Snel naar content
een enorme stapel van boeken

Met LIAS naar een raadsgerichte begroting en verantwoording

In deze whitepaper wordt uitgelegd hoe je LIAS Enterprise kan gebruiken om zowel ambtelijk als bestuurlijk grip te krijgen op het proces van (niet financieel) begroten en verantwoorden. De speerpunten, ambities en beleidsthema’s die in het coalitieakkoord benoemd worden, komen namelijk vaak onvoldoende terug in de beleidsbegroting.

Gevolg hiervan is dat de raad zich na verloop van tijd steeds minder herkent in de beleidsbegroting omdat deze steeds verder verwijderd raakt van de oorspronkelijke coalitieafspraken. Dat is te voorkomen! Lees er meer over in deze whitepaper.

Meer whitepapers

Alle whitepapers

Timeline Informatiebeveiliging, Privacy en Audits 2024

5 februari 2024

Timeline Informatiebeveiliging, Privacy en Audits 2024

Informatiebeveiliging en privacy is binnen het publieke domein een steeds belangrijker thema. Voldoe je niet aan de gestelde eisen of...

Lees verder

Het ISMS maakt ENSIA-audit gemakkelijker voor jou

30 juni 2023

Het ISMS maakt ENSIA-audit gemakkelijker voor jou

Elk jaar is de ENSIA-audit weer een “verwachte” verrassing die veel werk en ergernis met zich kan meebrengen. Het LIAS...

Lees verder

Dit houdt de Wet politiegegevens (Wpg) voor gemeenten in

12 juli 2022

Dit houdt de Wet politiegegevens (Wpg) voor gemeenten in

Sinds 6 februari 2019 is de Wet politiegegevens (Wpg) van kracht. De Wet politiegegevens (Wpg) is een wet die ervoor...

Lees verder