Snel naar content

LIAS Dashboards

Budgetbeheer voor de budgethouder

Dashboard

Budgetbeheer voor de budgethouder

Als budgethouder wil je bezig zijn met de uitvoering van beleid en heb je wellicht minder oog voor de ontwikkeling van de budgetten. Met het dashboard budgetoverzicht worden jouw financiën op hoofdlijnen weergegeven zodat jij direct een goed beeld gegeven hebt van de financiële ontwikkeling op jouw budgetten.

Lees meer

Budgetbeheer voor de afdeling

Dashboard

Budgetbeheer voor de afdeling

Je rent naar de vergadering en bedenkt op dat moment dat je niet goed weet hoe de voortgang van jouw afdeling is. Je pakt je tablet en opent het dashboard Budgetoverzicht en ziet in één oogopslag hoe de ontwikkeling er voor jouw afdeling uitziet.

Lees meer

Collegemonitor

Dashboard

Collegemonitor

Als wethouder wil je een goed zicht hebben in de voorstellen die naar de raad zullen worden gestuurd. Met de collegemonitor heb je dit inzicht en komen er geen financiële verrassingen meer na de vaststelling van nieuwe voorstellen.

Lees meer

PAUW Dashboard

Dashboard

PAUW Dashboard

Het PAUW Analytics dashboard geeft de belangrijkste herverdeeleffecten van de herijking van het gemeentefonds op een optimale manier weer. Alle belangrijke herverdeeleffecten in één omgeving.

Lees meer

Prestatiemonitor

Dashboard

Prestatiemonitor

Krijg snel en eenvoudig inzicht in hoe de P&C cyclus verloopt. Met de handige overzichten in dit dashboard weet jij als lid van de gemeenteraad of college van B&W welke gerichte vragen je moet stellen tijdens de raadsvergadering.

Lees meer

Projectenmonitor

Dashboard

Projectenmonitor

Krijg eenvoudig inzicht in de projecten van jouw organisatie. Ideaal voor bestuur en management, maar ook voor afdelingen die direct of indirect te maken hebben met de projecten.

Lees meer

Raadsmonitor

Dashboard

Raadsmonitor

Tast jij als raadslid ook in het duister over wat nu de huidige status van de begroting is? Met de raadsmonitor zie je voor iedere vergadering de actuele begroting en de voorstellen die er tijdens deze vergadering worden behandeld.

Lees meer

Sustainable Goals

Dashboard

Sustainable Goals

Draag bij aan een betere wereld. Zie eenvoudig wat je organisatie heeft opgezet op gebied van Sustainable Goals.

Lees meer

Verbijzonderde Interne Controle

Dashboard

Verbijzonderde Interne Controle

De VIC is een verplicht onderdeel voor alle gemeentes. Het VIC Dashboard geeft jou direct inzicht in de processen en hoe de bevinden/aangevelingen zijn opgevolgd.

Lees meer