Snel naar content
gele politiepakken hangen in een kast

Wpg-audit verplicht voor verwerking politiegegevens door boa’s

Weet jij dat jouw gemeente dit jaar een verplichte interne en externe-audit voor naleving van de Wet politiegegevens (Wpg) moet uitvoeren? Veel gemeenten zijn zich hier nog niet bewust van. De interne audit dient ieder jaar en de externe audit iedere 4 jaar uitgevoerd worden, waarbij de externe audit door een externe gecertificeerde IT-auditor (RE) moet worden verricht. De Wpg-audit richt zicht op de wijze waarop het verwerken van politiegegevens is georganiseerd, de maatregelen en procedures die daarop van toepassing zijn en de werking van deze maatregelen en procedures.

De verwerking van persoonsgegevens door boa’s viel tot 25 mei 2018 onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Door de komst van de AVG valt de verwerking van persoonsgegevens rondom strafbare feiten onder een andere Europese wet: EU-Richtlijn 2016/680. Deze richtlijn is omgezet in de Wet politiegegevens (Wpg), aangevuld met het Bpg (Besluit politiegegevens buitengewoon opsporingsambtenaren) en is sinds 9 maart 2019 van kracht. De verplichting tot het uitvoeren van een audit komt voort uit art 33 lid 5 van de Wet Politiegegevens welke verder is uitgewerkt in het Besluit Politiegegevens (art 6.5). De opsporing van strafbare feiten door boa’s valt daarmee buiten het bereik van de AVG. Verwerking van persoonsgegevens op strafrechtelijke grond moet voldoen aan de vereisten van de Wpg. Alle andere verwerkingen – waaronder het toezicht – vallen nog wel onder de AVG. Gemeenten hebben daarmee bij de verwerking van persoonsgegevens bij handhavingstaken te maken met zowel de AVG als de Wpg. Daarom moeten gemeenten binnen hun bedrijfsvoering rekening houden met voorschriften en verplichtingen van zowel de AVG als de Wpg.

Wet politiegegevens (Wpg) dashboard

Whitepaper

Wet politiegegevens (Wpg) dashboard

Download gratis het Wpg dashboard. Zo kun je precies zien in hoeverre jouw gemeente compliant is aan de Wpg. Doe er vooral jouw voordeel mee om inzicht te krijgen waar je staat en aan welke normen (eventueel) nog niet wordt voldaan. Zo kun je gericht actie ondernemen.

Download whitepaper

Scope van de Wpg-audit

De scope van de Wpg-audit is gericht op de opsporingstaken van de gemeente. Hieronder vallen:

  • Handhaving openbare ruimte
  • Handhaving milieu, welzijn en infrastructuur (bouw en woningtoezicht, milieu inspecteurs)
  • Handhaving onderwijs (leerplichtambtenaar)
  • Handhaving werk, zorg en inkomen (sociale recherche)

Er wordt naast opzet en bestaan ook getoetst op werking. Het feit dat de audit betrekking heeft op de werking betekent dat het bestaan bij voortduring over een periode van minimaal 3 maanden moet kunnen worden aangetoond.

Ondersteuning door de audit services van Inergy

Vanuit Inergy Auditservices ondersteunen we op diverse manieren bij de interne en externe audit op de politiegegevens. Bijvoorbeeld door je te helpen bij het uitvoeren van een nulmeting omdat niet alle organisaties al beschikken over een interne auditor. Deze nulmeting geeft inzicht in de verbeterpunten en kan dienen als opstap naar de formele externe audit.

Wil je je ervan verzekeren dat je goed bent voorbereid op de audit? Lees dan deze vier tips voor een juiste aanlevering van een auditdossier aan de interne of externe auditor.

Ondersteuning vanuit de LIAS informatiebeveiliging en privacy tools

In LIAS ISMS zijn de eerste stukken gepubliceerd die onze klanten helpen bij de uitvoering van de interne controle. De artikelen bevatten het normenkader, een stappenplan een auditprocedure en een template voor de auditrapportage. Deze artikelen helpen om inzicht te krijgen in waar de organisatie nu staat. In de GRC-tool is het normenkader opgenomen zodat de voortgang kan worden bewaakt.

Hoe nu verder?

Gemeenten hebben steeds vaker te maken met zelfevaluaties en (verplichte) audits. Inergy heeft onafhankelijke, gecertificeerde auditors (RE’s) beschikbaar die jouw organisatie advies kunnen geven en diverse audits uitvoeren. Zo kun je vertrouwen op de kwaliteit van jouw bedrijfsprocessen en systemen.

Blijf op de hoogte

De auteur

Inergy
Inergy

Wij eten, drinken en ademen data – en wat je ermee kan doen. Dat delen we graag met jou. Meer weten over Inergy? Neem contact met ons op via 0348 45 76 66 of info@inergy.nl.

Meer berichten

Alle berichten

3 redenen voor een snel dataplatform & hoe je dit voor elkaar krijgt

3 redenen voor een snel dataplatform & hoe je dit voor elkaar krijgt

Een goed dataplatform lepelt de data voor rapportages in een ogenblik op. En niet pas na een paar minuten. Waarom is snelheid zo belangrijk voor het werken met een dataplatform? In deze blog gaan we dieper in op die vraag en presenteren we drie heldere redenen.

Lees verder

Optimaliseren van rapportages met Power BI – Een succesverhaal bij Oosterberg

Optimaliseren van rapportages met Power BI – Een succesverhaal bij Oosterberg

Deze week waren we van Inergy bij onze klant Koninklijke Oosterberg voor deel twee van de workshop Power BI dashboard met het thema 'verkoop'. Het is geweldig om te werken met een organisatie die altijd op zoek is naar verbetering en efficiëntie.

Lees verder

ETL of ELT? Drie belangrijke performancevoordelen van ELT

ETL of ELT? Drie belangrijke performancevoordelen van ELT

Hoe sneller je waardevolle inzichten uit je data kunt halen, hoe beter. Daar komen veel aspecten bij kijken, waaronder de wijze waarop je data transformeert. Van oudsher werd hiervoor ETL (Extraction, Transformation, Load) gebruikt, maar inmiddels hebben veel dataspecialisten een voorkeur voor ELT. In dit blog bespreken we de voordelen van ELT voor een betere performance van je dataplatform en je business.

Lees verder