Snel naar content

LIAS ISMS

Met LIAS ISMS heb je als lokale overheid een professionele tool voor informatieveiligheid en privacy in handen.
Met LIAS ISMS kan je erop vertrouwen dat je voldoet aan de wettelijke vereisten en best practices voor informatiebeveiliging.

Probeer LIAS ISMS 30 dagen gratis

Alle 342 gemeenten in Nederland maken gebruik van LIAS software. Onder andere:

Informatieveiligheid en privacy met LIAS ISMS

Met LIAS ISMS heb je als lokale overheid een professionele tool voor informatieveiligheid en privacy in handen. LIAS ISMS biedt ondersteunende content en overzicht. Wij helpen je bij bij het waarborgen van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van je gegevens en systemen.

De Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) is de basis van LIAS ISMS. Alle actuele normen van de BIO, AVG, DigiD, SUWI, BRP, Reis- en waarde documenten, BAG, BGT, BRO en KIDO zijn in de tool uitgewerkt in beleid, richtlijnen en procedures.

Ook vind je een vertaling van de maatregelen, zodat je overzicht en inzicht hebt in de mogelijk te nemen maatregelen om deze vervolgens te kunnen toepassen en implementeren.

De tool ondersteunt bij het voldoen aan formele eisen zoals de documentatieplicht en audits. Met de aansluiting op de ENSIA-tool van de overheid leg je effectief en efficiënt verantwoording af.

Probeer LIAS ISMS nu 30 dagen geheel gratis en zonder verplichtingen. Zo ontdek je zelf de voordelen van LIAS ISMS.

Modules van het LIAS ISMS

Het LIAS ISMS bestaat uit de volgende modules. Je kiest zelf de modules die voor jou belangrijk zijn.

 • IMS module:
  Implementeer je beleidskaders en verdeel deze onder in specifieke clusters met de IMS module. Je wijst eenvoudig verantwoordelijke en uitvoerende accounts toe.

 • ENSIA-module:
  Werk efficiënt met de basisbeveiligingsniveaus per informatiecluster dankzij de ENSIA-module. Deze module ondersteunt de informatieclustereigenaren bij het naleven van de BIO-controls en overheidsmaatregelen.

 • Privacymodule:
  Implementeer het privacybeleid en zorg voor correcte naleving van de AVG met behulp van de privacymodule. Voldoe eenvoudig aan de privacy wet- en regelgeving.

 • Risicomodule:
  Risico’s identificeren, beoordelen en beheren doe je in de risicomodule van LIAS ISMS. Koppel risico’s aan specifieke informatieclusters en wijs eenvoudig verantwoordelijke en uitvoerende accounts toe. De module biedt ook tools voor het monitoren en evalueren van de effectiviteit van de genomen maatregelen. 
Remo Schimmel op kantoor van Inergy aan het bellen

Daan de Schepper in gesprek met Berend Wijte op kantoor

Maak een einde aan het werken in Excel

Werk je nog in Excel voor het bijhouden van informatiebeveiliging en privacy? Maak dan de stap naar het LIAS ISMS. De grootste voordelen van het LIAS ISMS zijn:

 • Je ziet eenvoudig welke acties nog open staan en welke zijn afgerond. Je informeert collega’s hier eenvoudig over. Zo hoef je nooit meer te bellen of mailen om informatie op te halen.

 • Als het normenkader verandert, update je LIAS ISMS eenvoudig en hoef je niet opnieuw te beginnen.

 • LIAS ISMS geeft je suggesties hoe je van A naar B komt, terwijl Excel dit niet doet.

 • Met de takenoptie informeer én attendeer je medewerkers over uit te voeren acties en houd je hier eenvoudig toezicht op.

 • Alle handelingen worden gelogd, waardoor je taken monitort en wijzigingen snel beoordeelt.

 • Dankzij de ingebouwde dashboards zie je met één druk op de knop alle statussen en volg je waar nodig collega’s op.

✔ geen betaalgegevens nodig ✔gratis en zonder verplichtingen

citaat icoon

“We werken aan het ‘Three Lines of Defense-model (3LoD)’ voor security en privacy.

LIAS ISMS is hier een onlosmakelijk onderdeel van.”

Freddy Dijkstra – CISO bij Gemeente Leeuwarden
logo gemeente leeuwarden

We trainen ook de actiehouders

Een veelgehoorde vraag van CISO’s is hoe je actiehouders meekrijgt in het gebruiken van een ISMS. Wij helpen je daarbij.

Dankzij de ruime ervaring van onze consultants op gebied van informatiebeveiliging en privacy zorgen wij ervoor dat de hele organisatie op één lijn zit en iedereen de voordelen van het werken met LIAS ISMS erkent. Zo houd jij je weer bezig met zaken die waar jij verstand van hebt: het waarborgen van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van de informatie en systemen.

Wij weten immers alles van het LIAS ISMS.

Daan Koot, Sheilindra, Bianca en Ronald zitten op bank in Woerden

Onze consultants staan voor je klaar

Kun je wel wat hulp gebruiken op gebied van informatiebeveiliging en privacy? Onze consultants staan voor je klaar. Je schakelt onze consultants in wanneer jij ze nodig hebt.

Zo werken we samen een optimale bescherming van informatie en en waarborgen we de privacy van de burger.

