Snel naar content
een enorme stapel van boeken

Met LIAS naar een raadsgerichte begroting en verantwoording

In deze whitepaper wordt uitgelegd hoe je LIAS Enterprise kan gebruiken om zowel ambtelijk als bestuurlijk grip te krijgen op het proces van (niet financieel) begroten en verantwoorden. De speerpunten, ambities en beleidsthema’s die in het coalitieakkoord benoemd worden, komen namelijk vaak onvoldoende terug in de beleidsbegroting.

Gevolg hiervan is dat de raad zich na verloop van tijd steeds minder herkent in de beleidsbegroting omdat deze steeds verder verwijderd raakt van de oorspronkelijke coalitieafspraken. Dat is te voorkomen! Lees er meer over in deze whitepaper.

Meer whitepapers

Alle whitepapers

Dit houdt de Wet politiegegevens (Wpg) voor gemeenten in

12 juli 2022

Dit houdt de Wet politiegegevens (Wpg) voor gemeenten in

Sinds 6 februari 2019 is de Wet politiegegevens (Wpg) van kracht. De Wet politiegegevens (Wpg) is een wet die ervoor...

Lees verder

Hoe werkt het Gemeentefonds?

10 juni 2022

Hoe werkt het Gemeentefonds?

In deze whitepaper gaan we in op het gemeentefonds.Wat is het gemeentefonds nu eigenlijk precies en hoe werkt het? We...

Lees verder

Logische toegangsbeveiliging

18 februari 2022

Logische toegangsbeveiliging

Met de komst van de AVG en de Wpg worden er hogere eisen gesteld aan de toegang tot informatie. Vaak...

Lees verder