Snel naar content

LIAS ISMS

Met LIAS ISMS heb je een professionele tool voor informatieveiligheid en privacy in handen. De tool ondersteunt bij het voldoen aan formele eisen zoals de documentatieplicht en audits.

Lees meer

Ruim 95% van de gemeenten gebruikt onze software en diensten. Onder andere:

Onze keurmerken en certificaten:

Informatieveiligheid en privacy met LIAS ISMS

Met LIAS ISMS heb je een professionele tool voor informatieveiligheid en privacy in handen. LIAS ISMS biedt ondersteunende content en overzicht. Je kiest zelf het niveau dat bij je past.

De Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) is de basis van LIAS ISMS. Alle actuele normen van de BIO, AVG, DigiD, SUWI, BRP, Reis- en waarde documenten, BAG, BGT, BRO en KIDO zijn in de tool uitgewerkt in beleid, richtlijnen en procedures.

Ook vind je een vertaling van de maatregelen terug in het ISMS, zodat je overzicht en inzicht hebt in de mogelijk te nemen maatregelen om deze vervolgens te kunnen toepassen en implementeren.

De tool ondersteunt bij het voldoen aan formele eisen zoals de documentatieplicht en audits. Met de aansluiting op de ENSIA-tool van de overheid leg je effectief en efficiënt verantwoording af.

Log direct in op het ISMS.

Verantwoordingscyclus efficiënt inrichten, monitoren en herhalen

Zelf procedures samenstellen en actueel houden kost veel tijd en de nodige educatie. Het LIAS ISMS maakt jouw werk gemakkelijker. Met het integraal beheersysteem heb je als CISO, PO, FG of afdeling burgerzaken direct een beheerinstrument in handen.
Heb je al documenten en beleid ontwikkeld? Dan voeg je deze eenvoudig toe aan het LIAS ISMS. De tool helpt je om de verantwoordingscyclus efficiënt in te richten, te monitoren en te herhalen.

Verantwoording afleggen naar ENSIA
was nog nooit zo eenvoudig.

In LIAS ISMS zijn de ENSIA-vragen gekoppeld aan de maatregelen van de BIO en overige normenkaders. Daardoor heb je direct vanuit het ISMS zicht op de status van de control en kan je ook vanuit daar de verantwoording vastleggen. Dan vindt de verantwoording op één plek plaats en kan de ENSIA gecoördineerd worden vanuit het ISMS.
De ENSIA-lijst in het ISMS bewaart de historie, is doorzoekbaar per normenkader en biedt de mogelijkheid om interne notities te maken. Met een druk op de knop maak je een export van je verantwoording die je kan importeren in de ENSIA-tool van de overheid.
Zo leg je effectief en efficiënt verantwoording af. Die blijft het hele jaar beschikbaar, is in een oogopslag inzichtelijk én gekoppeld aan jouw eigen maatregelen binnen het ISMS.

De voordelen van LIAS ISMS

  • Overzichtelijk dashboard met overzichten en rapportages van de (BIO, AVG, DigiD, SUWI, BRP, Reis- en waarde documenten, BAG, BGT, BRO en KIDO).
  • Wet- en regelgeving uitgewerkt in beleid, richtlijnen en procedures. Ook vind je een vertaling van de maatregelen terug in het ISMS. Deze worden geüpdatet bij wijzigingen in wet- en regelgeving.
  • Aansluiting op de ENSIA-tool.
  • Volledige integratie met het privacynormenkader en -registers waarbij je kan kiezen uit meerdere AVG-normenkaders (VNG, CIP, NOREA).
  • Geschikt voor samenwerkende organisaties.
  • Risicoanalyse met voor gedefinieerde functionaliteiten (BBN-toets).
  • Alle BIO-controls inclusief de (overheids)maatregelen en de implementatierichtlijnen vanuit de ISO27002, zijn gekoppeld aan de vakgebieden én voor gedefinieerd, aangevuld met extra notities (jurisprudentie, nuttige tips) zodat je direct van start kunt.
  • Een koppeling tussen de BIO en de ENSIA, zodat je het ISMS de voorbereiding voor de ENSIA gedurende het hele jaar kunt faciliteren.
  • Slimme workflow mét automatische gegevensverwerking die op maat ingericht kan worden met onbeperkte delegatie.

Ondersteuning bij het organiseren, opzetten, beheren en optimaliseren

LIAS ISMS ondersteunt je bij het organiseren, opzetten, beheren en optimaliseren van de informatiebeveiliging en privacy in jouw organisatie. De belangrijkste functie van het ISMS is dan ook maximale ondersteuning in de kwaliteitscirkel volgens het principe Plan-Do-Check-Act, ofwel de PDCA-cyclus.

Zo kan je de scope bepalen, processen verbeteren en ben je voorbereid op audits. Met het LIAS ISMS het je real-time inzicht in de controls, verantwoordelijkheden en status van informatieveiligheid en privacy.

Privacy Management Systeem (PMS)

Het naleven van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) brengt uitdagingen met zich mee. Deze zitten niet alleen in de wet zelf. Ze ontstaan ook door beperkte middelen, gefragmenteerde beleidsstukken of gedateerde processen. Bovendien vraagt de omvang en de impact van de AVG inspanning van op alle niveaus in de organisatie, want veel processen maken gebruik van persoonsgegevens. Dit vraagt van hen een hoge mate van betrokkenheid, inzicht en beleving.

Met een goed opgezet privacybeleid verbind je alle beleidsthema’s, processen en procedures die voortkomen uit de AVG met elkaar. Door samen te beschrijven hoe je met privacy wil omgaan krijg je een middel in handen waarmee je kan sturen en verantwoorden.

Met LIAS ISMS heb je een Privacy Management Systeem (PMS) dat jouw organisatie helpt om te blijven voldoen aan de wettelijke eisen en plichten rond persoonsgegevens. De tool biedt een volledige integratie met het privacy normenkader en -registers. Je kan kiezen uit verschillende AVG-normenkaders (VNG, CIP, NOREA).
Daarnaast biedt de tool een register van verwerkers en een register van verwerkingen en kan je een overzicht bijhouden van de incidenten en inzage verzoeken. Ook vind je in de privacy tool een DPIA-wizard.