Verantwoordingscyclus efficiënt inrichten, monitoren en herhalen

Zelf procedures samenstellen en actueel houden kost veel tijd en de nodige educatie. Het LIAS ISMS maakt jouw werk gemakkelijker. Met het integraal beheersysteem heb je als CISO, PO, FG of afdeling burgerzaken direct een beheerinstrument in handen.
Heb je al documenten en beleid ontwikkeld? Dan voeg je deze eenvoudig toe aan het LIAS ISMS. De tool helpt je om de verantwoordingscyclus efficiënt in te richten, te monitoren en te herhalen.

Verantwoording afleggen naar ENSIA
was nog nooit zo eenvoudig.

Leg eenvoudig ENSIA verantwoording af

In LIAS ISMS zijn de ENSIA-vragen gekoppeld aan de maatregelen van de BIO en overige normenkaders. Daardoor heb je direct vanuit het ISMS zicht op de status van de control en leg je vanuit daar ook de verantwoording vast. De verantwoording vindt zo op één plek plaats en zorgt ervoor dat de ENSIA gecoördineerd wordt het ISMS.

De ENSIA-lijst in het ISMS bewaart de historie, is doorzoekbaar per normenkader en biedt de mogelijkheid om interne notities te maken. Met één druk op de knop maak je een export van je verantwoording zodat je die eenvoudig importeert in de ENSIA-tool van de overheid.

Zo leg je effectief en efficiënt verantwoording af. Die blijft het hele jaar beschikbaar, is in een oogopslag inzichtelijk én gekoppeld aan jouw eigen maatregelen binnen het ISMS.

✔ geen betaalgegevens nodig ✔gratis en zonder verplichtingen

Ondersteuning bij het organiseren, opzetten, beheren en optimaliseren

LIAS ISMS ondersteunt je bij het organiseren, opzetten, beheren en optimaliseren van de informatiebeveiliging en privacy in jouw organisatie. De belangrijkste functie van het ISMS is dan ook maximale ondersteuning in de kwaliteitscirkel volgens het principe Plan-Do-Check-Act, ofwel de PDCA-cyclus.

Zo bepaal je de scope, verbeter je processen en ben je voorbereid op audits. Met het LIAS ISMS heb je real-time inzicht in de controls, verantwoordelijkheden en status van informatieveiligheid en privacy.

Vertel me meer over LIAS ISMS

De voordelen van LIAS ISMS

 • Overzichtelijk dashboard met overzichten en rapportages van de BIO, AVG, DigiD, SUWI, BRP, Reis- en waardedocumenten, BAG, BGT, BRO en KIDO.

 • Wet- en regelgeving uitgewerkt in beleid, richtlijnen en procedures. Ook vind je een vertaling van de maatregelen terug in het ISMS. Deze worden geüpdatet bij wijzigingen in wet- en regelgeving.

 • Aansluiting op de ENSIA-tool.

 • Volledige integratie met het privacynormenkader en -registers waarbij je kan kiezen uit meerdere AVG-normenkaders (VNG, CIP, NOREA).

 • Geschikt voor samenwerkende organisaties.

 • Risicoanalyse met voorgedefinieerde functionaliteiten (BBN-toets).

 • Alle BIO-controls inclusief de (overheids)maatregelen en de implementatierichtlijnen vanuit de ISO27002, zijn gekoppeld aan de vakgebieden én voorgedefinieerd.
  Ook zijn deze aangevuld met extra notities (jurisprudentie, nuttige tips) zodat je direct van start kan.

 • Een koppeling tussen de BIO en de ENSIA, zodat je met ISMS de voorbereiding voor de ENSIA gedurende het hele jaar kunt faciliteren.

 • Slimme workflow mét automatische gegevensverwerking die op maat ingericht kan worden met onbeperkte delegatie.

Privacy Management Systeem (PMS)

Het naleven van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) brengt uitdagingen met zich mee. Deze zitten niet alleen in de wet zelf. Ze ontstaan ook door beperkte middelen, gefragmenteerde beleidsstukken of gedateerde processen. Bovendien vraagt de omvang en de impact van de AVG inspanning van op alle niveaus in de organisatie, want veel processen maken gebruik van persoonsgegevens. Dit vraagt van hen een hoge mate van betrokkenheid, inzicht en beleving.

Met een goed opgezet privacybeleid verbind je alle beleidsthema’s, processen en procedures die voortkomen uit de AVG met elkaar. Door samen te beschrijven hoe je met privacy wil omgaan krijg je een middel in handen waarmee je kan sturen en verantwoorden.

Met LIAS ISMS heb je een Privacy Management Systeem (PMS) dat jouw organisatie helpt om te blijven voldoen aan de wettelijke eisen en plichten rond persoonsgegevens. De tool biedt een volledige integratie met het privacy normenkader en -registers. Je kan kiezen uit verschillende AVG-normenkaders (VNG, CIP, NOREA).
Daarnaast biedt de tool een register van verwerkers en een register van verwerkingen en kan je een overzicht bijhouden van de incidenten en inzage verzoeken. Ook vind je in de privacy tool een DPIA-wizard.

Zien is geloven. Vraag een gratis demo aan.

In een gesprek en demonstratie wordt alles zoveel duidelijker.