

Optimaliseren van rapportages met Power BI – Een succesverhaal bij Oosterberg

Deze week waren we van Inergy bij onze klant Koninklijke Oosterberg voor deel twee van de workshop Power BI dashboard met het thema 'verkoop'. Het is geweldig om te werken met een organisatie die altijd op zoek is naar verbetering en efficiëntie.

Lees verder

ETL of ELT? Drie belangrijke performancevoordelen van ELT

ETL of ELT? Drie belangrijke performancevoordelen van ELT

Hoe sneller je waardevolle inzichten uit je data kunt halen, hoe beter. Daar komen veel aspecten bij kijken, waaronder de wijze waarop je data transformeert. Van oudsher werd hiervoor ETL (Extraction, Transformation, Load) gebruikt, maar inmiddels hebben veel dataspecialisten een voorkeur voor ELT. In dit blog bespreken we de voordelen van ELT voor een betere performance van je dataplatform en je business.

Lees verder