Snel naar content

Wet Politiegegevens (Wpg) dashboard

De Wet politiegegevens (Wpg)-audit richt zich op hoe het verwerken van politiegegevens is georganiseerd, de maatregelen en procedures die daarop van toepassing zijn én de werking daarvan. Inergy heeft voor jou een Wet politiegegevens dashboard in Excel ontwikkeld, zodat je precies kunt zien in hoeverre jouw gemeente compliant is aan de Wpg. Doe er vooral jouw voordeel mee om inzicht te krijgen waar je staat en aan welke normen (eventueel) nog niet wordt voldaan. Zo kun je gericht actie ondernemen.

Het dashboard bevat:

  • Lijst met verschillende normen die op de Wpg van toepassing zijn
  • De toelichting op de normen geeft je duiding wat er concreet wordt verwacht.
  • In de kolom ‘bewijsstukken’ vind je terug welke bewijslast nodig is.
  • Koppeling van de normen uit de vragenlijst met het dashboard. Op basis van ‘ja’ of ‘nee’ geef je aan of jouw organisatie voldoet aan de diverse normen. Het dashboard geeft vervolgens inzicht in hoeverre aan welke onderwerpen van de Wpg wordt voldaan en wat het percentange van compliancy is.

Meer whitepapers

Alle whitepapers

Logische toegangsbeveiliging

18 februari 2022

Logische toegangsbeveiliging

Met de komst van de AVG en de Wpg worden er hogere eisen gesteld aan de toegang tot informatie. Vaak...

Lees verder

Timeline Informatiebeveiliging, Privacy en Audits 2022

17 december 2021

Timeline Informatiebeveiliging, Privacy en Audits 2022

Informatiebeveiliging en privacy is binnen het publieke domein een steeds belangrijker thema. Immers, voldoe je niet aan de gestelde eisen,...

Lees verder

Planning & Control in Amsterdam

30 november 2021

Planning & Control in Amsterdam

Onze hoofdstad Amsterdam heeft het grootste gemeentelijke huishoudboek van Nederland. Door diverse veranderingen in haar organisatie, ontstond de behoefte om...

Lees verder