Snel naar content

Klant sinds 2010

Gemeente Houten

De Gemeente Houten heeft mooie stappen gezet in de verbetering van planning & control. Ze hebben ambitieuze plannen waarin LIAS op een breed vlak wordt ingezet.

Lees verder

Het resultaat

Ellie Liebregts, directeur bedrijfsvoering gemeente Houten: “wij hebben een aantal stappen gezet in de verbetering van planning en control. Nog vele stappen zullen volgen. We doen eerst de dingen die noodzakelijk en het snelst te realiseren zijn”.

De gemeente Houten heeft onder andere onderstaande punten gerealiseerd:

 • een 9-kolom view voor budgethouders met alle relevante financiele info die zij wensen.
 • uitvraag managementrapportage t.b.v. de ruim 60 budgethouders.
 • uitvraag informatie voor de jaarrekening.
 • uitvraag kwalitatieve indicatoren t.b.v. bestuursrapportage.
 • projectvoortgangsrapportage voor het grondbedrijf.

De missie

Voor de gemeente Houten is de zoektocht naar een pakket voor planning en control geeindigd bij LIAS Software. De opdracht laat zich als volgt omschrijven:

 • Ga op zoek naar mogelijke verbeteringen in je p&c processen en houd daaraan vast. Voor ons was dat a) de financiele basis op orde, b) budgethoudersverantwoordelijkheid was nog geen beleving en c) de relatief grote tijdsbesteding aan p&c producten en processen.
 • Acceptatiecriteria scherp hebben voordat je met ontwikkelen begint.
 • Gecommitteerd management c.q. opdrachtgever.
 • Relatie opbouwen met de wederzijdse opdrachtgevers en projectleiders.
 • Onderhandelen op de prijs met opdrachtnemer, maakt een win-win situatie.
 • Projectmatige aanpak in plaats van ad hoc.
 • Draagvlak bij gebruikers door ze nog vóór het ontwikkeltraject erbij te betrekken.
 • Scrum achtige ontwikkeling moet je mee kunnen omgaan.
 • Neem de tijd voor opleiding budgethouders en doe het in 1 keer goed.

“Na een eerste fase zijn er nog diverse zaken die we op willen pakken. We hebben een ambitieus toekomstbeeld waarin we LIAS gaan inzetten op een breder vlak.”

Ellie Liebregts – Directeur bedrijfsvoering bij gemeente Houten

De tactiek

Er is gekozen voor een geleidelijke groei. In concrete stappen die te overzien zijn naar een verbetering van planning en control. De aanpak laat zich als volgt samenvatten:

 • Opleiding is niet alleen knoppentraining maar vooral ook de winst in het proces belichten. Dus waar doen we het voor en waar zit de winst?
 • Baken je doelstellingen (p&c producten) af. En vier af en toe een feestje, hoe klein het resultaat dan ook.
 • Draagkracht krijgen bij budgetbeheerders en manager als basis voor de toekomst.
 • Een sterke basis leggen voor de volgende stappen.

Waar gaan we nog mee aan de slag?

Na een eerste fase zijn er nog diverse zaken die we op willen pakken. We hebben een ambitieus toekomstbeeld waarin we LIAS gaan inzetten op een breder vlak. De plannen voor de nabije toekomst zijn in ieder geval

 • Dashboard vergelijkbaar met venstersvoorbedrijfsvoering.nl.
 • Rationalisatie van hoeveelheid p&c producten. Minder rapporteren en wat er over blijft meerwaarde laten zijn in de planning en control cyclus.
 • Continueren van bestaand LIAS niveau, dus optimaal blijven gebruiken van de bestaande winst.

Zien is geloven. Vraag een gratis demo aan.

In een gesprek en demonstratie wordt alles zoveel duidelijker.